Vzniká ministerstvo pravdy
Petr Mach

Článek o tom, jak se dnešní EU nebezpečně podobá totalitní vizi z Orwellova románu 1984 a o tom, jak se naše Ministerstvo vnitra mění na orwellovské Ministerstvo pravdy.

George Orwell napsal v polovině minulého století slavný román „1984“. Jeho hlavní hrdina pracuje na „Ministerstvu pravdy“, což bylo v oficiální novořeči (newspeaku) pojmenování pro Ministerstvo vnitra, které ve skutečnosti systematicky ničilo životy lidí, kteří nesdíleli oficiální názory, a které upravovalo informace v médiích, aby byly vždy v souladu s oficiální propagandou.

Na Ministerstvu pravdy v Orwellově románu mají „ideopolicii“, která hlídá, aby si lidi mysleli jen to, co je úředně správné. Vláda, aby odvrátila pozornost od domácích problémů, vede trvalé pohraniční války a ideologickou válku se sousední říší, Eurasií. Televize vysílá každý den Dvě minuty nenávisti, aby občany upevnila v nenávisti k nepřátelům z Eurasie a v lásce ke straně a oficiální státní doktríně IngSoc. Oficiálními hesly jsou „Válka je mír“, „Svoboda je otroctví“ a „Nevědomost je síla“.

Tolik připomenutí Orwellova románu „1984“ a nyní se podívejme na realitu EU roku 2017.

EU chce bojovat proti „hybridním hrozbám“

Evropský parlament v prosinci odhlasoval „usnesení o společné zahraniční a bezpečnostní politice“, v němž „vyzývá Komisi a členské státy, aby posílily svou schopnost čelit dezinformacím a propagandistickým kampaním zaměřeným na obyvatele EU.“

Dále „vyzývá orgány EU a členské státy, aby uznaly, že probíhající informační válka je nejen vnějším, ale i vnitřním problémem EU, s politováním konstatuje, že EU není schopna sdělovat a řádně prezentovat evropskému veřejnému mínění zásluhy EU“ a „naléhavě žádá Radu, Komisi a členské státy, aby vyplnily tuto mezeru a zviditelnily vnější činnost EU a dodaly jí váhu.“

Podle usnesení se Rusko snaží „poškodit jednotu Evropské unie...ať již ve formě dezinformačních kampaní nebo poskytování finanční podpory euroskeptickým a fašistickým skupinám v Unii.“

Podle EP „informační a kybernetická válka je promyšleným pokusem destabilizovat a diskreditovat politické, hospodářské a společenské struktury na státní i nestátní úrovni; v této souvislosti ...vyzývá členské státy, aby vytvořily automatizovaný systém sdílení informací o kybernetických a hybridních hrozbách.“

Evropská komise již chystá zřízení Evropského střediska pro hybridní hrozby.

Zapamatujte si, milí čtenáři, slovo „hybridní hrozby“, bude to důležitý pojem v evropské novořeči.

Mimochodem, pro usnesení hlasovalo 433, proti bylo 174 poslanců, a můžete si být jisti, že pro usnesení hlasovali pánové Štětina, Polčák, Telička, Svoboda, Zdechovský stejně jako ostatní poslanci ANO, ČSSD, KDU-ČSL a TOP09.

EU potřebuje vnějšího nepřítele na zakrytí vlastních potíží

Faktem je, že dnešní EU má obří problém s nekontrolovanou migrací a rozmachem islamistického terorismu. EU má také svoji oficiální ekonomickou doktrínu - jmenuje se „evropský sociální model“ nebo též sociálně-tržní hospodářství, ale klidně by se mohla jmenovat EuroSoc, řečeno s Orwellem. A faktem také je, že systém byrokracie, dotací, regulací, kvót a akčních plánů, na kterém je doktrína evropského sociálně-tržního hospodářství založena, nefunguje, ekonomika skomírá a předlužené státy EU doslova krachují.

Tváří v tvář těmto problémům je potřeba najít vnějšího nepřítele.

A hle máme ho - Rusko. V Rusku byl dřív Stalin, takže se hodí jako hlavní nepřítel. Rusko se hodí do role zlé Eurasie z Orwellova románu.

Od ledna máme nový úřad

Naše vláda poslušně následuje usnesení Evropského parlamentu. 1. ledna vznikl při Ministerstvu vnitra nový úřad. Jmenuje se „Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám“. Má zkoumat, jestli někdo na internetu nešíří dezinformace. „Zároveň se bude věnovat šíření odborných informací a osvětě o daných problémech směrem k laické i odborné veřejnosti,“ podle webu MVČR.

Já v tomto úřadu vidím orwellovské Ministerstvo pravdy. Podle mě vláda nemá právo určovat, co je dezinformace a co je správná informace a nutná osvěta.

My občané – voliči – jsme svéprávní lidé a musíme si sami filtrovat, čemu a do jaké míry z informací, které se na nás valí, uvěříme. Nepotřebujeme elitáře, kteří nám obsah profiltrují a naservírují jen to, co si smíme myslet.

Jedinou skutečnou pojistkou proti dezinformacím je konkurence a pluralita médií. Média nesmí být kontrolována státem, ani jednotlivými ministry. Bohužel v naší zemi stát provozuje hlavní zpravodajskou televizi a rozhlas, ministr financí vlastní hlavní komerční zpravodajskou rozhlasovou stanici a několik deníků. Evropská unie skrze různé fondy a neziskovky cpe inzercí v médiích do veřejnosti jediný správný sociálně-kulturní model - multikulturalismus, aby podpořila vlastní imigrační politiku.

Proto si obrovsky ceníme všech okrajových alternativních médií a nezávislých sociálních sítí. Proto nás štve, když unie tlačí na autocenzuru těchto sítí. Jsou v nich často zprávy, které oficiální média zamlčují. Jsou v nich jistě i všelijaké zavádějící informace a dezinformace. Ale to si lidé musí posoudit sami.

Já chci nechat lidem svobodu slova a projevu.

Proto jsem se jako europoslanec postavil proti výše uvedenému usnesení a proto se budu, až bude má strana – Svobodní – v našem parlamentu zasazovat i za zrušení čerstvě zřízeného úřadu při Ministerstvu vnitra. Beru to jako další úřad do mého dlouhého seznamu úřadů na zrušení.

zase to musel být Václav

zase to musel být Václav Klaus, který to za nás (resp. 70% z nás) řekl jasně :
......." Případný rozpad Evropské unie, kterou v současné době štěpí řada témat, nepředstavuje nebezpečí, ale šanci pro budoucnost "..... (sic)

Myslíte toho šlejšku, co nás

Myslíte toho šlejšku, co nás tam dostal? Tááák určitě.

musel respektovat referendum,

musel respektovat referendum, kdy ca. 3 mil. pomatenců rozhodlo o vstupu.....(sic)
Jak dnes vidíme, následky tohoto demokratického nesmyslu ( účast jen 55% ) jsou nedozírné ....!!! ......Oooouuuuu .....řekl Rain Man

A hlavně, nebyla ještě na

A hlavně, nebyla ještě na světě Lisabonská smlouva, tedy zakládací listina IV.říše německé... Dzp.

Kdo nebyl blbej, hlasoval

Kdo nebyl blbej, hlasoval proti.

ale kdepak .....ta jen "dala"

ale kdepak .....ta jen "dala" na papír to, co se v těch prázdných hlavách psychicky narušených evropských "elit" honilo už velmi dlouho !!!

Je to tak, ale Mistr si musí

Je to tak, ale Mistr si musí nějak zdůvodnit, proč hlasoval pro vstup.

VK donekonečna opakoval a

VK donekonečna opakoval a opakuje, že nečlenství v EU by byla pro nás nedobrá varianrta. A má pravdu z mnoha důvodů. Musíme počkat, až se zase rozpadne, jako SSSR. Úplně mě šokovala dnes televize Nova ve zprávách, když sdědla, že podle Trumpových pozorovatelů se EU rozpadne letos. Já si to sice nemyslím, ale za to vím, že se rozpadnout musí... Dzp.

Obscaný pravdlaskovní, tedy

Obscaný pravdlaskovní, tedy socanský, poděsi ? Dzp.

Je celkem obtížně

Je celkem obtížně pochopitelné, že jsou stále u nás jedinci, co oceňují dnešního prezidenta ČR, ačkoliv ten často je také šiřitelem fám , jejich důsledků, účelových desinformací.
Třeba zrovna jako jeho nynější bezpečnostní úlet s po ČR se pohybujícím jedním (!?) islámistou.
Vesměs může uspět jen u lidí, co ztratili základní rozhled, paměť na již takové množství jeho zásadních zkratů, což je pak tragické, když k nim patří i poslanec Chalupa, Výbor pro obranu a Výbor pro bezpečnost PS ČR (!!!), který včera v UaK prohlásil, že na jeho státnickém faux pas nevidí nic škodlivého. Jen bych se ho otázal, zda ještě existuje někde jinde v civilizovaných státech politický představitel, který by vyrobil podobný kiks, resp. zda již někdo v minulosti se něčeho podobného dopustil.
Generála Randáka nemusím pro jeho zneužívání zpravodajských znalostí a informací pro osobní zájmy, ale jeho otaxování případu stupidním idiotstvím považuji za výstižné.

Pan Macek k tomu poznamenal,

Pan Macek k tomu poznamenal, že se prezident spletl. Nikoliv jeden, je jich víc.

Je to vůl a zločinec, ale

Je to vůl a zločinec, ale náš, Khárl je cizí vůl a zločinec... Dzp.

xxx

xxx

když napíši, že Meryl Streep

když napíši, že Meryl Streep vystoupí v show toho idiota Krause ....je to naprosto jasná dezinformace .....i když by to nebylo od věci.
Alespoň by se cestou do Prahy míjela s chudákem Schapirem, který ji bude muset opustit a vrátit se do té rozvrácené a aférami zmítané Ameriky ........n-tsssss

Jo, a kde je ten co pořezal

Jo, a kde je ten co pořezal Kvitovou a vypadal, jako ona... Dzp.

Křesťanisté byli civilizováni

Křesťanisté byli civilizováni obchodem zatím aspoň v křesťany... Dzp.

Pan prezident z lidu pošlý

Pan prezident z lidu pošlý zachytil stopu teroristy napojeného na IS, ministr vnitra říká že ne...tak já věřím prezidentovi, páč většina ho zvolila a zamknul jsem.

Prasident Tluchuba.

Prasident Tluchuba.

Dezinformace. Český jazyk za

Dezinformace. Český jazyk za pět.

koukám, že se tady vyskytl

koukám, že se tady vyskytl problém s názvem křesťanské hodnoty a co si kdo pod tím slovem představuje !!?? Takže kdo začne první, asi by měli pánBíčkáři ???
- je to evangelium, je to Kristovo poselství, je to desatero, je to Bible ....???
PS .....asi ani jedno, protože část je výmysl, a zbytek normální lidské hodnoty ...n-tssss

Křesťanské hodnoty pro mě

Křesťanské hodnoty pro mě nejsou svatby dvou mužů nebo svatby dvou žen. Když spolu žijí, je to jejich věc. Rovněž jsou pro mě nedůstojné jejich okázalé průvody. Ač lidovce nevolím, souhlasím s jejich výtkami k návrhu rodičovského zákona.

ale já bych je potřeboval

ale já bych je potřeboval hezky pojmenovat, abych si udělal jasno.
Včera jsem např. hledal něco podobného o lidských právech. Jaká to jsou a jak jsou závazně definovaná.
A k mému úžasu nic takového neexistuje .....jen samé úmluvy, charty, deklarace, ale nic zákonného !!!
Dokonce si představte, že naše Listina práv a svobod, která je součástí Ústavy, nemá právní rámec a není tedy právně vymahatelná a nemusí se tedy dodržovat !!! Hilfe .........Ooooouuuuu

Nestačí. a to tak, že

Nestačí. a to tak, že vůbec... Dzp.

Je to hazeni perel. Petrov je

Je to hazeni perel.

Petrov je jen zadupe, rozryje a zneuzije ke svym blasfemickym vykrikum.

Jinak krestanstvi a jeho hodnoty nebo i Desatero maji dobry zvuk, tak si ho casto berou do pusy a ucelove privlastnuji i bezverci nebo dokonce i ti, kdo se vire a Bohu vysmivaji.

Nejak ale zapominaji ze Desatero bez Boha a krestanstvi (a jeho hodnoty) bez Krista je absolutni nesmysl a protimluv.

Tou existencí Krista bych si

Tou existencí Krista bych si , bejt Vámi, tak jist nebyl...... :-):-) a Desatero vykradli Židům... takže... jak byl prázdný Topol... tak je prázdné křesťanství.... :-):-)

"Desatero bez Boha a

"Desatero bez Boha a krestanstvi bez Krista je absolutni nesmysl a protimluv."

Takze vase reakce je krome toho, ze je zcela hloupa, i zcela mimozni.

to už jste nám ale říkal,

to už jste nám ale říkal, svatoušku .....a protože Bůh neexistuje, je to celé nesmysl !!!
Vy jste jenom banda pokrytců, kteří jsou obtěžkáni hříchy stejně, jako my ateisté.
Akorát si hloupě myslíte, že když se dojdete vyzpovídat a sežerete pár chipsů s vínem, tak že jste očištěni ??!! .......n-tsssss

Vsak ja jsem hned varoval

Vsak ja jsem hned varoval Stana, ze petrovuv predstirany zajem o seriozni odpoved je jen finta "divoke svine", tesici se az odpovedi rypakem rozryje.

Ovládací desatero je centrem

Ovládací desatero je centrem dávného socialismu. Mix zákazových a příkazových pravidel. Z těch druhých 3 velká negativa, tedy mír, svoboda a spravedlnost nerostou... Dzp.

Křesťanské hodnoty nejsou

Křesťanské hodnoty nejsou totožné s hodnotami civilizovaných... Dzp.

díky Stane .....tady je to

díky Stane .....tady je to potvrzeno : jsou to běžné lidské hodnoty, které si křesťané jen drze přivlastnili, aby ospravedlnili svoje výmysly s Kristem a Mojžíšem ......Uffff

Škoda, snažil jsem se, ale

Škoda, snažil jsem se, ale nic jste nepochopil.

Aby mohli vůbec mezi lidmi

Aby mohli vůbec mezi lidmi existovat. V roce 1931 dokonce Církev svatá přijala koncept tzv. sociální spravedlnosti, tedy středobod socialismu, za svůj. Aby mohla existovat mezi lidmi, tak to bylo tenkrát populární...... Dzp.

Docela

Díky za link. Zajímavé. Ale

Díky za link. Zajímavé.
Ale co s tím? Studenti londýnské university žádají, aby se.vyučovali převážně filosofové z Afriky a Asie, "bílí" filosofové pouze z kritických pozic nebo v kontextu kolonizace.

http://www.breitbart.com/london/2017/01/09/london-students-demand-white-...

Sir Roger Scruton: To svědčí o nevědomosti a pevném odhodlání v této nevědomosti setrvat.

Z nejvíce doporučovaného diskusního příspěvku: Můžete v pozitivním stylu diskutovat jakoukoliv jinou rasu, jen ne "bílou" rasu. Pokud o ní mluvíte, jste rasisti.

Filosofem jen ten, kdo howno

Filosofem jen ten, kdo howno ví. Musíme za vědci z kompozitivní teorie, zejména mistrem Hayekem... Dzp.

tak tady pozor .....F.A.

tak tady pozor .....F.A. Hayek byl z části filozofem a ekonomem ( jak vy říkáte 50/50 ) !!
Jeho učiteli Ludwik von Misesovi z něj často vstávaly vlasy na hlavě ......

Myslíte ? Mám vám opsat pasáž

Myslíte ? Mám vám opsat pasáž z jeho díla,, která se o filosofech a filosofii vyjadřuje ? Nebo jste ji už četl ? Mimochodem, by bych skutečně potěšen, kdybyste jeho dílo znal. Byli bychom v této republice na internetu dva... Dzp.

to je jediný co umíš,

to je jediný co umíš, vopisovatvole.

Zase jste na šrot už po ránu,

Zase jste na šrot už po ránu, obscaný Lesniaku ? Dzp.

..jako mně z blba vrbenského.

..jako mně z blba vrbenského.

Obscaný, už jste se probral a

Obscaný, už jste se probral a zase chlastáte ? Dzp.

Ja vim, cetl jsem. Silene. I

Ja vim, cetl jsem. Silene. I kdyz je treba pridat, studenti JAKE univerzity...
Kazdopadne ten citat Scrutona na ne padne jak ulity...

Jinak nevim co s tim. Osmasedestanikum se podarilo napachat obrovske skody a mezi mladymi zvlast.

A pokud jde o tu kontrarevoluci, zatim to vypada spis na to, ze prichazi z te horsi z tech dvou alternativ, jak se o nich pise v poslednim odstavci toho mnou citovaneho clanku.

Snad netřeba se bát i té 2.

Snad netřeba se bát i té 2. alternativy; populista je dnes každý, kdo nezpívá spolu s tou bruselskou partou - politicos nalevo i napravo, směs vskutku hodně různorodá. A ten nacionalismus je jen logickým protestem proti jedné z nejviditelnějších snah té bruselské party - likvidaci národního státu.

Ta prvni by mi byla tedy

Ta prvni by mi byla tedy milejsi.

Bat snad ne, a ze provareni EU-politikari pouzivaji ty nalepky jako populista, xenofob homofob atd jako na bezicim pasu je taky pravda.
Ale pravda je i to, ze pohled na to, kdo vsechno se dnes taky snazi svezt na vlne obrany narodnich zajmu a dokonce pry i krestanskych hodnot, je tristni.

Křesťanské hodnoty nejsou

Křesťanské hodnoty nejsou totožné s hodnotami civilizovaných... Dzp.

S blbem nediskutovat, posílat

S blbem nediskutovat, posílat v prdel!

Nejlepe ignorovat.

Nejlepe ignorovat.

___________________________________________________________________________________