Ve slepé uličce není kapitalismus ani trh, ale nezodpovědná politika západních vlád
Ladislav Jakl

(Rozhovor pro Parlamentní listy, ptal se Lukáš Petřík)

Je to už sedm let od začátku velké ekonomické krize, která začala krachem amerických bank. Během té doby se kritici současného systému snažili pomocí akcí jako Occupy Wall Street přesvědčit veřejnost, že miliardáři a „banksteři“ ji pomocí finančního systému okrádají. Mnozí odborníci, jako řecký exministr financí a ekonom Varoufakis, tepali finanční systém jako cosi založeného na bublinách, na dominanci dolaru a na neustálém snižování reálných mezd. Kam jsme se v té diskusi o současném kapitalismu za sedm let dostali? Co říci o úspěšnosti fenoménů kapitalismus, globalizace a volný trh? A jaká je jejich budoucnost, stejně jako budoucnost ekonomického řádu světa?

 

Zrovna dnes jsem četl výzvu jedné velké skupiny amerických levicových ekonomů na toto téma. A musím říci, že dělají stejnou chybu jako mnozí marxismem zasažení sociologové a aktivisté u nás. Ti ekonomové docela správně pojmenovávají mnohé z příčin nemocí současné světové ekonomiky. Ale naprosto chybně ztotožňují tyto defekty s kapitalismem a trhem. Kapitalismus je společností svobody, kde si lidé dobrovolně směňují mezi sebou hodnoty způsobem, při kterém na směně vydělají obě strany. Co má společného s kapitalismem politika státu, politika centrálních bank, násilné zásahy státu do trhu, co mají společného s trhem umělé regulace, které údajně mají minimalizovat údajná selhání trhu a přitom jsou samy zdrojem selhání? Vůbec nic. To jsou projevy státem řízené ekonomiky, tedy projevy socialismu. Ke kapitalismu má naše společnost a náš trh hodně daleko. A v posledních 25 letech se od něj stále rychleji vzdalujeme. A právě toto vzdalování je příčinou krizí, otřesů, chaosu a nestability současného světa. Je snad projevem kapitalismu, když americká vláda svou politikou nabádá finanční instituce ke koupi cenných papírů, ve kterých jsou schovány úvěry a hypotéky chudých Američanů, kteří je přece evidentně nikdy nesplatí? Cenné papíry kolují, prodávají se dál a dál, ale když pak napadne nějakého jejich majitele (to říkám velmi zjednodušeně) přijít za tím původním emitentem, tím dlužníkem, najdou chudou černošskou rodinu s domem na dluh, rodinu, která nesplatí ani dolar a dál si půjčuje. Majitel zjistí, že nemá vlastně v ruce nic a řekne to ostatním postiženým držitelům těch papírků. Cena těchto papírů pochopitelně klesne a finanční celosvětová katastrofa je na světě, protože majitelé oněch papírů jsou všude. To přece není žádné selhání trhu, ale selhání zpupného státu, který umožní žít miliónům lidí na dluh a ten druh zakryje zdánlivě cennými papírky. I na svobodně fungujícím trhu může vzniknout bublina. Prostě vypukne psychóza, jistá mánie nebo móda, že ta nebo ona investice je úžasně návratná. Lidé se po tom vrhnou a cena stoupne vysoko nad reálnou hodnotu. Jenže to nikdy nemůže narůst do tak gigantických rozměrů, jako když je tato mánie vytvářena státní politikou. Investorům za normálních okolností včas zabliká kontrolka, že cena už je moc vysoko, a „papírků“ se začnou zbavovat. A cena se zreální. A bublina splaskne včas bez katastrofy. Vysvětluji to velmi zjednodušeně, ale prostě platí, že v krizi není ani kapitalismus, ani trh, ale krizi působí nezodpovědná politika vlád, která trh i kapitalismus ničí a doplácejí na to všichni.

 

Není to tak, že střední třída, kterou budeme široce definovat jako pracující, kteří nedostávají subvence, dotuje a živí dvě skupiny obyvatel? První jsou nepracující a nepřizpůsobiví asociálové žijící ze sociálních dávek. A druhou nadnárodní korporace a banky, které si vymohly sobě vyhovující legislativu, které dostávají státní zakázky a dotace a levné natištěné peníze od centrálních bank? Do druhé skupiny bychom mohli zařadit i různé ze státních peněž žijící nevládní „neziskové“ organizace, umělce či pseudovědce a pedagogy žijící ze státních grantů a subvencí.

Nadnárodní korporace nejsou žádným zlem. Baťa byl také nadnárodní korporací, která sice způsobila zruinování desetitisíců ševců po celém světě, ale která levně obula miliony lidí. Zlem je politika státu, která z vybraných korporací udělá svůj nástroj a sama se stane jejich nástrojem. A kdo za to může? My, voliči. Pořád voláme po regulacích, po zákazech všeho, co se nám nelíbí. Stát to ochotně udělá za cenu, že vstoupí do trhu a začne jím manipulovat. Výsledkem je pokřivený trh, kde cena není cenou a kde k úspěchu nevede větší efektivita ale větší schopnost zalíbit se úřadu.

 

Co otázka neustále se zvyšující automatizace a robotizace ve výrobě. Jinými slovy, k výrobě bude podle některých katastrofických odhadů třeba tak málo lidí, že je volný trh nebude moci zaměstnat, a pokud nebudou moci zůstat bez prostředků, bude se o ně muset postarat stát, třeba tím, že jim práci zařídí. Pak ale bude muset razantně zvednout daně. Kritici se oponentům smějí coby zpátečníkům, kteří zapomínají, že podobné procesy se děly při průmyslové revoluci. Ještě radikálnější zastánci této teorie naopak tvrdí, že nadbytek lidí se vyřeší pouze a jedině válkou.

No, to jsou strašné nesmysly na úrovni dělnických bouří v Anglii před třemi sty a dvěma sty lety. Průmyslová revoluce přitom zajistila největší a nejrychlejší nárůst životní úrovně největšímu počtu lidí v dějinách lidstva. Robotizace odstraní fyzicky nejnáročnější práce a uvolní lidskou tvořivost pro mnohem produktivnější činnosti. A jaký nadbytek lidí? Člověk je sám o sobě nejvyšší hodnotou, nikdo nemá právo určovat hodnotu člověka. Na celém světě žije tolik lidí, že srovnáni do vojenského tvaru zaplní jen rozlohu Prahy s nejbližším okolím. Planeta je prázdná. Zdroje nelze nikdy vyčerpat, protože s vyšší technickou úrovní člověk přechází na stále jiné zdroje. Nebo snad trpíme krizí z nedostatku pazourku? A s myšlenkou na válku si, moc prosím, nehrajme. Ani teoreticky. Válku není možné vést bez podpory lidí. Pokud budeme všichni považovat válku za nepřijatelnou, žádnou nikdo nerozpoutá. Pokud nás někdo přesvědčí, že za jistých okolností je válka dobrá věc (třeba na zadupání konkurenta, ze kterého předtím propaganda udělala nepřítele), pak válka zcela jistě bude.

 

Pojem „válka“ byl v minulých letech téměř ztotožňován s Ruskem. Když opadly emoce a jistá „pěna dní“, v jakém stavu jsou nyní záležitosti mezi Evropou a Ruskem? Byla Ukrajina jen malé nedorozumění, nebo šlo o začátek ruské agresivity vůči Evropě, anebo, a to také slýcháme, šlo o promyšlený krok Západu k oslabení Ruska?

Dění na Ukrajině je v první řadě ukrajinský problém. Je to země s umělými hranicemi a s rozděleným obyvatelstvem. Může existovat v míru jen za předpokladu spolupráce obou hlavních skupin obyvatel. Pokud se jedna pokusí strhnout na sebe všechnu moc, druhá to nepřijme a bude se bránit. Toto je zdroj ukrajinské krize, na které se ale velice přiživily globální síly. Potřebují stále rozfoukávat tamní konflikt, aby ospravedlnily omezování demokracie a suverenity kdekoli po světě.

 

Rusko modernizuje své zbraňové systémy, NATO posiluje svou přítomnost blízko jeho hranic. Jsou zde úvahy, že Rusko napadne některé evropské země, přátelé Ruska naopak tvrdí, že válku chystají USA.

Tady někdo blbne. Rusko je nedál od centra Evropy za posledních mnoho set let. Jeho síla je mnohem menší než v dobách Sovětského svazu. Proč a jak by někoho chtělo napadat? Má dost práce se svou modernizací. Ta se ale někomu nelíbí, chtěli by Rusko slabé a v chaosu, v jakém bylo před dvaceti lety. Nechtějí nového plnohodnotného hráče na světové scéně. Strašák Ruskem se mnohým hodí k posilování militarismu. A také se hodí Pobaltským zemím, kde žije až třetina ruského obyvatelstva, které je tam téměř zbaveno občanských práv, aniž by to nějaké Radě Evropy, Evropské komisi nebo NATO vadilo. Pokud se tyto menšiny začnou svých práv domáhat, budou násilně potlačeny s vysvětlením, že šlo o zakuklenou agresi Moskvy.

 

My, pokud jde o obranu země, spoléháme na NATO. Je to dostatečná záruka naší obrany? Před čím je naše armáda schopna nás jako taková sama ubránit? Jaké je reálné nebezpečí současných, třeba i nových forem války? Jak by se na ně měla naše země a její spojenci přichystat? Jsme připraveni z hlediska záchranářských, krizových a nouzových procesů v případě války chránit alespoň část civilního obyvatelstva?

NATO dnes už neslouží k obraně území svých zemí. Den po našem vstupu do NATO toto seskupení bombardovalo civilní cíle v Bělehradu a Novém Sadu (ty škody jsem viděl na vlastní oči) s vysvětlením, že tím pomůžou zastavit občanskou válku v Kosovu. Dnes jsou vojska NATO budována jako systém expedičních sborů k boji proti domorodcům někde v horských údolích kdekoli na druhém konci světa. Naše domovy už nebrání. To by vojska NATO nemohla strpět organizovanou invazi takzvaných uprchlíků do Evropy.

 

A půjdeme-li do detailu, k jednotlivému občanu, je nutné něco dělat s absencí vojenských schopností či prosté fyzické zdatnosti? Je dobré v nějaké formě obnovit základní vojenskou službu?

To jsme dost uskočili. Na obnovu zdatnosti by stačil kvalitní tělocvik na školách a dobrá rodičovská výchova.

 

Prezident Zeman přirovnává Islámský stát k nacistickému Německu a vyzývá, abychom nezaspali. Hrozí našemu světu vážné nebezpečí od takto expanzivního útvaru?

Islámský stát je plodem západní politiky. Přestaňme se montovat do afrických a asijských zemí, přestaňme svrhávat jejich vlády, přestaňme podporovat vybrané povstalecké síly, o nichž nic nevíme. Umožněme těm zemím, ať si tam uspořádají život podle svého. Nemusí se nám to uspořádání líbit, ale oni k němu dospěli na základě nějakého svého hluboce zakořeněného vývoje. Mějme respekt k jejich odlišnosti a braňme odlišnost svou.

Hovoří se o tom, že muslimové mají za co umřít. Mají hodnoty, které se nám sice nelíbí, ale nějaké hodnoty mají. Jak jsme na tom vlastně my, lidé Západu, s nábožensko-filozofickými základy našeho života? Přivádějí nás dosavadní hojnost a svobodomyslnost k životu bez přemýšlení o tom, kdo jsme, co máme dělat a co je, či není správné? Do jaké míry se nám rozmohl život ve stylu „každý den dobrý“ či „kašlu na politiku, mně je to jedno“? Změní se to, pokud přijde nějaká skutečně vážná krize? Potřebuje západní civilizace nějakou hodnotovou kotvu? Jakou?

Každá civilizace potřebuje své hodnotové zakotvení, bez něj není civilizací. My se od svých kotev dobrovolně a organizovaně odřezáváme.  To je hlavní nebezpečí pro náš svět, ne nějaká hrozba zvenčí.

 

Jsme členy Evropské unie. V jakém bodě nyní „uvízla“ evropská myšlenka? Směřujeme i po řecké krizi k ještě většímu sjednocení Evropy? Co se vlastně s EU stalo od doby našeho vstupu? A jak se změnilo euro, je z něj, jak říkal Petr Nečas, nikoliv měnová, ale dluhově-transferová unie? Co tedy udělat s EU – ještě více sjednotit, nechat takto, zrušit euro, zrušit celou EU?

Pro Evropskou unii platí stará dobrá moudrost: i špatné věci jsou schopny vývoje, vyvíjejí se však vždy v ještě horší. EU směřuje ke stále větší diktatuře, k omezování suverenity, k řízení našich životů do posledního detailu. A také k chudobě, protože jen svobodný člověk má motivaci k tvorbě bohatství. Nevidím naději, že se tento trend v příštích letech změní. Jistě, jediné správné řešení by bylo EU zrušit a vrátit se k uspořádání sousedících spolupracujících a vzájemně se respektujících zemí. Toho se ale hned tak nedočkáme. Proto je jedinou šancí pro nás z tohoto vlaku zmaru co nejrychleji vyskočit. I tak na nás jeho úpadek bude mít zhoubný vliv, ale budeme mu už moci svými silami čelit.

 

Do jaké míry naším světem otřesou projevy změny klimatu? Sucho, povodně, neúroda, živelné katastrofy, zatopení pobřežních území. Co z toho se ukazuje jako reálné a co jako nesmysl? Měl Václav Klaus pravdu, když tvrdil, že globální oteplování není v žádném případě způsobeno člověkem?

Klima se mění stále. Sahara se teď stále více zelená, uživí několikanásobek lidí proti době před 50 lety. Jiná místa zase vysychají. S tím si člověk vždy poradil a poradí si i dnes. Pokud vám prší na hlavu, neveďte boj s nebesy, ale vemte si deštník.

 

Migrace je zásadní téma současnosti. Jak si zatím Evropě vede v boji se současnou, mnohem menší migrační „vlnkou“? Liberálně orientovaní lidé nadávají veřejnosti, že uprchlíky i migranty nechce přijímat, obviňuje ji z necitlivosti či dokonce extremismu. Výrazná část veřejnosti naopak dává najevo, že se nechce dělit o své zbylé zdroje, že se bojí kulturně odlišných migrantů a islámského radikalismu a že nechce „tahat“ do Evropy další chudinu. Kdo je v právu?

Nejde o žádné uprchlíky. V zemích na jih a jihovýchod od nás žije více než miliarda chudých lidí. Ti všichni by chtěli žít lépe. Poškodili jsme v posledních letech některé stabilní režimy, a teď ti trochu bohatší z té miliardy, kteří mají peníze na cestu, kteří mají televizi a znají evropské sociální systémy, kteří mají kontakty, mobilní telefony, jdou za lepším. Zatím desetitisíce, zítra statisíce. Přijmeme tu miliardu a půl? To je přece nesmysl. Zreformujme své sociální systémy, aby na nich nešlo tak snadno parazitovat, nerozvrtávejme tamní režimy a odstraňme obchodní bariéry. A zakročme proti těm, co si z podněcování a organizování imigrace udělali pohádkový byznys. Pak sem budou přicházet ne davy, ale jen jednotliví lidé za prací, jako to bylo posledních tisíc let. Lidé, kteří budou ochotni za onu práci přijmout naše místní pravidla.

 

 A není pro nás EU se svým tlakem na společnou imigrační politiku hrozbou?

EU je pro nás neštěstím v každém ohledu.

 

Životní úroveň Evropanů častokrát zaostává za úrovní roku 2008, některé evropské země jsou katastrofálně předlužené a zejména ty v jižní Evropě trpí příšernou mírou nezaměstnanosti, zejména mladých. Co čeká dnešní mládež za ekonomickou budoucnost v Evropě? Jak zabránit odlivu pracovních míst jinam? Jsou Asiaté, zejména Číňani, tak hbití, pracovití a nedostižní, že před nimi neobstojíme? Zvykli jsme si na pohodlný život na dluh s tím, že se nemusíme o nic snažit?

Nejsme jiní než Asiaté. Ale jiná je naše současná politika. My jdeme cestou tuhé regulace ekonomiky, oni ji nyní stále více uvolňují. Proto rostou, zatímco náš svět stagnuje.

 

Není to tak, že s počtem vysokých škol i studentů klesá jejich kvalita, že existují zbytečné obory, které nikoho neuživí a že je naopak nedostatek technicky vzdělaných lidí a nedostatek klasických učňáků?

 

No, nechci si hrát na odborníka na úplně všechno. Ale možná už hodně z nás dlouho nevidělo soudobé učebnice. Zkuste to a zhrozíte se. Ve školách se učí už jen pouze láska k Bruselu a militantní ekoteroristická ideologie.

Zhruba polovina manželství se rozvádí a zhruba polovina dětí se rodí mimo manželství. Co to říká o stavu společnosti a rodiny?

To souvisí s oním odřezáváním se od kotev naší civilizace.

 

 Není to tak, že ze škol a rodin vycházejí rozmazlení fracci, kteří jsou zvyklí dostávat vše zadarmo a nevědí nic o pojmech, jako jsou sebekázeň, disciplína, pracovitost, autorita?

Na tom jistě mnoho je, ale takto mluvily i všechny generace poslední tři tisíce let. Podle mě je ale hlavní zdroj úpadku výchovy v rodinách. Zameťme si každý před svým prahem.

 

S nadsázkou se říká, že tolik informací, kolik středověký člověk zpracoval za celý život, my přijmeme za jediný den. Pravdou je, že frekvence informací o dění kolem nás je nejvyšší, co kdy byla. Umějí se dnešní lidé orientovat ve světě lépe než ti třeba jen o dvě či tři generace zpět? Umíme informace správně třídit?

Problém není v množství informací ale v tom, že drtivou většinu už jich nepřijímáme vlastní zkušeností ale od prostředníků (od médií). Tím se naše vědomí stává hračkou v rukou manipulátorů. Neberme nikdy žádné sdělení jen tak samozřejmě, vždy se zkusme zamýšlet, proč nám zrovna tohle, zrovna teď a zrovna tímto způsobem někdo říká. To je jediná obrana proti manipulaci.

 

 Umíme se správněji rozhodovat v politice? Stoupá role politického marketingu a reklamy jako takové, psychologické „fígle“ na nás jsou mnohem sofistikovanější. Čili lze nás, přeinformované pokolení, snadněji „oblbnout“? Jak hodnotit práci médií v dnešním světě?

Spíše přemýšlejme, kolik z těch věcí, které nám na politice vadí, si vlastně sami objednáváme svou poptávkou po zárukách. Chceme ze života odstraňovat všechna rizika a nedomýšlíme důsledky. Státní moc nás ochotně těch rizik zbaví a vezme si za to naši svobodu. Na to pak nadáváme, ale svou předchozí objednávku po jistotách s tím nespojíme.

 

A co náš vztah s Německem? Přebolelo již všechno a nemusíme se Němců obávat?

Obávejme se především nedostatku své vlastní hrdosti.

 

Když už jsme se dotkli otázky budoucích světových aliancí. Spojené státy lákají Evropu do dohody TTIP, kterou by byla taková pevná aliance vytvořena. Rusko, Čína, Indie a další země spojily své síly v BRICS. Jaká budoucnost čeká oba spolky, co čeká americký dolar? Kam se má zařadit naše země? Hrozí v případném multipolárním světě, či spíše světě více aliancí, světová válka? Na jaké bázi uspořádat světovou velmocenskou realitu?

Já se nerad pouštím do těchto her. Vypadá to jako monopoly někde na stole. Skutečný život si diktuje mnohem víc, než můžou domyslet plánovači světa. Jistěže svět se mění a těžiště vlivu a prosperity přesouvají. Snažme se, abychom my žili svobodně, a to nás zařadí k těm úspěšným.

 

Jsme jako lidstvo schopni využívat svůj vědecký a technický potenciál, tak abychom se nezničili či fatálně nepoškodili? Kromě jaderných zbraní existují zprávy o různých zbraňových „novinkách“ budoucnosti, ještě ničivějších. Zároveň se hovoří například o přelomových možnostech výroby energie, které by lidstvo posunuly dál, zároveň však otřásly současnou ekonomikou. A to je zde ještě faktor budoucích válek o zdroje a energie.

Nejvíc vražd je spácháno kuchyňským nožem. Kdepak, nože jsou v tom nevinně. Stejně jako všechny ostatní zbraně. Viníkem je vždy člověk. A jeho ochota příliš snadno naskakovat a propagandou tvořené obrazy nepřítele.

 

 Pokud jde o moderní technologie, vznikají stále sofistikovanější metody, jak špehovat občany. Kamery, čipy, GPS, sledování mailů, mobilů. Bude možno se vůbec proti Velkému Bratrovi nějak ubránit?

Opět ani tady není problém v technologiích ale ve státu. A vlastně v tom, co si od státu my slibujeme. Chceme po státu záruku na štěstí bez rizika? Pak počítejme, že budeme mít kameru i v toaletní míse.

 

Naše civilizace zažívá nevídané možnosti prodloužení života a zvýšení jeho kvality z hlediska lékařské vědy. Jsme připraveni na to, že mezi námi nicméně bude žít více starších lidí? Lze vůbec vyřešit problém demografické obrácené pyramidy?

Život je dar. Neexistuje žádný demografický problém. Existuje problém špatných důchodových systémů. Lidé se mají na stáří sami připravovat. Jak chtějí, třeba sbírat cenné známky, pořídit si houf vděčných potomků, investovat do sousedova řeznictví. Pokud tuto starost přenechají státu, ten to zařídí pouze extrémním zdaněním stále ze zmenšující skupiny aktuálně pracujících poplatníků. A to zdanění pak zruinuje celou ekonomiku.

 

 V čem budeme žít za dvacet, třicet let? Dokážete si odhadnout? V prosperitě, či nové verzi totality?

Nechci se podobat klimatickým alarmistům, kteří nevědí, jak bude zítra, zato přesně vědí, jak bude za padesát let. Nejbližší léta ale u nás a v našem světě dobře nevidím, čekám spíše další zhoršování. Zlepšení přijde teprve tehdy, až lidé přestanou čekat od státu, že bude jejich chůvou.


Předlužené země by měly

Předlužené země by měly opouštět eurozonu .....radí němečtí ekonomové ...(sic).

Nojo, ale co potom s Francií, Itálií a dalšími .....a kdo by tam zůstal ??? ...n-tsssss

Kajane,vy jste se tím horkem

Kajane,vy jste se tím horkem nějak rozdováděl ??!!
Věřte, že kapitalismus nemá s vesmírem opravdu, ale opravdu nic společného ......

PS ....je to prostý ekonomický systém a nehledejte v tom nic složitého !!

problém je v tom, že mícháte

problém je v tom, že mícháte spolu ekonomický a politický (státní ) systém !!!
Zapomeňte na Marxe a politickou ekonomii z jeho doby.....
Kapitalismus ( od slova kapitál ) pouze definuje kdo jej vlastní. Mohou to být korporace, stát, či jednotlivec. Nic víc......to nemá s myšlením člověka nic společného !!!

Pravdou ovšem je, že v dnešním globálním světě je to vše pomíchané a přesto to kupodivu zatím funguje ??!!
Vzorovým příkladem je Čína, kde vládne komunismus, přesto v ekonomice si dnes již nezadají s tzv. kolébkou kapitalismus USA.
A naopak dřívější vzor kapitalismu (USA) je dnes prorostlý socialismem víc, než je zdrávo.

PS .....asi se mnou souhlasíte, že o Evropě nemá cenu už vůbec hovořit ....??!!

pak mi tedy vysvětlete ten

pak mi tedy vysvětlete ten šílený kolaps Evropy ....kde zcela jistě podmínky pro konkurenci kapitálu jsou a nic nebrání, aby vývoj šel kupředu ......avšak socialistickými vládami, zákony a nesmyslnými regulacemi se za 15 let téměř nepohnula z místa ??!!! .......a včil mudruj ......n-tssss

kurva, teď jste mi ale úplně

kurva, teď jste mi ale úplně utekl od toho kapitalismu ......a zase k filozofii !!!

Celý svět pokládá A.F.H. za

Celý svět pokládá A.F.H. za významného ekonoma a filozofa, pouze jeden titán je proti. Buď je debilní celý svět a nebo onen titán. A hotovo!!!Dzp. Svět je plný bláznů.

"Lidé si myslí stále něco

"Lidé si myslí stále něco jiného, než by si myslet měli."
No ano, ta komunistická výchova se na vás zle podepsala.

Pro některé pičusy:

Takovy odkaz se muze snazit

Takovy odkaz se muze snazit davat se jen JEDEN velky p...s, je to ciste a jen pro nej :-)

No to jste teda vyhmát :-) To

No to jste teda vyhmát :-) To je dokument přístupný pouze Vám, takže ne pro některé pičusy. Jen pro jednoho.

https://or.justice.cz/ias/ui/

https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=39488815&subjektId...

To se v našem ústavu stává maximálně jednou za rok.

Výroční zpráva IVK, 2014. No,

Výroční zpráva IVK, 2014.

No, nakonec jste to zvládl, dík za odkaz.

Tak teď aspoň víme, kolik činí náklady na provoz IVK (cca 12mil/rok 2014) a jaký je majetek o.p.s. (Sídlo je patrně velkoryse pronajato dobráckým sponzorem za symbolickou částku).

O tom, odkud pramení příjmy - "z fondů" :-), a majetek "na účtech" se můžeme i nadále dohadovat.

Cyklistické stáje bývají hračkou miliardářů, kdo si hýčká tuhle v podstatě politickou stáj nevím, jestli je to "Babiš", "Kellner", nebo štědrý zahraniční sponzor, nebo všichni dohromady netuším(e). Ještě by to chtělo jejich zprávy :-)

Ale přejme jim to, ať si kucí užijí! ;-)

A teď vy ...

A teď vy ...

Až po vás... (Něco vlastní

Až po vás...

(Něco vlastní činnost, něco rodinný majetek, dědictví. Zdroje jasné, ale nemusím vás o nich detailně informovat. Ono toho zas taky tolik není).

...informace se nezdají byt

...informace se nezdají byt veřejně dostupné...

"Strašák Ruskem se mnohým

"Strašák Ruskem se mnohým hodí k posilování militarismu. A také se hodí Pobaltským zemím, kde žije až třetina ruského obyvatelstva, které je tam téměř zbaveno občanských práv, aniž by to nějaké Radě Evropy, Evropské komisi nebo NATO vadilo."
K tomuhle by mě zajímaly detaily. Nejsem znalec SSSR, Ruska ani Pobaltí, ale nějak se mi to nezdá. Lidé ruské národnosti, kteří žijí v pobaltských státech jsou nějak utlačovaní? Jak?

Je pravda, že část ruské populace v Pobaltí NEMÁ OBČANSTVÍ těch zemí. Prostě jim po obnovení státnosti nebylo uděleno. Protože to byli lidé, kteří byli do Pobaltí přesunuti Stalinem. Ten měl tehdy evidentní úmysl "převrátit" národní integritu pobaltské společnosti. Klíčem pro přidělení občanství pak bylo, zda lidé měli už občanství předchozího (násilně přerušeného) státu. Tohle je to "zbavení občanských práv"??? Krok to byl tehdy velmi sporný, ale zrovna my Češi bychom pro něj měli mít pochopení. U nás jsme se po válce "rušivého elementu" zbavili přímo vystěhováním a vyvlastněním.

Pochopení nás Čechů pro

Pochopení nás Čechů pro zapeklitou situaci pobalťáků, to ano.
Ale české "konečné řešení" otázky Sudeťáků se odehrálo ve zcela jiné mezinárodní situaci, Německo prohrálo válku! A i tak nebylo to konečné řešení zas až tak úplně konečné, dodnes to musíme hlídat a být připraveni to znovu vybojovat, s německou pátou kolonou (Bělosráč) v zádech! ////

To, co - jak se zdá - chtějí pobalťáci, by ale znamenalo vyvolat třetí světovou! Domnívám se, že by raději měli usilovat o dohodu s Rusy - s Rusy na obou stranách hranice. ////

Jak by asi dopadlo, kdyby pobalťáci "svým" Rusům nabídli volbu - buď "astronomickou" kompenzaci a emigraci, nebo slib totální asimilace a loajality. Pobalťáci mají mocné spojence a ti by jim na tu kompenzaci rádi půjčili ... Nebo je to jinak? Pobalťáci mají mocné spojence, ale ti mocní spojenci nemají ŽÁDNÝ zájem o mír v pobaltí? ////

"To, co - jak se zdá - chtějí

"To, co - jak se zdá - chtějí pobalťáci, by ale znamenalo vyvolat třetí světovou!"
???

"Pobalťáci mají mocné spojence a ti by jim na tu kompenzaci rádi půjčili ..."
???

Vubec obe ty rusko-ukrajinske

Vubec obe ty rusko-ukrajinske odpovedi jsou desive a doslova a do pismene jako opsane od Klause, naprosto stejna dikce i malem slovosled.
Chapu, ze lide, kteri spolupracuji se vzajemne (?) obohacuji a prejimaji argumenty, ale ze by vsichni spolupracovnici IVK jako na povel v teto jedne otazce takto hromadne zblbli, to se mi zda prapodivne.

Ještě je tu možnost, že žádné

Ještě je tu možnost, že žádné hromadné zblbnutí se nekoná, ale pánové jen popisují skutečnost. A zblbnuli ti, co si ji malujou nějak jinak.

Konzervova slova "hromadné

Konzervova slova "hromadné zblbnutí" jsou jistě nadsázka.
Já, ačkoliv jsem v zásadě stejně politicky orientovaný jako Klaus, tak mám v poslední době problém s tím, že on (a jeho okolí unisono) ignorují fakta podstatná a nahrazují je fakty irelevantními. A i chytré lidi to zmate, protože ta jejich fakta jsou (pozor to je to důležité!) pravdivá. Což ale nestačí, protože jsou IRELEVANTNÍ.

Je například pravda, že Ukrajina vznikla jako umělý stát bez pořádného historického a národního zázemí. Jen jako bývalé správní území. A protože je to stát mladý, je to i dnes velký vnitropolitický problém. Taky je nejspíš pravda, že na Ukrajině teď vládnou ještě horší mafiáni než před pučem. Taky je asi pravda, že obyvatelé Krymu spíš tíhnou k Rusku než k Ukrajině. Taky je pravda, že způsob, jakým byl Krym v padesátých letech přiřazen ke (správnímu) území Ukrajiny je nestandardní a oprávněně kritizovatelný.

Jenže podstatné je, že Rusko se v devadesátých létech zavázalo na Krym nesahat. Výměnou za to dostalo jaderné zbraně. Jaderné zbraně!!! TOHLE je podstatné!!! A tohle Klausovci vytrvale ignorují a obcházejí, navzdory tomu, že se jim to znovu a znovu opakuje a znovu a znovu jsou upozorňování, že porušení mezinárodního závazku se přece logicky musí týkat celého světa. A opravdu je s podivem, že to dělají snad všichni "kolem" Klause.

Nehledě na to... Tak mi teda zkuste vysvětlit, jak byli Rusové v Pobaltí zbaveni občanských práv. Já jsem položil dost konkrétní otázku.

Zajímavé, zcela tendenční

Zajímavé, zcela tendenční hodnocení s některými nepřesnými argumenty, pokud jde o jakési nedoložitelné pravdy. Mnoho existujících států bylo zčásti umělých, což na právní akt je irelevantní, protože jak jazyk, tak národ Ukrajinců existuje. Na území Krymu se vystřídaly různé národy, naposledy Krymští Tataři a teprve zřízením vojenských ruských a sovětských základen převážilo obyvatelstvo ruské národnosti. Přitom nikdo nezpochybňuje možné řešení emancipace právními způsoby, jak se o to snaží Skotové, Katalánci Quebečané a nikoliv nočním obsazením a pamfletem referenda připraveného během pár dní s ozbrojenými cizími vojáky v úřadovnách ukrajinských úřadů a zejména v souladu s ukrajinskou ústavou, atd. Referendum se mělo konat v květnu 2014 ale jen z hlediska vyšších krymských pravomocí v rámci Ukrajiny. Nikde není dáno a psáno, že i v moderní historii nemohou vznikat státy na základě platných právních dohod a ujednání. Jestliže byl Krym přičleněn k Ukrajině rozhodnutím vlády SSSR (nikoliv Chruščevem),v r. 1954, znovu tak při dělení SSSR v r. 1991 a stvrzen Budapešťským memorandem v r. 1994 se souhlasem Ruska, Ukrajiny a velmocí USA a UK, kdy za slíbenou ochranu hranic Ukrajiny se tato zavázala předat bezplatně rozsáhlý ukrajinský jaderný arzenál Rusku nelze vůbec otázku suverenity U. nijak narušit, jak konečně také naznačujete.Ani získání Krymu Ruskem ve válce v r. 1793 nedává žádnou neměnnou jistotu státních hranic, jak dosvědčují jiné příklady. Vždy platí poslední stav právně stvrzený. Z toho pohledu je Krym okupován.

evropští poslanci se při své

evropští poslanci se při své návštěvě Krymu ptali místních lidí na tu historii......a oni je poslali do prdele s tím, že hlavní je, že je tam nyní klid a mír !!!
A za to prý mohou být vděční jedině Putinovi .......tak nevím ??!! ....n-tssss

Kdybyste nefantazíroval,

Kdybyste nefantazíroval, copak tam dříve, než tam vtrhl Putin se svoji politikou získat do impéria celou Ukrajinu nebyl klid? Momentálně je tam přes 50 % občanů ruské národnosti, vesměs k potřebám vojenských základen, tak je logické, že fandí Rusům, přestože změna přinesla četné komplikace v zásobování, cestování, poklesem ekonomiky, zejména vlivem zanedbatelného turistického ruchu převážně dřívějšími Ukrajinci, atd.
Je smutné, že ani jedna Vaše replika nemá solidní a seriozní základ. Vše je postaveno na vědomém zkreslování a ohlupování ostatních. S takovou náplní můžete uspět jen u několika zastydlých bolšánánů a proruských fanatiků.

to, že tam byli poslanci a

to, že tam byli poslanci a takto to popsali .....to jsem si vymyslel ???

Jsou sehraný tým. Taky dobrá

Jsou sehraný tým. Taky dobrá dvojka: Zeman a Ovčáček. Mám raději IVK než zprávy naší TV.

v dnešním MfD Palata opět po

v dnešním MfD Palata opět po "gardnesovsku" ......téma Ukrajina !!!
Na Východě válčí s Putinem a na Západě se na ni EU vybodla .....a do toho ten Pravý sektor .....(sic)

PS .....to je tak, když je někdo magor a ještě k tomu novinář ......n-tsssss

Díky za rozhovor Ladislavu

Díky za rozhovor Ladislavu Jaklovi i Lukáši Petříkovi.

Pěkně děkuji za demagogii, ke

Pěkně děkuji za demagogii, ke které se propůjčil kdysi skvělý žurnalista. I loajalita má své etické hranice. Když guru otočí své názory o 180 st., jen patolízal se převrátí s ním, protože liberálněkonservativní sympatizant svobod a demokracie hájící euroatlantickou civilizaci nemění svoje přesvědčení bez jediného důvodu a nestane se přes noc obdivovatelem autoritativního režimu. Skutečné příčiny jsou temné a zlovolné a jsou zcela jiné, než ty vymyšlené povídačky o jiné politice Západu, neoconích atd. I důstojníci KGB mohou být jestřáby a zejména jejich nová doktrina o sférách vlivu s imperiálními cíly..

Jakl, opět výborný.

Jakl, opět výborný.

Asi se tak kýmsi placení

Asi se tak kýmsi placení šviháci - prznitelé reality z IVK dodli, že nadále až do skonání budou hrát roli zásadních ignorantů a mrtvých brouků o původu současné krize ve vztazích Západ - Rusko, jak se provalila vývojem na Ukrajině. Tito slepci zasažení politickým zákalem se ani jednou v dalekosáhlých analýzách a povídačkách nezmíní, že spouštěcím mechanismem je nová ruská doktrina důstojníků KGB kolem Putina, Jakunina ap., která opět navazuje na sféry vlivu, kde si lze dovolit vše, aby byla obnovena imperiální role Ruska z dob Stalina a Brežněva. Základem nového impéria musí být nutně i 50 mil. Ukrajina, což měl zařídit exponent Janukovyč po volební frašce z r.2010 vstupem do tzv. Eurasijské celní unie, což překazila revoluce na Majdanu po střelbě do demonstrantů, provalení miliardového obohacování rodiny Janukovyče i převažujícího mínění obyvatel o spolupráci s EU. Následovala dávno Putinem připravená i přiznaná anexe Krymu stylem A. Hitlera i akce na trvalou destabilizaci Ukrajiny na Donbase vojsky plk.Strelkova.
Konflikt Rusko - Západ má tady soudruzi z IVK výchozí bod a je ostudou rozumných lidí, kam jsem vždy řadil L. Jakla či Weigla a d., že se propůjčují této demagogii v zájmu jakýchsi zisků a výhod kohosi neznámého a zahodili vše co dosud ve svém životě podporovali. Demokracii a svobody.

Z čeho je placen pan

Z čeho je placen pan Jakl?

(Léta byl vyplácen státem, jak je to s neziskovkou o.p.s. IVK nevím, informace se nezdají byt veřejně dostupné).

Ale chytrej jak rádyjo je, to zas jó.

Začněte vlastním kaminkautem

Začněte vlastním kaminkautem a pak půjdem dál, "pane" ivoš.

Jakl o "kapitalismu" pindá

Jakl o "kapitalismu" pindá jaksi ve své pracovni době.

Ale oni tihle "vědečtí kapitalisté" jsou vesměs z klonů kojenců od státního prsu, nalévaném daňovými poplatníky.

A měl by svou pracovní náplň

A měl by svou pracovní náplň vykonávat mimo pracovní dobu?

Dokážete hodně klesnout. K

Dokážete hodně klesnout.
K věci samotné nic. Píšete jen k osobám a spekulacích o financování.

Vy sám jste noční hlídač, že o státních prsech pindáte mimo pracovní dobu?

Jaklův bohorovný způsob

Jaklův bohorovný způsob vyjadřování vzbuzuje dojem, že si dělá z lidí "prdel" (někdy je to mimo vší pochybnost, viz jeho vysvětlování abolice, a to bylo za státní peníze, neuvěřitelné). Ostatně rozdávání idiotských rad o tom, jak se lidé "mají připravovat na stáří" - "jak chtějí, třeba sbírat cenné známky, pořídit si houf vděčných potomků, investovat do sousedova řeznictví" - a podobných mouder, tento dojem jenom potvrzuje.

A jak je financována "obecně prospěšná společnost" IVK mě opravdu zajímá. Zvlášť vzhledem k tomu co vyplodí. Vás ne?

Mě zajímá, jestli není

Mě zajímá, jestli není financovaná z mých peněz - státem. Není. Tím můj zájem končí.

Na Vaše slova "prdel", "idiotský" či "bohorovný" nedokážu reagovat. Ono to ani nelze. Vy prostě na věcnou diskusi o problému nemáte.

Vysvětlení, proč česká

Vysvětlení, proč česká veřejnost tak snadno podlehne totalitním či jinak primitivním názorům, se kterými vždy nějaký vykutálenec typu Gottwalda či Babiše s ohlupováním veřejnosti vyleze.

To jste reagoval na moje

To jste reagoval na moje slova???...

Tedy "legraci", "hloupých",

Tedy "legraci", "hloupých", "bohorovný" (to 3. slovo nahrazovat nebudu), když jste tak citlivý. Ok? :-)
Ale v podstatě máte pravdu, vulgární slova by se neměla používat. Nejsem Mirek Dušín, sorry.

Jak víte, že (o.p.s. IVK) není financovaná z našich peněz?

A čím Vás rozhovor pana Jakla obohatil, co jste předtím nevěděl. Co jste od pana Jakla nečekal a on to tady "vybalil"?

Myslíte, že mi vadí

Myslíte, že mi vadí vulgarismy? Vůbec ne. Jenom vidím, že něco hodnotíte, ale nejste schopen/ochoten vysvětlit proč.

To Vy píšete o státním prsu. To Vy byste měl uvést, jak jste na to přišel. Ne spekulovat a pak zapomenout, že je to jen spekulace, a nakládat s tím jako s realitou.

Minimálně v letech 2003-2013

Minimálně v letech 2003-2013 byl státním zaměstnancem.

To, samo o sobě, bych jemu, ani nikomu jinému nevyčítal (na rozdíl od mnohých "pravičáků"). Dobrých úředníků, lékařů, učitelů, policistů, atd., atd, je velmi zapotřebí.

Pokud jde o konkrétní činnost dotyčného, to je věc úplně jiná :-(

Aha, takže už není řeč o

Aha, takže už není řeč o financování IVK? Kdo se má ve Vašich slovech vyznat?

A čím Vás rozhovor pana Jakla obohatil, co jste předtím nevěděl. Co jste od pana Jakla nečekal a on to tady "vybalil"?
Zase to máte otočené. Proč by mě měl něčím překvapit? Rozhovor jsem si přečetl a až na dvě drobné výhrady je v souladu s mým uvažováním a za druhé v souladu s tím, co Jakl říkal a psal vždycky. Neobohatilo mě to nijak výrazně. Ale já přece reagoval na Vaše slova, ne přímo na něj.

Ohledně těch drobných výhrad. O první píšu o pár odstavců výše. Druhá drobná výhrada je spíš k otázkám redaktora než k Jaklovým odpovědím. Petřík se ptá na věci, na které Jakl evidentně nemůže odpovědět: "Co čeká americký dolar?" "Lze vůbec vyřešit problém demografické obrácené pyramidy?" "Není to tak, že s počtem vysokých škol i studentů klesá jejich kvalita?"

Ještě jednou: Jak víte, že

Ještě jednou: Jak víte, že (o.p.s. IVK) není financovaná z našich peněz, když výkaz o jejím hospodaření se zdá být neveřejným?

Možná je financována z peněz občanů jiného státu. To by Vám vadilo, nebo ne? :-)

Jako "nesmlouvavý kritik" nevládních organizací (když tak to vyvraťte) je pan Jakl zaměstnancem jedné z nich(!!).

Nepřipadá Vám to jako rozpor?

Neznáte přísloví "vodu káže, víno pije"?

A když už jde o samotný rozhovor, ok, Jakl říká plus minus to, co jindy.

Pokud ale vezmu namátkou jednu věc, nepřipadá Vám jako nesmysl (možná "jen" legrace, to by snad bylo lepší), doporučovat lidem, aby mj. "sbírali cenné známky" a tím se připravovali na stáří? Když dobře ví, nebo by vědět měl, že většina "investičních příležitostí" je záměrně konstruována tak, aby z ní prospěch měli jen "organizátoři", nebo přinejlepším někteří profesionálové v tom daném oboru a propagována tak, aby se "chytily kavky", mnoho kavek ?

S tema znamkama jste jen

S tema znamkama jste jen dokazal, jak potmesilmy demagogem jste.

A zbytkem dokázal, že je to

A zbytkem dokázal, že je to skutečně trdlo. Čtu tu diskusi s panem Vítovským a zjišťuji, že jsem býval v hodnocení pana ivoše velmi mírný :-)

OT, pane jurasi: Vezměte si

OT, pane jurasi: Vezměte si čistý papír formátu A4, tužku a pravítko s měřítkem. Vyznačte tužkou na papíře (křížkem) tři body F, K a Z s tím, že vzdálenost mezi body K a Z je nesrovnatelně větší, než vzdálenost mezi body Z a F.

A ty tři vzdálenosti mezi jednotlivými body pak změřte a jejich hodnoty, s přesností na milimetry, napište zde. Nebo papír vyfoťte a fotku pošlete na internet.

Tím se zabývejte, to Vám prospěje, dál zatím raději nešpekulujte ;-)

Možné pokračování naznačil

Možné pokračování naznačil kdysi Horníček na brigádnické praxi, že by se tak mělo pokračovat do 100 ks, převázat je stužkou a odnést do kotelny.

Vypadá to, že máte problémy

Vypadá to, že máte problémy sám se sebou. Odhaduji, že vaše aktivita na virtually Vám s tím moc nepomůže.

___________________________________________________________________________________