Korupce a volby
Jan Suchánek


    Protože považuji reakční síly v pozadí toho, co se zde děje, za principiálně levicové, jsem překvapen tomu úsilí ve veřejném prostoru, aby oranžovorudá representace sociálního státu nezískala dostatečnou většinu. Tohle může mít několik důvodů. Ten nejsmutnější je, že ti manipulátoři v pozadí vědí, že i ty pravicové strany nechtějí ohrozit budování sociálního státu. Možná jde o to, zabránit Paroubkovi, aby svým vládním selháním levici nediskreditoval. Tady jde ale spíš jen o zachování chaosu, který skutečně vlivným umožňuje se na náš úkor obohacovat, protože v tomhle volebním systému vzniklé vlády stejně nic nedokáží, když ten systém není schopen ani generovat politiky, kteří by s tím něco chtěli dělat.

    Tenhle trend k chaosu se netýká jen nás. V celé EU vede k likvidaci Evropy jako silné moci, která mohla konkurovat starým dominacím, Rusku a USA, a novým silám, to je Číně a muslimské revoluci. Pěkně to komentoval pan president z summitu EU a latinská Amerika. Jak reportáž z jednání Socialistické internacionály. Ta evropská elita se v nejistotě své nekompetentnosti a defétismu sdružuje v uličnický dav, který se upíná k iluzi, že evropský sociální stát zachrání potlačení tržní svobody ve prospěch světové politické vlády. Jestli se neinspirují u jihoamerických čávezů, kteří vyrostli na idejích Che Guevary? Z hlouposti je usvědčuje to, že ta světová vláda bude závislá na čínských penězích, arabské energii a americkém „know how“. Žádný prostor pro Evropany a jejich politickou representaci. Kdyby tenhle vývoj neměl významná rizika v možnosti válečných konfliktů nebo jen hlubokých krizích, tak pokojný vývoj by asi znamenal odevzdat se čínské světovládě. Kdyby nakonec došlo ke konfliktu mezi Čínou a islámem, ke komu by se EU přidala?

    Prostě dřív se světová reakce, komunisti, opírali o sociálně závislé revoluční mocí. Dnes to levicoví politici dělají prostřednictvím medií a zneužitím všech mechanismů demokracie k tomu, aby to financovali daňovou krádeží a když to už nejde daňovou krádeží tak na dluh, který se zatíží děti. A na manipulaci tímhle už ani Číňani, islámští vládci ani Socialistická internacionála už tolik peněz nepotřebují. Ta degradace Evropy jde samospádem. Vždyť Řekové dál za ceny, které by ani náš pandurový místopředseda vlády neměl odvahu sjednat, zbrojí za evropské dary, mzdy ani důchody si stejně nesnížili. Tím jsou Řekové vlastně nadějí Evropy. To, že jejich vůdčí zásluhou se ta EU idea zhroutí snad co nejdřív, vznikne šance, aby se něco změnilo k lepšímu.

    Co tedy v zemi, kde pandurový místopředseda vlády tím, že nežaluje novináře, který jej mezinárodně označí za krále korupčníků, přispívá k masové oblibě této vlády? Nesmíme zapomenout, že ty síly Socialistické internacionály pádem sovětského impéria nezanikly. Jen je nelze demokratickými vládami financovat a tak se musí financovat sami korupcí státních zakázek nebo na diskontu státních pohledávek. A s tím se sveze i ten pravý jen ziskem motivovaný organizovaný zločin, když vazby soudců na socialistickou minulost umožnily například vznik justiční konkurzní mafie. A jsou příklady, že jde o systémové selhání. To schéma, co přinesla čtvrteční Dnes a co má zajistit potrestání odhalení plzeňské universitní korupce, je ilustrující. Ne že bych hájil tu levicovou aktivistku, kvůli které to bylo zveřejněno. Revizor městské dopravy, který to dotáhl díky politice až na ministra spravedlnosti, proděkan z práv, co si stát koupil za akademické tituly, a jim podobní ve spojení s lidmi, kteří mají blízko ke konkurzní mafii, ti mistrně využívají, že korupce je integrální součástí státu.

    Ta korupce je taková, že jeden soudce se nechal nahrát v soudní síni při tomto dialogu s žalobcem: 
  
žalobce:     „... vy se odmítáte zabývat korupcí!“
soudce:     „ano, což já říkám od začátku ...“
žalobce:    „čl. 10 Ústavy a závazky z úmluv o korupci pro vás neplatí?“
soudce:     „soud konstatuje, že řízení probíhá dle zákona o odpovědnosti státu, je to řízení speciální a ne o korupci ...“

Jak vidíte, dle naší justice stát za korupci neodpovídá a justice ji nemůže zkoumat ani na příkladu konkurzním spisem dokumentované defraudace stamiliónů odpovídajících příjmové stamiliónové dani presentované 480 milióny korun po zdanění. Ten soudce si je jist, že tímhle naprosto protiústavním postojem a zneužitím pravomoci úřední osoby získá zásluhy k jeho povýšení, vždyť na lavici žalovaného sedělo mu vděčné ministerstvo spravedlnosti, o jehož korupci šlo. Aby se soudce obhájil před svým svědomím, použil vůči žalobci výmluvy, že „soud neví, co je vaše tvrzení“, „soud netuší k čemu vás má vyzývat, abyste prokázali“, „neznám vaše tvrzení“, „nemůžu pořádně rozhodovat“, „soud nechápe“. Přesně jak to zavedli politici. Nechají se zvolit, aby si inkasovali korupční prémie, a národ je omilostní, protože oni chudáci za nic nemůžou, když přece ničemu nerozumí. Jako Sobotka na financích a Parkanová na obraně. Ten soudce je už vlastně v doživotní penzi, kterou mu sem tam organizovaný zločin vylepší provizí a spolužák mezi advokáty úplatkem.

    Co s tímhle může dělat český volič? Je to jednoduché! Já se na tenhle tlak šílených souvislostí dívám tak, že Bůh nás individuálně vystavuje zkoušce, s kterou se máme individuálně vyrovnat. Před Božím soudem je lhostejné, co s tím udělá kdokoliv jiný. A co tedy v zemi, která se dle globálních hodnocení v korupci vyrovná Řecku, když jen díky Klausovi máme k bankrotu o kousek dál. Přesto volič i v tomhle volebním systému něco dokáže. Korumpující už dávno vědí, že musí korumpovat vládnoucí i opoziční politiky. Je to započítáno do cen státních zakázek. Jenže, volič může korupci udělat ještě nákladnější. Až k neúnosnosti. Když budeme volit stále nové a nové politiky, pak náklady na korumpování vládních a opozičních politiků se zvýší vedle inflačních nákladů na nové politiky o náklady na bývalé politiky. Kdyby na někoho bylo zapomenuto, hrozí riziko, že to vyžvaní. A teď se stane, že pro mnohé dodavatele státu se už to stane neúnosné a než skončit s podnikáním, ty korupční politiky sami udají a usvědčí. Když mnoho podnikání skončí, sníží se daňové příjmy státu, bude méně na rozkrádání, ale politiků, státních a obecních úředníků bude víc. A zase větší riziko, že se na někoho nedostane a usvědčí korupčníky. A tohle opravdu jde! Čím rychleji se chceme korupce zbavit, čím víc chceme snížit hloubku krize, tím víc musíme využít těch málo možností co máme. Nestačí volit ty, co jen tvrdí, že utratí míň než Paroubek. Když nechcete volit Macha a asi to je bez šance, tak kroužkování těch na posledních místech volebních kandidátek by mohlo ty kmotry z parlamentu vyhnat a korupci učinit ekonomicky dřív neprůchodnou.

    Tahle země je ovládaná plzeňskými právníky, kterým asistují novináři z něčeho podobného, kde taky matika k zvládnutí logiky a kupeckých počtů nebyla, což dokládá to celonárodní úsilí zbavit maturanty povinnosti zabývat se matematikou. Ten soudce jako jeden z mnoha se tváří jako, že neví, co je logický součin. Když v desetiletém úředním postupu, to je v konkurzním řízení, prokážu jediný rozpor s principem legality, pak je ten konkurz v právním státě nesprávný, korupční a nezákonný a nemusím prokazovat, že takových nezákonností tam je 60 a žádná z nich není napravena. Ten soudce se tváří, že neví, že nezákonným nakládáním s cizím majetkem vzniká majiteli škoda. A tahle hloupost s bolševickým despektem k majetku, to je ten zdroj našeho národního úpadku, který ani sametová revoluce v roce 1989 nezvrátila.

    Pak si národ myslí, že se nic neděje a že pro nás dále platí jistoty sociálního státu a dokonce víc než jistoty socialismu. Navzdory této víře pak pohyb kurzu naší měny musí znamenat zdražení dováženého! A co není dovážené? Takže minimálně za stejné peníze koupíme míň. Stejně i ta korupce nejde provozovat stejně. Banky byly korupčně vyrabovány při přetavení soudružských vazeb ve vazby korupční a dál ve vazby mafiánské, kde úvěrové a daňové podvody byly omilostněny stejnými odborníky v policii, na prokuraturách a soudech, jako je ten mnou citovaný soudce. Taky Rychetský v televizi jasně řekl, že případ ENRON by naše justice nemohla potrestat, protože na to nemá kvalifikaci. Já přidám, že je spoluviníkem a nemá na to ani vůli. To prokazuje i mnou uvedený příklad. Začalo to totiž tím, že mafie v roce 2000 prostřednictvím dvou bývalých prokurátorů najala bílému koni mafie jako právníka syna konkurzního soudce. Od té doby v návaznosti na to první angažování mafii poskytlo služby nejdříve spousta prokurátorů a pak desítky soudců až po soud ústavní jen v tomto jediném případě. A společný zločin je mafiánské pouto nad bratrské. 
 
    Ten můj apel na voliče je odvozen z naší národní čerstvé zkušenosti. Korupčně vytunelované banky jsme z našich daní museli finančně zhojit k tomu, že jsme je cizímu kapitálu dali vlastně zadarmo, aby z těch zkorumpovaných výrobců nesplácených úvěrů někdo banky udělal za nás, abychom vůbec nějaké bankovnictví měli. Tohle nejde udělat ani s politiky ani s justicí, proto musíme udělat aspoň něco s politiky sami, ti snad pak udělají něco s justicí. A socialističtí politici nás k činu vyzývají. Američané budou mít úřad na předvídání a regulování krizí a Evropané je chtějí následovat. Předvídání krizí, to dělali dosud spekulanti a hedgeové fondy, regulování bolševici a předtím nacisti. Evropané chtějí Hussaina Obamu následovat. Znovu poručíme větru dešti. Marně bylo v civilizovaných zemích na investičních inzerátech psáno, že žádné minulé výsledky nejsou zárukou výsledků budoucích, aby sociální mičurinové teď věděli, co je před námi, když Adam Smith před staletími nás odkázal jen na naši vůli, pracovitost, čest a přízeň Boží. Politici léčí horečku rozbitím teploměrů. Nemůže nám být omluvou, že to je vůle demokratické většiny. Pro ukřižování Ježiše Krista není podstatné, že jej nechali ukřižovat židé, ale že to udělala demokratická většina. Obrovská vina katolické církve za tohle zkreslení. A kolik válek nás to stálo!

    Na závěr jen připomínám, že Topolánek s Paroubkem měli jako poslední šanci změnit volební systém. To už tady dlouho nikdo mít nebude. Ani ti potencionální předsedové vlády, kterých kdyby se jich moderátor v neděli na Primě zeptal, zda budou trestat korupci, když by to znamenalo zaplatit z rozpočtu škodu tomu, kdo byl tou korupcí poškozen, asi by se kloudné odpovědi nedočkal. Ale škoda někomu způsobená je nedílnou součástí korupce a protože to nikdo nechce přiznat, žádný politik stejně jako justice v popsaném příkladě zatím proti korupci vlastně z „národních zájmů“ nechce nic dělat.

___________________________________________________________________________________