Václav Klaus převzal v USA medaili
Tomáš Haas

Organizace Victims of communism memorial Foundation ocenění udílí osobnostem, které prokázaly oddanost svobodě a demokracii.

Falešná, médii šířená zpráva, jejímž účelem mělo zcela zjevně být vyvolání nenávisti, ovšem zněla jinak.
Jako obvykle dostali občané od médií zprávu o události, která se nestala, a nedostali zprávu o události, která se stala.
Klaus podle našich médií převzal medaili za "boj proti komunismu" a ovšem takto znějící zpráva byla v drtivé většině novin doplněna poukazem na to, že Klaus nebyl disident a komentáři lamentujícími, že Klaus neměl medaili Victims of communism memorial Foundation přebírat, že by ji měl vrátit, že na rozdíl od Václava Havla disidentem nebyl, že jeho ocenění je výsměchem statečným disidentům a vůbec Klaus komunisty legitimizoval tím, že pozval Grebeníčka - někteří kopírují komentář v dnešních novinách, který tvrdí, že na Pražský Hrad, někteří citují jiné noviny nebo si snad opravdu alespoň něco pamatují a říkají, že do Lán.
Ohlasy na internetových fórech byly většinou kratší. Oddanost kritiků svobodě a demokracii byla většinou vyjádřena slovy stejně pitomými, ale přeci jen se vzájemně lišícími, téměř láskyplnými, jako "Kikina proti komoušům neudělal nic!", až po tvrdší, které požadovaly Klausovo zatčení a odsouzení za "zlodějny".
V "seriozním" tisku se objevily zprávy a komentáře založené na chybné, všemi kopírované zprávě o Klausově ocenění za protikomunistický odboj, doprovázené posměšným vysvětlením, že Victims of communism memorial Foundation nezná historii našeho disentu a nemá informace. Zřejmě je to podle českého tisku jakési obskurní sdružení podivínů, kteří si někde ve washingtonské kavárně přečetli cosi o komunismu a teď oceňují bez ohledu na skutečnost (jediný, kdo skutečný důvod Klausova ocenění u nás zaznamenal, byly internetové Parlamentní listy).
Kdyby si "hlídací psi demokracie" v českém tisku dali trochu práce, nemuseli by opisovat jeden od druhého, podívali by se na Google a zjistili by, že Victims of communism memorial Foundation není nějakým hloupým spolkem washingtonských penzistů, ale organizací, v jejímž čele byli a jsou experti v mezinárodní politice a přední světové osobnosti boje za lidská a občanská práva.
Bohužel nikoho z nich nenapadlo, aby když už neumí používat Google, zadal https://www.facebook.com/pages/Victims-of-Communism-Memorial-Foundation/160773170641935 a podíval se na FB stránky té hloupé neinformované nadace.
A zjistil by za prvé, za co Klaus to ocenění dostal: nebylo to za disent, ale za službu svobodě a demokracii a za to, že byl instrumentální v převedení České republiky ze socialismu na moderní stát, založený na svobodě a principech svobodného trhu.
Poradním sborem této nadace a tělesem, které mluví do volby nositelů jejího ocenění, jsou Sali Berisha, Vladimir Bukovsky, Emil Constantinescu, Árpád Göncz, Mart Laar, Vytautas Landsbergis, Guntis Ulmanis, Lech Wałęsa, Armando Valladares a Harry Wu.
Až do své smrti jimi byli i Jelena Bonner (manželka Andreje Sacharova) a Václav Havel.
Prvním patronem nadace byl prezident Spojených států George Bush a jejím prvním presidentem byl Zbigniew Brzezinski, bývalý ministr zahraničních věcí, Američan polského původu.
Podívejte se, pokud je neznáte, do Googlu, a pak snad přijdete na to, že to nejsou lidé, kteří nevědí, co se u nás děje a nechají se něčím zmýlit. Nevím, kde se v každém, jehož jedinou zásluhou možná bylo to, že jednou na Václavském náměstí zazvonil klíči, bere ta drzost, že chce "vyvádět z omylu", co se vypořádání se s komunismem týká i takové lidi jako Vladimir Bukovsky a další.
Podívejte se na jejich FB stránku a zjistíte, že bedlivě monitorují a pečlivě vyhodnocují dění v komunistických a postkomunistických zemích, a vědí pravděpodobně lépe než průměrný český novinář, natož čtenář, co se u nás děje a o co u nás jde.
Ti lidé, kteří nadaci založili a kterým nadace slouží, americké oběti komunismu, jsou většinou Evropané původem a velmi bedlivě sledují evropskou politiku a evropský vývoj. I jejich vedení a poradní orgány se skládají z lidí, kteří o komunismu a o vývoji v Evropě vědí dost.
A to ocenění není za disent, je za postoj a za zásluhy o odstranění komunismu jako systému, politického a ekonomického systému.
Je to marné. Co ti američané říkají, proč Klause odměňují, jakými principy se řídí, vše je jedno. Nezáleží nám na tom.
"Ceterum autem censeo, Carthaginem esse delendam"
Kdyby se snad z nebe snesl Spasitel a oznámil svůj druhý příchod určitě by se našlo stovky lidí, kteří jej budou vítat slovy
"To je hezké, ale nezajímá nás to. Napřed musí být zničen ten zloduch Klaus"
Lidé z Victims of communism mají na Klause vlastní názor, hodnotí ho podle kritérií, které na rozdíl od těch naších, (bohužel) jsou o něčem daleko závažnějším a - doufejme, že i u nás - trvalejším. Hodnotí ho podle svých zásad a principů a je to cena, kterou udělují oni.
Není pravdou, že Victims of communism nechápou české reálie, ale spíše my nechápeme principy a důležitost svobody, demokracie a svobodného podnikání. A šokuje nás, že někomu tyto principy stojí za to, aby za jejich prosazování někoho ocenil. My odměňujeme a oceňujeme za disent. Ten je jedinou uznávanou formou boje proti komunismu. Náš boj s komunistickým režimem, jsme přesvědčováni, začal v době normalizace, Chartou 77, a skončil v listopadu 1989. To, že boj s komunismem tehdy nezačal a po listopadu neskončil, nám ještě nedošlo. Na rozdíl od výše jmenovaných lidí a těch, za které nadace hovoří - obětí komunismu. I těch statisíců našich, kteří trpěli v komunistických lágrech a jáchymovských uranových dolech, a stovek těch, které režim popravil nebo zastřelil na ostnatých drátech, za kterými uvěznil celý národ. A na které tak rádi zapomínáme.
Máme právo jejich bratrům, kteří přežili a žijí dnes ve svobodě a demokracii v USA, říkat, že tomu nerozumí a že snad mají vzít svou volbu zpátky, protože Václav Klaus má v Praze i politické oponenty?
Tady je zdůvodnění ocenění Václava Klause prezidentem nadace, panem Dr. Lee Edwardsem:
“I think it’s fair to say that no other Czech leader in modern times has served longer and more effectively for the cause of freedom and democracy than Vaclav Klaus, who has remained faithful despite fierce opposition from the left to free market principles,”.
"Myslím, že je oprávněné říci, že žádný český leader v moderní době nesloužil déle a efektivněji věci svobody a demokracie než Václav Klaus, který přes tvrdou levicovou opozici zůstal věrný principům svobodného trhu."
Nevím, proč je nutno ventilovat nenávist žalováním a pomluvami, když je někdo z nás ve světě oceněn. Já to beru jako ocenění náš všech. Byl jsem na Torontské univerzitě přítomen udělování čestných doktorátů jak prezidentu Havlovi, tak Václavu Klausovi. Z obojího jsem měl radost a na oba jsem se cítil hrdý.
Nechápu lidi, kterým může vadit to, že Václav Klaus byl oceněn americkou nadací obětí komunismu.
A ještě méně rozumím těm, kdo píší americké nadaci ubrečené protesty a denunciace.
Shazují sami sebe. Americké oběti komunismu, jimž nadace slouží, jsou lidé kteří odešli ze svých zemí po tom, co byli za svůj odboj pronásledováni a vězněni komunistickými režimy ve svých zemích.
Myslím, že takové dopisy jsou k urážlivé a hrubě neslušné i k nim.
Říkají jim, že se kdosi v České republice pohoršuje nad tím, že si dovolují sami určit, koho chtějí ocenit a nezavolají k tomu účelu české kádrováky. Říkají jim, že o tom, kdo se zasloužil o odstranění zločinného systému nemohou rozhodovat, že na to nejsou dost kvalifikovaní a že má kdosi rozhodovat za ně, zřejmě autoři dopisu.
A naznačují, že komunismus u nás ještě poražen nebyl, že jeho metody udavačských dopisů a kádrových posudků, byť v jiné formě, stále přežívají. A že nenávist, která je jeho dědictvím, nám stále zatemňuje nejen zrak, ale i srdce a mozek.
Autoři udavačského dopisu, „Iniciativa Vraťte nám stát“, jsou zvyklí demokraticky vydírat. Na nás před časem chtěli abychom jim vrátili stát, na který zřejmě mají právo jen oni. Na Victims of communism chtějí, aby Václavu Klausovi odebrali Medaili Svobody, kterou mu neprávem udělili a která zřejmě rovněž patří jim a jen oni s ní mohou disponovat.
Pokud tak neučiní, vyhrožuje jim Hana Marvanová, Jiřina Dienstbierová, Petr Havlík a Václav Němec, ztratí prestiž.
Co se stane potom, nevíme. Zřejmě svůj podpis připojí ještě Břetislav Rychlík, další signatář Iniciativy, aby ta ztráta prestiže byla dokonaná.
Sali Berisha, Vladimir Bukovsky, Emil Constantinescu, Árpád Göncz, Mart Laar, Vytautas Landsbergis, Guntis Ulmanis, Lech Wałęsa, Armando Valladares a Harry Wu se roztřesou strachem, zastydí se, poprosí naše kádrováky o odpuštění a o vrácení ztracené prestiže a aby byla Medaile Svobody ve správných rukou, vrátí ji na revanš jim.
Svoboda? Demokracie? Tolerance? Pravda? Láska? To jsou přeci jen slogany a nálepky. Co ve skutečnosti znamenají, nevíme - a ani nás to nezajímá. A hrozně nás štve, že nám svým oceněním našeho oblíbeného terče dává lekce nějaká hloupá nevládní organizace ve Washingtonu.

Kajane a co má dnešní ODS

Kajane a co má dnešní ODS společného s pravicí, kromě toho, že to o sobě tvrdí? Jediná pravicová strana jsou Svobodní.

A čím to SSO prokázali?

A čím to SSO prokázali? Jedním článkem za 3 roky pana Macha? I Kuba a další činovníci nic na programu ODS neměnili.. A kdo svádí ostré ideové půtky v PS s KSČSSD? SSO? Kdo vystupuje proti progresivnímu zdanění, proti majetkovým přiznáním všech, pro změnu občanskému zákoníku, proti zadlužování, proti populismu, za úzkou transatlantickou vazbou, za snížení dirigismu v EU, za méně státu, za navrácení zabaveného církevního majetku spojené s odlukou církve od státu, proti zvyšování nákladů u malých živnostníků za registrační poklady, proti vyššímu zdanění zisku firem vedoucímu ke zvýšené nezaměstnanosti, proti vyšší minimální mzdě zvyšující nezaměstnanost, proti zneužívání dávek s přesnější asdrtesností atd.,atd. Obvyklé hloupé klišé, které se požívalo i za Klause před skoro 20ti lety, když nebyly argumenty pro remcaly.

SSO to ničím neprokázali -

SSO to ničím neprokázali - když nic nedělali, nemohli nic prokázat. Berani jsou jenom jediní, kdo zatím nedokázali pravý opak - že pravicoví rozhodně nejsou. ODS už svoji ne-pravicovost prokázala. ////

Pokud pan Gardnes shromažďuje argumenty naznačující pravicovost ODS, může hledat dál. Ty dosavadní jsou čajíček. Kdo svádí ostré ideové půtky v PS s KSČSSD? Nejspíš Benda jr., aby měl data pro bendův algoritmus. Kdo vystupuje proti progresivnímu zdanění? Určitě ODS, a bude proti němu vystupovat až do okamžiku, kdy jim medvědář poručí pro ně hlasovat. Kdo je pro změnu občanskému zákoníku? Kdo se vám o nějakou změnu prosí? Pospíšil měl řešit exekutory, a na to se vyfláknul. Kdo je proti zadlužování, proti populismu, za úzkou transatlantickou vazbou, za snížení dirigismu v EU, za méně státu? Verbálně ODS, kecy, kecy, kecy, a skutek utek. ////

A kdo je za navrácení zabaveného církevního majetku spojené s odlukou církve od státu? Za tohle jsou asi všichni, ale kdo kromě medvědářových poskoků jim k tomu chce přidat cash? ////

Připitomělí členové nadace

Připitomělí členové nadace odmění nejdříve Havla a pak taky někoho, kdo na jeho odkaz systematicky plive, napadá jej a ničí.
Klaus a jeho nohsledi hnusně pomlouvají zesnulého Václava Havla, Klausův blázen Hájek mluví o něm jako o Antikristovi, pravda a láska je podle toho amorálního prasete lež a nenávist, Klaus mluví o disidentech jako o hlupácích, prostě panoptikum.
Napadáním Havla de facto Klaus napadá úsudek té nadace a jejich předchozí ocenění Havla a taky členy té nadace.
A tak tihle členové nadace a dárci medajlí jsou bezesporu neinformovaní a hloupí pitomci a vsítili si volbou Klause vlastní branku.
Kdyby Havel žil, čekal bych, že po tomhle faux pas s Klausem to ocenění vrátí, stejně jako to pohrozil udělat, když Němci chtěli odměnit Putina stejnou cenou co odměnili jeho. Němci si to tehdy radši rozmysleli, s cenou kterou by jim vrátil Havel by už tu cenu mohli zabalit. Havel se nebál cenu vrátit, přestože mu patřila, Klaus se na ni třepe i když mu nepatří, jak na chilské péro.

Naše žurnalistika je patrně

Naše žurnalistika je patrně nejvíce nemocná z veškerého veřejného života, jelikož pohrobci bolševických manýrů patřili mezi nejoddanější zastánce komunistické totality a převlek kabátů po revoluci nebyl doprovázen změnou názorů. K tomu přistupuje nízká profesionalita porevolučních absolventů fakulty a snaha majitelů a šéfredaktorů přes jejich média dělat politiku. Katastrofální pak je, že se tak ponejvíce děje ve veřejnoprávní¨žurnalistice, tedy v ČTK, ČRo, ČT.
Brainwashingu si nejvíce užil nejprospěšnější Čech té doby, protože příliš přečníval a také partaj, kterou vytvořil. Když se tak dělo v éře jeho nezpochybnitelných zásluh, je přirozené, že média pokračují v jeho dehonestaci i v poslední době, kdy kupí jeden zásadní kiks za druhým, což vyvrcholilo výzvou nevolit autentickou pravicovou ODS nejvíce zastávající krititiku politiky EU a naopak podpořil Bobošíkové "žabomyš (totéž co kočkopes) a tím se totálně spolu s podporou Zemana morálně degradoval.
Nakonec podpora Bobošíkové a Volfové Klausem byla asi polibkem smrti, když Hlavy vzhůru ve dnes zveřejněných preferencích vůbec nefiguruj, pokud nejsou pod Suverenitou, která má 1,2% Nakonec pravicová roztříštěnost do všech možných straniček může mít za následek, že do PS se dostane jen TOP-marketingový počin Kalouska s preferencí EUfederalismu. Těch asi 5 virtuálníků, ochotných Klausovi promíjet v jejich servilnosti i ty největší podrazy,, půjde k volbám s Bobošíkovou zbytečně. ČSSD s KSČ bude podporovat okolo 106 poslanců a s SPOZ je možná i ústavní většina..

Potřebovala bych se

Potřebovala bych se roztrojit, pane gardnesi. Volit ODS (nevolte ODS, špatně dopadne, tak to tedy ne, pane Klausi), nebo TOP09 a zakroužkovat Kalouska (nejnenáviděnější politik v zemi, jehož se patří vplést do kola a následně rozčtvrtit) nebo KDU-ČSL (největší shoda dle volební kalkulačky) ? Hergot, ta co s tím ? Mám si snad házet kostkou ?
:-)
Jo a pokud jde o Ježíšovy následovníky, půjde-li to dobře, neprojdou. Člověk se musí spokojit i s málem.

Těžko radit, každý má jiné

Těžko radit, každý má jiné priority. Já podporuji pravicovou politiku, protože ji považuji pro stát a občany za nejprospěšnější, především pro zodpovědnost a omezený populismus. Tuto politiku nejvíce zajištovala ODS, ačkoliv byla kritizována za obecné omyly, protože se nepřihlíží k okolnostem. Kalousek a TOP to má především zásluhou Pražanů na háku a + - 3 % nehrají roli, zatím co ještě pokračující Klausovy dehonestace přetažením hlasů proi Bobo od dalších nekritických obdivovatelů VK může způsobit, že strana, která tu 22 let táhla tu káru, bude v PS chybět, protože preference kolem 7 % jsou nejisté.

ODS ve Sněmovně bude, pane

ODS ve Sněmovně bude, pane Gardnesi, na to vemte jed. A dostane víc hlasů, než ukazuje poslední průzkum, myslím si že něco okolo, možná i přes 10procent.

Ovsem ne vasi zasluhou.

Ovsem ne vasi zasluhou.

To máte pravdu.

To máte pravdu.

ODS (odhlédnu-li od minulých

ODS (odhlédnu-li od minulých let, které zde i jinde byly dostatečně proprány) dělá stále a pořád jednu botu, dokonce i dnes : vedení strany dobře ví, že její voliči netrpí fóbií z Evropské unie, neboť podle všech dostupných informací jsou největšími odpůrci unie voliči komunistů a socialistů. Ve snaze podchytit euroskeptiky ODS lavíruje (vystoupení z EU ne, euro jedině s referendem). Koho ale chce "podchytávat" ? Voliče levice ? Anebo těch bratru 50 tis. lidí, kteří budou stejně volit Macha, ev. rudou Bobo ? Dlouhodobě jsou největšími podporovateli EU právě voliči ODS a TOP09. Postoj vedení ODS proto dost dobře nechápu, odhání potenciální voíliče k TOP09. To je strategická chyba.

A pokud jde o skepsi pana gardnese (tedy že se ODS nemusí do PS vůbec dostat), nemyslím si to. Ještě o tom budu přemýšlet.

Ano, ten hraný nebo spíš

Ano, ten hraný nebo spíš skutečný "euroskepticismus" je podstatným důvodem, proč o volbě ODS vůbec neuvažuji.

Dalším z důvodů (který s tím prvním souvisí) je pro mě poněkud nejasná odpověď na otázku, kolik je v ODS Kajanů či Kuberů, Oberfalzerů a podobných typů, myslím si sice, že jejich počet klesá, jistý si tím ale nejsem.

Ostatně i Nečas (který mezi takové přece jen nepatří) byl pro mne jako zdatný demagog (a nakonec téměř nic jiného než ublížený demagog, navíc nějak "uhranutý" tehdejším prezidentem) nepřijatelný (nejpozději od r. 2007, kdy ho ODS "vypustila" na Švejnara), na rozdíl od Topolánka (ten je ovšem nepřijatelný teď, ale ODS jej ani Nečase nikam necpe, bodejť).

Ale v příštích volbách může být situace jiná, uvidíme.

Čistě mezi náma, ivoši, koho

Čistě mezi náma, ivoši, koho budete volit? ... chápu, že když Vás znají jacísi štamgasti od píva osobně, nerad se projevujete, ale ... snad byste moh' Vy, kolísavý a váhavý, alespoň naznačit.

To je zajímavé s tím Nečasem

To je zajímavé s tím Nečasem (jeho uhranutost Klausem), pane ivoši. Když si totiž přečtete Nečasův projev na kongresu ODS z r. 2009, velmi přesně tam popsal průběh Klausova premiérování. Tak, jak to do té doby žádný člen ODS neudělal. Pak se ale stal předsedou vlády a vše se změnilo. Řekla bych, že se ho bál. Bál se, aby nedopadl jako Topolánek, resp. Topolánkova vláda. Nakonec mu to stejně nebylo nic platné. Klaus by se choval stejně k jakémukoliv jiného předsedovi ODS, protože za toho nejlepšího samozřejmě považoval sebe.
Nečas ale nakonec dojel na ženskou, docela "obyčejnou mocichtivou husu" (vypůjčeno od Josefa Mlejnka jr.). Choval se zkrátka jako totální pitomec, kterého ovládla jedna domina, a nemohlo to skončit jinak.

A víte co, kajane ? Takhle

A víte co, kajane ? Takhle blbě se dokáže chovat jenom chlap.

Nejste vy proti paní

Nejste vy proti paní Nagyové/Nečasové nějaká zaujatá? Kvůli její činnosti byl Nečas vystaven banální situaci, ve které by nikdo jiný demisi nepodával. Nečas nedojel na ženskou, ale na svoji povahu sralbotky, kvůli které však byl instalován do všech těch funkcí. Medvědář potřeboval ve Strakovce nesvéprávného podělánka, protože kdokoli jiný by s ním záhy vyběhnul a domluvil se s kýmkoli jiným. ////

zase další, která nevěří na

zase další, která nevěří na čistou a nezištnou lásku...??!! Hynku, Viléme, Jarmilo.....

Jestli si myslíte, že TOPka

Jestli si myslíte, že TOPka posílila vlivem nálad občanů ve prospěch EU, tak se šeredně
mýlíte. Jde o důsledek prezidentské volby, kdy především mladí odmítali Zemana a díky šikovné kampaní, kterou intelektuálové a pravdoláskaři zorganizovali. Poprve od r.1989 příznivci nepolitické politiky mají v osobě knížete politické zastoupení, aniž si to někteří voliči uvědomují.
Naopak překvapivě roste obliba liberálních názorů, jejíž nositelé nemohou se ztotožnit s dnešní politikou EU, proto již 44 % našich občanů hodnotí EU negativně a jen 22% ji oceňuje. A není to jen vlivem Klause ale příkaznictvím, s omezenou demokracií a svobodami. Jde o trend ve všech státech EU.
Svoji roli sehrává i falešné přesvědčení, že za politiku vlkády odpovídala ODS a premiér.

Nevím, nevím, pane gardnesi,

Nevím, nevím, pane gardnesi, jak roste ve skutečnosti obliba liberálů, to uvidíme už za dva týdny. Pokud mluvíte o Praze, řekla bych, že máte pravdu. Co ale zbytek republiky ? Sakumprásk bych to tak viděla na 2,5%.
Zapomínáte totiž na to, co je již bezpočtukrát změřeno : odpůrci EU jsou především voliči levice, jak jsem už napsala. Je to vlastně paradox : voliči ODS nikdy nebyli (většinově) euroskeptiky, zatímco politika ODS tomu neodpovídala, a podobně je tomu u ČSSD, která je sice (spíše) proevropská, její voliči ale nikoliv. Lavírovat tedy musí ČSSD stejně jako ODS. U ČSSD to docela chápu, u ODS ne. Pravdu zde ale bude mít nejspíš pan ivoš. Euroskepticismus ODS nejspíš hraný vůbec nebyl, jen s ním musí pomalu (s ohledem právě na charakter vlastních voličů).

Voliči ODS netrpí fóbií z EU?

Voliči ODS netrpí fóbií z EU? -- Fakt? Oba? ////

Velmi vtipné, pane Kocourku.

Velmi vtipné, pane Kocourku. :-)
Co kdybyste raději počítal voliče Vandase nebo Bobošíkové (nebo které fašisty zrovna budete volit) ?

To ti snadno vysvětlím,

To ti snadno vysvětlím, Kajane. Protože máš v hlavě kompost.
Strašně to kolem tebe smrdí.

Už se těším, jak onen známý

Už se těším, jak onen známý (ředitel nadace) pošle přátelsky Jocha kamsi..

Klaus: O pád komunismu se

Klaus: O pád komunismu se nezasloužili disidenti, ale ti co jezdili na víkendy na chalupu. Měl aspoň říct, ten největší český sběratel medajlí a per, že cenu přijímá jménem všech neohrožených statečných českých víkendových bojovníků za svobodu.

Děkuji panu Tomáši Haasovi za

Děkuji panu Tomáši Haasovi za článek. Po jeho přečtení si říkám, Jardo sázíš na dobrého koně…
Na npd jsem umístil odkaz na Haasův článek, abych diskutérům udělal hned při pondělku radost.
Mám pocit, že po volbách bude řada sólistů zpívat se sborem...

"Jako obvykle dostali občané

"Jako obvykle dostali občané od médií zprávu o události, která se nestala, a nedostali zprávu o události, která se stala."

Inu - mrdia.

Ovšem to samé je možno napsat

Ovšem to samé je možno napsat o prezidentu Václavovi Havlovi.

Zbigniew Brzezinski byl v

Zbigniew Brzezinski byl v letech 1977 - 1981 byl bezpečnostním poradcem amerického prezidenta Jimmyho Cartera. Dnes je profesorem americké zahraniční politiky na Johns Hopkins University v Baltimoru, poradcem Centra pro strategická a mezinárodní studia (CSIS) ve Washingtonu D.C. a autorem odborných politologických knih. Vedle toho je činný jako poradce mnoha velkých amerických a mezinárodních firem. Nyní je také zahraničněpolitickým poradcem amerického prezidenta Baracka Obamy.

Roman Joch napsal, že Klaus

Roman Joch napsal, že Klaus zpívá o demokracii a volném trhu jak Zlatý slavík. Zmiňuje jen zásadní faux pas, kterého se Klaus dopustil ve Spojených Státech při projevu když chválil Putina a Rusko před "studenoválečníky".
Klaus samozřejmě svou afinitou k Východní říši dává jasně najevo, že demokrat je jen hubou.
Joch se s šéfem té nadace dokonce osobně zná a v souvislosti jeho udělení Klausovi se chystá položit mu při příštím setkání zásadní otázky.
Mám radost z úspěchů čechů, ale nesmí to být takhle nesmyslně vylhané, je to směšné.

Nekomunistou.

Nekomunistou.

Václav Klaus je

Václav Klaus je antikomunistou, asi jako vy vzdělancem, svazarmovskej popleto...

V. Klaus by vas sam

V. Klaus by vas sam "striktne" opravil a ohradil se, ze ho nazyvate antikomunistou, kdyz je prece ne-komunistou, tak nenutte neco o co (buhviproc) nestoji a co sam odmita.

příjde na vás občasník..

příjde na vás občasník..

1) Medaili at si kdo chce

1) Medaili at si kdo chce udeli komu chce, to nekomnetuju. A uz vubec ne pokrik a zalovani od profesionalnich pokrikovacu Rychliku.

2) Nevim co je oddanost demokracii. Klaus jiste prispel velmi k vybudovani demokratickeho prostredi, ale dnes sve zasluhy uz jen devalvuje-
Kdyby byl tak oddany, nemohl by ve sve pozici mluvit o volbach jako o nedulezitych mezivolbach ktere ho nezajimaji. A uz vubec by nemohl mlcet k jejimu poslapavani Zemanem a jeho nepolitickou vladou kamosu.

3) Pokud jde o antikomunismus, mam velky problem s lidmi, kteri k tomuto slovu vzdy temer automaticky prirazuji shazujici privlastky jako laciny, prazdny, silacky pripadne jeste primitivni, to je taky velmi popularni. Zvlast v kombinaci dalsim mlzenim a okecavanim jasneho faktu o komunismu:

----------------------

Nedávno jste se distancoval od antikomunismu. Nezdá se vám, že jste vůči komunistům příliš servilní?

Tak zaprvé se mi to nezdá a musím říct, že považuji za trošku nadsazené, aby této věci byla věnována tak velká pozornost. Termín lacinost prázdného antikomunismu je kdesi v mé hlavě zakódován. Nebyl jsem nikdy člověk, který by s rozkoší poslouchal laciné hospodské vtípky o tom či onom komunistickém funkcionáři. Prostě to nebyl svět, který mě bavil.

Myslíte si, že pro nás komunismus představuje nebezpečí?

Komunismus je jistý světový názor, který nesdílím a který doufám v našich končinách znovu nezvítězí. Nechci podceňovat nějaké věci, protože vím, že řada lidí vztyčí ukazovák a řekne: To už leckdo podceňoval a historie znovu ukázala, že se podceňování nevyplácí. Ale jako reálně uvažující člověk si skutečně myslím, že návrat komunismu nehrozí.

A je komunismus nebezpečný?

Nedomnívám se, že rozhovor je dostatečný instrument k tomu, abych na tuto otázku vážně odpověděl. Hrozí obrovské zploštění a dovedl bych si představit, že o tom napíšu do Orientace, do sobotní přílohy LN. To není uniknutí z odpovědi. Dovedl bych si představit sofistikovaný, mnohovrstevnatý článek, který by říkal, že když..., tak..., za předpokladu... a tak dále. Diskutoval bych o tom, co slovo komunismus znamená, diskutoval bych o tom, jestli je to konstanta, nebo v čase proměnná veličina, diskutoval bych o okolních politických podmínkách a podobně.

Solidní komentář. Nicméně

Solidní komentář.

Nicméně zůstávám přesvědčen, že i zde se najdou lidé, kteří výše uvedené informace uvedou na "pravou míru". Minimálně tak, že prohlásí, že V.K je pro ně "efektivně mrtvý Homolka".

Mám pocit, že Zbigniew

Mám pocit, že Zbigniew Brzezinski nebyl ministr zahraničních věcí, ale poradcem pro národní bezpečnost.

___________________________________________________________________________________