Vzhůru do světa hojnosti
Marek Loužek

Analytický komentář IVK č. 36

Mluví se o krizích a válkách, ale lidé se mají lépe než kdykoli jindy. I africký bojovník se může chytrým telefonem připojit na internet. Abychom mohli i nadále prosperovat, musíme mít vize a nesmíme se být riskovat neúspěch.

Díky přirozenému lidskému strachu do sebe neustále vstřebáváme proroctví o blížících se pohromách. Výsledkem je obyvatelstvo přesvědčené, že konec světa se blíží a že se s tím vůbec nedá nic dělat. Přesto se nabízí jiný, nekonvenční pohled.

Dvacáté století bylo svědkem některých tragédií – válek, epidemií, přírodních katastrof. Navzdory těmto pohromám však klesla dětská úmrtnost o 90 %, úmrtnost rodiček o 90 % a délka lidského života se prodloužila o 100 %. Západní země v uplynulých dvou dekádách zažily hospodářské vzestupy a pády, přesto zde mají i nejchudší lidé telefon, televizi a splachovací záchod – luxus, který si přelomu 19. a 20. století nedokázali představit ani ti nejbohatší.

Nejúžasnějším nástrojem, který máme ke zdolání velkých výzev k dispozici, je lidská inteligence, pokud má k dispozici svobodné a motivující prostředí. Komunikační a informační revoluce se rychle šíří po celé planetě. Během pár let získají přístup k internetu další tři miliardy lidí, kteří se připojí ke globálnímu sdílení idejí a budou přispívat k rozvoji ekonomiky. Jejich ideje vyústí v nové objevy, produkty a vynálezy.

Zázračné technologie

Jak argumentují americký podnikatel Peter H. Diamandis a novinář Steven Kotler v knize „Hojnost: budoucnost je lepší, než si myslíte“ (Dokořán, 2013), lidstvo nyní vstupuje do období mohutné transformace, v níž má technologie potenciál citelně zvýšit životní úroveň každého člověka na této planetě. Během jedné generace dokážeme zajistit zboží a služby, které dříve byly vyhrazeny jen několika málo bohatým, komukoli, kdo je bude potřebovat, nebo si je přát. Hojnost pro všechny máme na dosah.

Africký válečník s mobilním telefonem má dnes lepší možnosti telefonického spojení, než měl před pětadvaceti lety prezident Spojených států. Pokud vlastní chytrý telefon, přes který se připojí na Google, má lepší přístup k informacím, než jakým disponoval americký prezident před patnácti lety. Většina lidí na Zemi využívá okamžitého, levného komunikačního spojení a toku informací. Žijeme ve světě informační a komunikační hojnosti.

Dnes má 99 % procent obyvatel USA, kteří žijí pod hranicí chudoby, elektřinu, vodu, splachovací záchod a ledničku, 95 % má televizi, 88 % telefon, 71 % automobil a 70 % klimatizaci. Tyto výdobytky už nepůsobí revolučně, ale před sto lety takový Henry Ford, který patřil k nejbohatším lidem na planetě, se mohl těšit z několika těchto výdobytků. Dnes má paradoxně více lidí přístup k mobilnímu telefonu než k toaletě.

Diamandis a Kotler upozorňují na fascinující rozvoj technologií. Moorův zákon říká, že počet tranzistorů v nějakém integrovaném obvodu se každých osmnáct měsíců zdvojnásobuje, což v zásadě znamená, že počítače se každých osmnáct měsíců stávají dvakrát rychlejší, ačkoli jejich cena zůstává stejná. Neuvěřitelný nárůst výkonnosti počítačů, rychlosti, s níž zpracovávají data, objemu paměti spolu se současným poklesem jejich ceny a zmenšováním jejich velikosti ukazuje, jak vypadá exponenciální změna v praxi.

Např. počítač Osborne Executive Portable, když se v roce 1982 dostal na trh, představoval naprostou špičku. Tento zázrak své doby vážil přes devět kilogramů a stál více než 2500 dolarů. Když jej porovnáme s prvním iPhonem uvedeným na trh v roce 2007, který vážil stokrát méně a přitom stál desetkrát méně, přestože se mohl pochlubit stopadesátkrát vyšší rychlostí zpracování dat a stotisíckrát větší pamětí. Kvůli exponenciálnímu rozvoji technologií bude pokrok lidstva pokračovat rychlostí, jakou jsme nikdy předtím nezažili.

Čtyři miliardy lidí z nejnižšího patra hospodářské pyramidy se brzy promění v obrovský trh schopný růstu. Pokud přestaneme považovat chudé za oběti nebo břemeno a začneme je uznávat jako houževnaté a tvořivé podnikatele a spotřebitele, otevře se svět nových příležitostí. Vytvoření globální dopravní sítě znamenalo první krok na této cestě, ale je to kombinace internetu, mikrofinancí a bezdrátových komunikačních technologií, které mění nejchudší z chudých v nezanedbatelnou tržní sílu.

Exponenciální svět

Překonávat psychologické bariéry – cynismus, pesimismus a všechny další rozpory současného myšlení – které brání mnohým z nás uvěřit v možnost hojnosti, je důležité. Lidské myšlení je postaveno tak, aby z nás udělalo lokální optimisty a globální pesimisty. Ačkoli je epidemie strachu široce rozšířená, nic nemůže být vzdálenější pravdě.

Tisíce let člověk žil ve světě, který byl lokální a lineární. Dnes je globální a exponenciální. Týdenní obsah The New York Times přináší dnes více informací, než mohl průměrný člověk v 17. století zaznamenat za celý život. Hojnost je globální vize, jejíž osou je exponenciální změna, ale náš mozek uvažující lokálně a lineárně, je slepý k této možnosti, k příležitostem, které může nabízet, i k rychlosti, s jakou může přijít.

Pokrok doprovází kumulativní inovace společně se specializací a směnou. Valná část naší životní úrovně se dnes odvozuje nikoli od naší schopnosti vyrábět levněji a výkonněji statky z roku 1800, ale od naší schopnosti vyrábět celou řadu nových komodit, z nichž některé naplňují lépe naše potřeby než ty, které jsme měli v roce 1800 a z nichž některé uspokojují potřeby, které byly v roce 1800 nepředstavitelné.

Nejcennější komoditou jsou informace. Nastupující věk domácích inovátorů, stoupající význam tvořivosti a tržní síla miliardy nejchudších posilují exponenciálně se rozvíjející technologie. Nová technologie vytváří více příležitostí ke specializaci, která zase prohlubuje dělbu práce, jež vede k větším schopnostem, díky nimž vznikne zase nová technologie, která nastartuje celý proces znovu. Tento proces se v průběhu evoluce neustále opakuje.

Zdrojem inovací je zvídavost. Další motivací je touha získat bohatství, včetně spekulativních investic, která vede k efektivní alokaci zdrojů. Spekulanti obvykle investují do deseti nápadů a očekávají, že devět z nich nakonec nevynese nic, ale desátý bude znamenat velkou výhru. Dalším motivačním prvkem je touha něčeho dosáhnout, potřeba, aby náš život měl význam, přání změnit svět. V lidské povaze je soutěžit. Náš mozek nás vede k tomu, abychom si dávali velké cíle.

Přijít s velkou myšlenkou podle Diamandise a Kotlera představuje velké riziko. Vždy se najdou pochybovači. Princip předběžné opatrnosti by vedl k tomu, že nikdo nepodnikne raději nic. Cesta k hojnosti vyžaduje významné inovace a k těm lze dojít jen tehdy, bude-li existovat velká tolerance k riskování, neúspěchu a k nápadům, jež budou většině lidí připadat jako holý nesmysl. Neúspěch je motorem inovací. K neúspěchu by se mělo přistupovat tak, že je ho třeba využít jako požehnání a nikoli prokletí.

Pravým příslibem hojnosti je vytvoření světa příležitostí, kde bude každý trávit dny naplňováním snů, ne bojem a protloukáním se. Před vynálezem kola byla nepředstavitelná existence vozíku, kočáru, automobilu, trakaře či kolečkových bruslí. Jakmile však k vynálezu kola došlo, začaly být tyto nově otevřené cesty zřejmé. Tam, kde je vize, lidé prosperují. Nemožné se stává možným a hojnost pro všechny se stává vizí toho, co přijde. Podmínkou je zajištění prostoru lidské svobody.

Marek Loužek, publikováno v MF Dnes dne 3. prosince 2016.

nedávno jsem někde četl, že

nedávno jsem někde četl, že socani pod vedením Kudrnáče a toho obézního Chovance již prý našli způsob, jak porazit v příštích volbách ANO : .....chce to více levicovosti, a vrátit se snad až k samým kořenům socialismu ......pravil vůdce ....(sic)
A protože je ten čas vánoční a co den, to pohádka ....vzpomněl jsem si, že v jedné z nich ( myslím Sůl nad zlato) se prchající dvořané ptají..... po tom království, kde létají pečení holubi do úst ......a žoviální M. Kopecký s noblesou sobě vlastní odpoví : .....žádné neexistuje, co já se toho království nahledal, všude se musí makat ......(sic)

PS ...takže páni politici a sociální demokraté především - koukat více na pohádky, tam to všechno je ...a tak polopaticky, že byste to mohli pochopit i vy ??!! .....n-tsssss

Zaplať pánbůh, že nejsme v

Zaplať pánbůh, že nejsme v eurozóně, ŽE...:
Autor: J. Matuška Datum: 29.12.2016 13:43 NP

Monte Paschi a další italské banky totiž sedí na hoře nedobytných úvěrů. Mluví se o více než 350 miliardách Euro, ale skutečný objem je pravděpodobně podstatně vyšší. Sumu zvyšují a ještě větší problém představují pojistky proti platební neschopnosti dlužníka. Jednak proto, že s těmito pojistkami mohou obchodovat i ti, kteří sami vůbec věřitelé nejsou a hledají jen výnosnou spekulaci. A dále proto, že se často jedná o pojistky na státní dluhopisy krizových zemí eurozóny, které nakonec kryjí daňoví poplatníci z bohatších členských zemí. A tak jdou spekulanti najisto. Dlouhodobě nezodpovědná politika vlád eurozóny jim již léta umoňuje vydělávat na úkor daňových poplatníků. No a po Řecku je zdá se na řadě Itálie.

Problémové italské banky by správně měly jít do konkursu, protože jich je příliš mnoho a příliš mnohé z nich mají nedostatečně výnosný obchodní model. Ale zároveň jsou to často ty samé banky, které kupují dluhopisy svých vlastních vlád, které kryje ECB (Evropská centrální banka), tedy opět občané států eurozóny. Tyto banky tedy zásobují své vlády přísunem čerstvých peněz, za které nedobrovolně ručí daňoví poplatníci z jiných států eurozóny. To umožňuje, že se zejména jihoevropští členové eurozóny již léta vyhýbají nutným úsporám a hospodářským a sociálním reformám.

http://www.realiste.cz/WP_NEWS?opendocument&ID=6382DF4FD946BF31C12580970...

/Pracně přepsal Čilík = čilý stařík. Kolega Gardnes mě tak na Virtually nazval. Já to považuji za docela vtipné a povzbuzující. Držím dane slovo, pomáhám dostat tento novotvar do povědomí lidí na internetu. Obohatit český jazyk je záslužný čin. Mně se slovo "epimédia" v Ústavu pro český jazyk prodat nepovedlo./

Nehrej si s tím č...kem se

Nehrej si s tím č...kem se sirkami! :-))

Co všechno platí klient

Co všechno platí klient rakouské České spořitelny? Například komunikační Hub.

http://www.skrytapravda.cz/domaci/396-co-vsechno-plati-klient-rakouske-c...
===================
Nejstarší italská banka Monte Paschi šetřila a tak si nevytvořila komunikační Hub. A jak dopadla. To naše Erste je chytřejší. Komunikace ji něco stojí, ale vydělává, takže ještě dokáže poslat do Vídně nějakou tu dividendu. Bunga Bunga!

Jak na cizí

Jak na cizí propagandu
Stanovisko IVK ke dni 27. 12. 2016

... Dnes ti, kteří nám vládnou, hledají bohužel inspiraci v této neblahé minulosti. Nechtějí slyšet, že úspěchy cizí propagandy jsou spojitými nádobami neúspěchů jejich politiky. Odmítají je hledat a napravovat, myslí si, že stačí utěsnit dveře a okna a zalepit lidem ústa. Opovrhují inteligencí občanů a podceňují jejich autentickou nespokojenost. Většinu spokojených občanů nemůže proti úspěšné vládě obrátit žádná, ani ta nejrafinovanější propaganda. Proto za studené války si Západ mohl užívat svobody, zatímco Východu nepomohly ani ostnaté dráty.

Za dnešní nespokojenost lidí na Západě mohou Obama, Merkelová, Hollande, Cameron a Juncker a jejich politika, nikoliv démon Putin a jeho propaganda. Naše problémy může proto vyřešit pouze změna špatné politiky, nikoliv cenzura. Nedovolme jí.

http://institutvk.cz/clanky/jak-na-cizi-propagandu.html

Proč Weigl sesmolil něco tak

Proč Weigl sesmolil něco tak ubohého na téma odporné, podvratné záležitosti jako je ruská propaganda - hlavní viník obnovení studené války mezi Ruskem zaujímajícím pozici býv. SSSR Stalina, Brežněva atd. a Západem, zejména USA. Jistě není bez chyb politika Západu, takže konkrétní výtky by se daly respektovat, ale tento blábol zastávající se, resp. zcela ignorující hlavní příčinu zhoršení vztahů v agresivitě nové ruské iniciativy po nástupu autoritáře Putina, důstojníka býv. KGB, která se projevuje v porušení mezinárodního práva -suverenity států v Gruzii, Čečensku, na Krymu, v destabilizaci na Donbase, v Podněstří,atd. je neuvěřitelné faux pas, které snad toleruje několik jedinců z neznámých důvodů, ale nikoliv světová veřejnost. Do dnešního dne Klaus a jeho Institut financovaný P. Kellnerem, významným investorem v Rusku a Číně se dosud ani jednou nevyjádřil napoř. k záboru Krymu, lžím o účasti ruských vojáků na Krymu a na Donbasu, lží o odvěké příslušnosti Krymu k Rusku, zatloukání o podpoře VK k Oranžádě, sliby o jeho podpoře Ukrajiny na cestě do EU a NATO atd.
Ta amnestie VK byla z jeho strany daleko víc logická a pochopitelná, než mnohaletá nečinnost soudů, resp. než ideový převrat thatcheristy a obdivovatele Reagana Klause, který je jednoznačně, bez výhrad na straně totalitních a autoritativních režimů Ruska, Číny atd., než na straně demokratických států. Protože si hoši z IVK popletli minimálně jednu záležitost : kritika veřejnosti např. migrační politiky EU neznamená automaticky obdiv evropské veřejnosti k Putinovi, jak to postavil IVK ve svých iudeových pochybných traktátech.
Konečně čilíku( čilík = čilý stařík) zkuste ve svém korespondování se Vaší kotvy dotázat, jaký je jeho názor na zábor Krymu Putinovi podřízenou ruskou armádou. Vsadím boty, že neodpoví., jak se tomu vyhýbal doposud.

Pan Weigl má pravdu. A jeho

Pan Weigl má pravdu.
A jeho komentář není přece primárně o ruské propagandě. Je o nesmyslnosti a nepřijatelnosti pokusů našich "elit" svádět svá vlastní selhání, volební porážky a nespokojenost svých občanů s těmito "elitami" na jakékoliv vnější nepřátele, vnější propagandu apod. V tomto případě je do této role obsazena ruská propaganda, příště to může být čínská, marťanská či jiná - vždy dle potřeby těchto neúspěšných "elit" svést svojí vlastní vinu na někoho jiného než jsou oni sami.
A je o nepřijatelnosti pokusů znovu zavádět cenzuru jiných než těch "správných" názorů, jejich stíhání a kriminalizování.

Tyto pokusy jsou tak směšné a trapné a hlavně - toto už tu přece x-krát v minulosti bylo, u nás dokonce ještě před pouhými 27 lety.. A vždy to bylo dlouhodobě neúspěšné a kontraproduktivní.

Ukázka názoru občana, který

Ukázka názoru občana, který podlehl jakémusi stálému dogmatu o škodlivosti elit, o obecnosti za jakých vždy probíhá vývoj lidské pospolitosti, ačkoliv každá situace má svoje specifické podmínky.
Popírat tyto specifické podmínky,např. působnosti vnějších vlivů je strkáním hlavy do písku, zvláště když existují mocenské síly, které přijaly ideologii a strategii ovládnout jiné národy v duchu své, vždy nedemokratické, ideologie. U demokratických režimů neexistuje propaganda navzájem si vnucující svá pravidla, ale je základní zbraní pro totalitní a autokratické režimy usilující o rozšíření svého vlivu v zájmu velkomocenské politiky. Proto působí komicky, jestliže někdo popírá výjimečnost existence a propracované strategie propagandy např. u Putinovského Ruska k jeho politice získat velkomocenské postavení oslabováním demokratických národů, které nejsou na ideologickou propagandu připraveny, ani nehledají uměle agresivně vytvářet nepřítele pomocí primitivního ničím jiným nepodloženého nacionalismu, jak uplatňoval v 30.letech m.st. Hitler, později Stalin a jeho pohrobci a nyní důstojník KGB Putin. Dokonce i totalitní Čína je v těchto snahách o mnoho zdrženlivější, když účelově spíše propaguje státní kapitalismus, ekonomickou prosperitu obchodem při udržení svých občanů v bázni boží ke svým politickým "elitám" totalitními praktikami bez svobod.

Ad Gardnes dne Čt, 12/29/2016

Ad Gardnes dne Čt, 12/29/2016 - 09:24.
Uniká Vám základní poznatek o chování velmocí, o principu velmocenské politiky. Každá velmoc se snaží zvýšit nebo alespoň ochránit svůj vliv k ostatním velmocem. Velmocenská politika má zajistit ovládnutí finačního resp. hospodářského prostoru. O tento cíl usiluje každá velmoc, ať jde o USA, Anglii, nebo SSSR, či Rusko, nebo Čínu.
Od I. světové války USA dostaly pod svůj vliv většinu států (ve světě je 192 států, Američané mají vojáky ve 130 z nich). Je proto třeba vidět, že jednání SSSR, Ruska, Číny souvisí se zachováním a obranou jejich velmocenské politiky, nic víc, nic míň, stejně jako té americké nejde o svobodu, ale o politický vliv.

Jen aby řeč nestála, podle

Jen aby řeč nestála, podle mého jste vvenci zaspal dobu. Do konce studené války zde bylo několik států s velmocenskými ambicemi, vedle USA, SSSR a Číny to byla i VB a Francie. Po rozpadu SSSR, vytvořením NATO a EU zde zůstaly jen dvě mocnosti, demokratické USA a totalitní Čína, vojensky bez angažovanosti v roli světového četníka (naštěstí). Rusko po pádu SSSR mělo dvě možnosti, stát se součástí Evropy, jak zamýšlel Jelcin a nebo se pokusit o mocenské postavení, jak se rozhodl Putin, označující za chybu rozpad Sovětského svazu. Důsledkem mj. byla i jeho největší chyba ve snaze o násilném přitažení Ukrajiny do nového SSSR - Eurasijské celní unie, která dala do základu novou nedůvěru v politiku Kremlu, s následky tradiční izolovanosti bez spojenců.
Spekulovat lze i o jisté touze po velkomocenské pozici VB projevené občany a některými představiteli při brexitu.

Jen aby řeč nestála, podle

Jen aby řeč nestála, podle mého jste vvenci zaspal dobu. Do konce studené války zde bylo několik států s velmocenskými ambicemi, vedle USA, SSSR a Číny to byla i VB a Francie. Po rozpadu SSSR, vytvořením NATO a EU zde zůstaly jen dvě mocnosti, demokratické USA a totalitní Čína, vojensky bez angažovanosti v roli světového četníka (naštěstí). Rusko po pádu SSSR mělo dvě možnosti, stát se součástí Evropy, jak zamýšlel Jelcin a nebo se pokusit o mocenské postavení, jak se rozhodl Putin, označující za chybu rozpad Sovětského svazu. Důsledkem mj. byla i jeho největší chyba ve snaze o násilném přitažení Ukrajiny do nového SSSR - Eurasijské celní unie, která dala do základu novou nedůvěru v politiku Kremlu, s následky tradiční izolovanosti bez spojenců, obávajících se obnovené tradišční věrolomnosti.
Spekulovat lze i o jisté touze po velkomocenské pozici VB projevené občany a některými představiteli při brexitu.

Nudíte, Gardnes. ... a to je

Nudíte, Gardnes.

... a to je horší než vaše zločiny.

Někdo se předvádí v TV,

Někdo se předvádí v TV, modelky na předváděcím molu. Gardnes, náš romanopisec, zase tady. A má to zadarmo. Ale, mě to nevadí. Není všechno zlato, co se třpytí.

Je to názor diskutéra

Je to názor diskutéra Ondřeje. Co Vaše diskusní příspěvky? Také ukázky názoru? Nekomplikujte to. Jak se říká: Někdo holky, jiný vdolky. Stýská se Vám po jednotě a volbách NF? Mě ne.
Zase Hitler, Stalin. Zapomněl jste na aktuální návštěvu japonské ministryně svatyně padlých japonských válečných zločinců z 2.světové války. Oni to tak neberou.
Taky u nás chodí jedna (nějaká Semelová) s kytkou na hrob našemu zločinci Klémovi. V příspěvcích na něho soustavně zapomínáte a přitom se on hlavně zasloužil na popravách našich lidí. Vy zřejmě radši kabát než košili.

s tím záborem Krymu, to se

s tím záborem Krymu, to se vám povedlo Gardnesi .....to musím sdělit na Silvestra pro obveselení .......určitě bude success ........n-tsssss

Petrofe, buďme vděční za

Petrofe, buďme vděční za příspěvky filosofa a experta na mezinárodní právo. Jinak bychom si tady ani "nepokecali"... Tu-ááá!

Milý Gardnesi, zkuste se

Milý Gardnesi, zkuste se zapsat mezi ty, kteří obohacují český jazyk. Mně se to nepodařilo. Pošlete e-mail na Ústav pro jazyk český s vaším nápadem: čilík = čilý stařík. Je to originální a nečouhá z toho nic, co by připomínalo "havlérku". Nakonec jako absolvent Filosofie na UK byste se měl čím pochlubit. Pokusím se vám nezištně pomoct se šířením "čilíka" na netu.

S mým guru a kotvou jsem si nedopisoval. S Jiřím Weiglem ano, odpověď - k mému překvapení - přišla obratem. /A ten, kdo se obtěžuje a odpoví nějakému no name čilíkovi, tak ten má u mě plusový puntík. Musím se pochlubit, že se to týká celé řady úctyhodných osobností.../

Navrácení Krymu do rodiny Ruské federace je definitivní věc. O tom nebudiž sporu, řečeno knížecí terminologií. Pokud k uznání referenda na Krymu dospěje i americký prezident Donald Trump a následně pomůže i ke zrušení debilních sankcí, je to na Nobelovu cenu míru.

Pohrávám si myšlenkou, že bych měl napsat glosu ke třetímu výročí vítězství Revoluce důstojnosti, 21. února 2017. Jenom se divím, že Volodymyr Parasjuk, který tak elegantně Klička zbavil mikrofonu a během několika minutového projevu odstartoval obsazení ukrajinského parlamentu a následně vyhnal prezidenta Janukovyče ze země, Ukrajina nevyznamenala nejvyšším řádem, možná, že se tak ale stane příští rok.

Jsem možná čilík /vidíte, Gardnesi, jakou jste mi udělal nechtěně radost/, ale nevím, jestli nakonec nezvítězí pohodlnost. Nic se nestane, protože to podstatné, které bude mít platnost i do budoucna, je společné prorocké 10. bodové memorandum K situaci na Ukrajině, pánů Václava Klause a Jiřího Weigla.

Hodně zdraví a všechno dobré v novém roce. Snad ještě budeme mít tu možnost si spolu podebatovat. Bunga bunga!

Dopouštíte se zeolite

Dopouštíte se zeolite schvalování vážného mezinárodního zločinu porušujícího státní suverenitu cizího státu. Celý mezinárodní zločin v podobě vojenského obsazení a následného nezákonného připojení cizího území, daleko horší než Hitlerův zábor Sudet uskutečněný po dohodě velmocí v Mnichově a souhlasu prezidenta ČSR neskončil válečnou katastrofou jen díky existenci rozsáhlého jaderného arsenálu v rukou agresora, umožňující jen dvě altrernativy následků : 1. Apokalypsu likvidací lidstva na Zemi válečným řešením se ZHN a nebo 2. ponechání dnešní situace dalšímu vývoji i s případným referendem podle zvyklostí v civilizovaných státech pod mezinárodní kontrolou, s majetkovým vyrovnáním. Nic na tom nemění, že při nynějším podílu 58 % Ukrajinců ruské národnosti v důsledku zřízení a pronajmutí vojenských a námořních základen Rusku do r 2042 a deportací původních Krymských Tatarů Stalinem do Asie by i legální referendum skončilo připojením k Rusku, nebo zřízením samostatného státu. Z dějin Rusko žádný nárok na Krym nemá, když po tisíciletí s Ruskem nemělo nic společného, kromě 171 let po vojenském zabrání carevnou Kateřinou II (1783 - 1954 s přerušením na 6 let v občanské válce) a od r. 1921 se stal součástí Sovětského svazu a r.1954 kdy z rozhodnutí orgánů SSSR byl Krym přidělen Ukrajině, což se potvrdilo i v r.1991 po skončení Sovětského svazu. Totéž bylo smluvně stvrzeno Budapešťským memorandem v r. 1994, které řešilo i dobrovolné bezplatné odevzdání rozsáhlého jaderného ukrajinského arsenálu Rusku a stanovilo Rusku závazek, že bude Ukrajině nápomocen při zachování dříve určených hranic a jejich ochranou(sic!).
Tolik fakta, která mohou zpochybňovat, bagatelizovat až ke zesměšnění pouze lidé politicky primitivně nekulturní, bez právního vědomí. Ale to je tak všechno.

http://www.nwoo.org/2014/11/1

http://www.nwoo.org/2014/11/16/kissinger-ukrajina-by-mela-zapomenout-na-...

Jestli administrativa Donalda Trumpu bude mít rozum, uposlechne. Váš Čilík, bunga bunga!!!

já bych šel v té historii

já bych šel v té historii ještě dál Gardnesi ......až k Čingistánovi .....a když to nebude stačit , tak třeba až ke Kublajchánovi !!! Nebude možná na škodu, když zmíníte též Marca Pola .......

Pan Gardnes Budapešťské

Pan Gardnes Budapešťské memorandum, kterým se tu stále ohání, nejspíš nikdy nečetl. Nebo četl, ale nepochopil. ////

Odhaduji, že to panu Gardnesovi předžvejkal pověstný režimní lhář Fištejn. ////

http://www.zvedavec.org/komen

Co Vám chudáku zbývá, když

Co Vám chudáku zbývá, když cítíte hloupou potřebu se zesměšňovat.

Je to naše archivní hlavička.

Je to naše archivní hlavička.

Až tam budete psát Zeolite,

Až tam budete psát Zeolite, mám malou prosbu, Chtěl bych pro ňaf, ňaf miuečka také vymyslet novotvar, ale nic se na něj nehodí a také by to mohlo začínat na "č" a končit na "k" Buďte od té dobroty, Umbajkví!!!

Osamostatnění se Krymu

Osamostatnění se Krymu proběhlo V SOULADU s principy práva národů na sebeurčení podle OSN. Hlasovali pro i krymští Tataři (76%).

Hihihi.... a v tom jste se

Hihihi.... a v tom jste se probudil, maje ruku v nočníku. Agente Kosmo.Dosud tento akt "práva národů" uznalo z téměř 200 států OSN pouhých 9 vazalů typu Kazachstánu, Běloruska.
Premiéru tohoto světového vtipu jste si měl nechat pro paní Kosmovou na letošního Silvestra.

Podle principů OSN nemá do

Podle principů OSN nemá do referenda a rozhodnutí autonomních orgánů tzv. centrální autorita (v tomto případě Kijev) co kecat.

(Gardnes, co na Krym říká OSN? Máte nějaký odkaz?

Kecy z Kijeva ani kecy OSN už

Kecy z Kijeva ani kecy OSN už obyvatele Krymu nemusí zajímat. Má tak někdo štěstí! Naopak my v Česku "se chováme jako vazalové". (To je název jednoho článku v Učitelských novinách.) ////

Zdravím všechny spřízněné svobodomyslné "xenofoby" a nepřátele demokracie, Brusele a po-plyšákového socialistického režimu. Všiml jsem si v dnešní debatě, že míra inteligence projevovaná zdejšími havloidy, demokraty a vlezdobruselisty dosahuje míry prospěšnosti celé EU, případně její české expozitury. ////

Kdežto 99% obyvatel vesničky

Kdežto 99% obyvatel vesničky Zmrdov je v Mense (nebo v Menze?)

Mr petrof!!! Vaši se přiznali

Mr petrof!!! Vaši se přiznali k dopingu, nová perestrojka, či co, svěží vítr z Kremlu? Teď ještě to letadlo, rozesrání Ukrajiny ,odchod z Krymu a bůdět vsjo ravno, nicht wahr?

ale jestli jste si ráčil

ale jestli jste si ráčil všimnout, strupe ...tak přiznali, že podváděli systematicky ....(sic)
A to je velký rozdíl .....sportovec, který podvádí nesystematicky je darebák a zločinec.

Rodčenkov, šéf antidopingové

Rodčenkov, šéf antidopingové ruské agentury RUSADA který ty nynější dopingové aféry ruských sportovců řídil a prováděl, si po zdrhnutí do USA najednou vzpomněl. Pro WADA je nyní kozel zahradníkem.

Kdybyste raději držel ústa,

Kdybyste raději držel ústa, či co to máte!

Návod: Napsat Rodčenkov na

Návod: Napsat Rodčenkov na Seznamu a tam to najdete. Napsal jsem to ve zkratce, ale tak to je. Ale Vy radši pohádku o Budulínkovi.

Strčsitydrbydoprdelemopslíkuň

Strčsitydrbydoprdelemopslíkuňafňaf..

Je to prasárna, je. Pamatuji

Je to prasárna, je. Pamatuji si na tolik podvodů sovětských sportovců, mám na mysli ze zemí SSSR, že jim nevěřím ani pozdravení... Dzp.

Správně! - i sestrám

Správně!

- i sestrám Williamsovým ty penisy&coule odstraňovali v CCCP.

to západní sportovci, to je

to západní sportovci, to je jiná ......ti mají ten svůj tzv. seznam zakázaných, ale osobním lékařem povolených dopingových léků .......jako např. naše Kvitová proti astmatu.
Dále ty krevní deriváty, různé přetlakové kabiny apod. .....
Prostě blbost je nekonečná ......hovoří se o tom, že zakáží i vitamin C ...(sic) ....co kdyby ti Rusové byli zase lepší ???

zase budete, stará hysterko,

zase budete, stará hysterko, to by bylo aby báťuška něco nevymyslel, stávající podfuky byly určitě za jeho zády!!!Umbajkví

Zato tvůj slepičí mozek nic

Zato tvůj slepičí mozek nic nevymyslí. Zakokodákej umbajkví.

Typický miečkův

Typický miečkův kontraargument! Kde nic není, ani čert nebere.

Typický miečkův

Typický miečkův kontraargument! Kde nic není, ani čert nebere.

Typický miečkův

Typický miečkův kontraargument! Kde nic není, ani čert nebere.

Typický miečkův

Typický miečkův kontraargument! Kde nic není, ani čert nebere.

Typický miečkův

Typický miečkův kontraargument! Kde nic není, ani čert nebere.

Typický miečkův

Typický miečkův kontraargument! Kde nic není, ani čert nebere.

Typický miečkův

Typický miečkův kontraargument! Kde nic není, ani čert nebere.

Typický miečkův

Typický miečkův kontraargument! Kde nic není, ani čert nebere.

Typický miečkův

Typický miečkův kontraargument! Kde nic není, ani čert nebere.

___________________________________________________________________________________