Nepřiznaný pat
Jan Suchánek


    Je to jako při privatizaci. Tehdy s nástupem svobody chytří a schopní opustili státní podniky, mnozí i s jejich lukrativním podnikáním. Privatizátoři pak museli čelit podnikovým vedením obsazených druhotřídními a neschopnými. Takhle to po letech, kdy vnitrostranické koalice podprůměrných s průměrnými odstraňovali nadprůměrné spolustraníky, když i ti nejschopnější během svých politických kariér zjišťovali, že mohou svými schopnostmi vydělat báječné příjmy, které mimo politiku nebudou korupční, a současně nebudou vystaveni závisti veřejnosti, zdecimovali strany k absenci kvalifikovaných osobností.

    Důkazem absence kvalifikovaných je to, že o koaliční smlouvě se jedná bez diskuse o budoucích ministrech a bez účasti konkrétních téměř ministrů. Tohle jen znamená, že nejsou v řadách těchto stran žádní politici, kteří by byli nositeli nějaké ideje, kterou by koalice měla vzít za vlastní. Není nikdo, kdo by chtěl, aby politici byli připraveni tak, aby reformy byly provedeny hned a mohly během vládního období přinést své plody a voliči zapomněli na náklady, na to utahování opasků. Koho by kdy před lety napadlo, že Tluchoř bude representovat pravici při jednání o vládě. Jaké ideje je nositelem neúspěšný volební lídr ODS v Praze? Proto to dopadne hůř než za Topolánka. Stejně jako tenkrát byla, je dnes většina poslanců levicová, jen je Paroubek vytlačil proti jejich vůli doprava. To je důsledek toho volebního systému, že zachovává komunisty, s kterými formálně nikdo spolupracovat nechce ale kterých hlasy pro levicové zákony platí.

    V téhle patologicky bezvýchodné situaci nikomu ani nedochází, že doba se změnila. Tyhle strany už staré modely ve volbách nikdy úspěšně neuplatní. Internet a letošní zkušenost vše změní. Proto ty nechápavé reakce starých politických matadorů na Věci veřejné. Přes všechna protikorupční vyjádření se s Věcmi veřejnými nikdo nechce v boji proti korupci spojit nebo jim nabídnout ještě účinnější nástroje. Kdyby totiž někdo z budoucí vlády chtěl proti korupci bojovat, vystavil by se sám kritice, proč tohle do nebe volající neviděl už dávno!


    A korupce bují dál. Každý, kdo má trochu ponětí o tom, co „corporate governance“ ví, že pokud soud rozhodl, že Česká spořitelna tvoří OP Prostějov koncern, pak musí být s pravděpodobností hraničící s jistotou silně pod vlivem konkurzní mafie. Tady se bankovnictví krásně konfrontuje s justicí. Oboje zůstalo po sametové revoluci v rukách bolševiků, které vydírali jejich řídící důstojníci STB. Bankovnictví to přivedlo do stamiliardových ztrát, které dali politikům záminku za tučné provize je rozdat novým majitelům téměř zadarmo. Co se však stalo s justicí. Došlo k rozšíření metastáz rakoviny justiční konkurzní mafie všude, kde se podíváš.

    Neumím si představit, jaké úsilí by musel Radek John vyvinout, aby koaliční kolegy přemluvil k takové akci, která by zabránila mé nejnovější zkušenosti. Jednomu soudci, který nemá odvahu soudit agenta policie a organizovaného zločinu, aby vrátil to co nakradl v roli fiktivního generálního ředitele, poškozený napsal, že nedůvěřuje, že by se od něj mohl dočkat spravedlivého soudního procesu, když se neústavně ujal obrany toho zloděje. Poškozený poukázal, že je to podle zákona kárné provinění a podle evropských úmluv proti praní špinavých peněz korupce. Soudce to předal předsedovi svého soudu. Ten místo zákonem předpokládaného postupu směřujícímu ke kárnému řízení odepsal poškozeným, že jejich jednání je neslušné a proto se nebude takovou stížností vůbec zabývat.

    Podle těch úmluv, které jsou nad zákonem, měl předseda soudu povinně zajistit provedení důkazů té korupce. Místo toho k zastrašení poškozeného poukázal na to, že dovolávání se spravedlivého procesu je na hraně trestního zákona. Protože dnes už urážka není trestně postižitelná, mělo by jít o pomluvu. K tomu by ale bylo třeba, aby ten soudní hodnostář poukázal na to, že aspoň jedno z tvrzení poškozeného je lživé. To však naše zkorumpovaná justice neumí. A teď mi řekněte, vidíte nějakého politika, který by takového předsedu soudu dokázal nahradit nezkorumpovaným? Není takový a proto je hněv lidu za jejich zkorumpovanost příště vyžene parlamentní politiky všechny.

Autorova důvěra v Radka Johna

Autorova důvěra v Radka Johna a jeho VV mne udivuje.
Suchánkův intelekt by mu měl posloužit k pochopení, že agent provokatér nic nevyřeší, jen dá nebezpečný mocenský nástroj do rukou neověřeným policejním strukturám dosud prolezlým jak komoušskými a postkomoušskými tak zejména socanskými agenty a nadháněči. Výsledkem tohoto stavu, který se (jako jediný ze všech ministrů vnitra) pokusil odstranit Langer, je stav, kdy naše policie buď odkládá nebo vůbec nevyšetřuje téměř žádný korupční a finanční skandál, který by se mohl nepříznivě dotknout levice.
Ani po případné čistce v policii a dalších orgánech agenty neschvaluji, je to nebezpečně svůdné i pro demokraty. Snad jen v těch nejsložitějších případech organizovaného zločinu a jen v omezené míře.

Počátek všeho zla byl

Počátek všeho zla byl převážně+ v přijetí porevoluční téze "Nejsme jako oni". Problém justice a částečně i policie je ovšem poněkud specifický, že nešlo rázem vyměnit soudce, prokurátory, advokáty, kteří 6 let se přizpůsobovali nacistické justiční doktrině, aby s krátkou přestávkou celých dlouhých 42 let sloužili komunistické diktatuře. Navíc zde nebyla žádná skupina z řad justice, která by sávno neměla připravené zásady pro transformaci justice, jak to existovalo skupinou ekonomů kolem Klause. Nikde neplatí více, že k nápravě poměrů bude docházet postupně generační výměnou. Chabou opět je, že média(na rozdíl od obecné politiky) si málo všímají kauz a nepořádků v justici, což je v přímém rozporu se západními demokraciemi, najmě v USA, a to nejen podle obsahu díla E.S.Gardnera..

Tentokrát je to totální

Tentokrát je to totální blábol.Copak může politik ovlivňovat nebo nahrazovat soudce?Soudci jsou nepostižitelní nadlidé,zákony pro ně neplatí a ani se podle nich nemusí řídit.Bohužel V Havel jim dal doživotní jmenování a tak se s tím asi nedá nic dělat.Zažívám tu bezmoc proti jejich zvůli už víc jak 15let,ale vím,že politici s tím nemohou nic dělat.Soudní systém musí být nezávislý,ale u nás i dvacet let po pádu KSČ se chovají stejně jako tenkrát a jiní lepší nejsou.

Uložit

Uložit