Národní galerie: pokus o kvadraturu kruhu (a Rathovo čarování s Picassem jako bonus)
Jana Dědečková

     Loni koncem října jsem se musela zasmát výkladu Václava Havla, jak Milan Knížák nemá co dát do Veletržního paláce a proto chce nechat z Moravského Krumlova přivézt do Prahy Muchovu Slovanskou epopej (ZDE). Svým článkem jsem tehdy chtěla naznačit, že by si politici měli ověřovat alespoň základní fakta, když už cítí nutkání vyjadřovat se k záležitostem, které zrovna nejsou jejich parketou. Václav Havel je však – i když tu a tam hlásá nesmysly - alespoň kultivovaný starý pán ve srovnání s hejtmanem Davidem Rathem, jemuž zjevně zákony této země ani etická pravidla mnoho neříkají. Dnes mi Rath poskytl důvod hluboce politovat kvalifikované kurátory a zaměstnance GASKu, protože je evidentní, že rozhoduje o této galerii na základě hlubokých a propastných neznalostí, které mu zřejmě nasazuje do hlavy jeho umělecký poradce Jan Třeštík. Zůstává však s podivem, jak člověk s tak mizernou znalostí věci vůbec mohl významnou krajskou galerii řídit. Ostatně, posuďte sami!


Jak David Rath objevil neznámého Picassa


     „Ke kauze Picasso Rath řekl, že podle jeho informací, které ale nemá potvrzené, by Picassův obraz, pocházející ze soukromých sbírek, již dále neměl být zadržován policií a má být vystaven v GASK. To hejtman považuje za unikátní, protože podle něj nebyl veřejnosti nikdy představen,“  referoval 3. května 2011 časopis Týden  v rozsáhlejším textu, věnovaném prvním „narozeninám“ kutnohorské expozice Galerie Středočeského kraje, tedy GASKu (ZDE). Hejtman to samozřejmě vědět nemusí, ale významný galerista by na rozdíl od něj rozhodně vědět měl, že se jedná o notoricky známé Picassovo dílo, které je s českým kulturním prostředím neodmyslitelně spjato už od roku 1911 a po dlouhá léta viselo v expozici francouzského moderního umění Národní galerie v Praze ve Šternberském paláci. Nemusí k tomu ani číst podrobnou historii tohoto obrazu, kterou shodou okolností jen o několik dnů dříve publikoval Nikolaj Savický v Dějinách a současnosti  č. 5/2011 (ZDE), ale měl by alespoň z vlastní zkušenosti vědět, že třeba v zimě 2000-2001 viselo zmíněné dílo ve Veletržním paláci v Praze na výstavě  Vincenc Kramář od starých mistrů k Picassovi. Pokud je za informacemi Davida Ratha opravdu Jan Třeštík, jak se domnívám, je to na pováženou.

     Měla jsem na přelomu let 2000-2001 věru jiné starosti, ale velkou výstavu sbírek Vincence Kramáře jsem tehdy prostě minout nemohla. Nyní pro změnu nemohu ignorovat skutečnost, že se bývalý ředitel GASKu letos v lednu dopustil zcela evidentního zneužití svého nedávného úředního postavení a pokusu  o ilegální vývoz zapsané kulturní památky. Právě kvůli tomu je ostatně předmětem zájmu orgánů činných v trestním řízení. Pokud Jan Třeštík zásobuje svého někdejšího chlebodárce podobně přesnými informacemi a Davidu Rathovi nevadí nejen to, ale ani skutečnost, že je jeho dvorní galerista momentálně trestně stíhán, svědčí to o naprostém pohrdání právem, o neúctě k profesionalitě a k odpovědné správě uměleckých sbírek GASKu. Proslýchá se navíc, že i v současnosti má Třeštík na chod GASKu naprosto nepřiměřený vliv, o čemž svědčí i to, že se prý nyní chystá opět oživit projekt výstavy děl Damiena Hirsta, sotva před několika týdny po mnoha odkladech neslavně odpískaný. Jako by té ostudy už neměl dost!

     Uvádím tento bizarní příklad, který by měli pozorně sledovat především voliči ve Středočeském kraji, jen z jednoho důvodu. Názorně totiž ukazuje, k jakým koncům může vést nekvalifikované řízení významné umělecké sbírky. Působením týmu nadaných kurátorů sice loni vznikl v GASKu příjemný prostor pro experiment, ale na druhou stranu tato galerie, která má mimořádně bohaté sbírky českého umění 20. století, v zásadě selhává ve své roli významného regionálního muzea umění. Nemůžu si pomoci, ale zdá se mi, že se i na GASKu negativně projevuje absence centrální české instituce, zaměřené na shromažďování a prezentaci současného umění. Kurátoři GASKu, kteří vesměs prošli Veletržním palácem a byli hluboce nespokojeni se způsobem jeho řízení, se totiž pokusili v Kutné Hoře vybudovat jakýsi „antiveletržák,“ aniž by brali ohled na to, že jejich prvořadou povinností je nejen pořádat hravá sympózia a příležitostné výstavy, ale také odpovídajícím způsobem prezentovat stálou sbírku někdejší Středočeské galerie. Není náhodou, že publikum v regionu hrátky v GASKu víceméně ignoruje a z Prahy na ně do Kutné Hory přijíždí stále méně zájemců. Vzhledem k tomu, že GASK je pouze jednou z řady regionálních galerií, není to z celkového pohledu tak tragické. Kdyby ovšem podobný přístup zvítězil v Národní galerii v Praze, byly by následky nedozírné.


Ekonomické uvažování může pomoci i kultuře

     Nynější výběrové řízení na generálního ředitele Národní galerie v Praze je bohužel předurčeno ke smutnému výsledku, ať už dopadne jakkoliv. Jak jsem upozornila už 22. dubna 2011, (ZDE) ministr Jiří Besser sice udělal záslužnou věc, když v polovině dubna rozptýlil některé pochybnosti, které tento konkurz od samého počátku obestíraly, ale základním problémem pohnout nemohl. Ten je zaklet již v samotném zadání a především ve skutečnosti, že předjímá i nadále udržování dlouhodobě neudržitelného stavu. Přitom jedním z užitečných nástrojů, jimiž lze tento začarovaný kruh rozetnout, může být i zprůhlednění a racionalizace finančních toků. Jde vlastně o tři kroky: zevrubnou analýzu struktury provozních nákladů (nedávný audit firmy Deloitte ji pouze naznačuje), jejich racionalizace a následně důsledné oddělení dvou typů prostředků na akvizice, na jejichž odlišnost upozornil např. ve svém loňském projektu prof. Vít Vlnas (ZDE).

     Prvním ekonomicky definovaným typem může být akvizice současného živého umění, kterou lze dlouhodobě  plánovat a zahrnout do rozpočtu, jehož dodržování může stát vyžadovat a kontrolovat. V žádném případě by však o této akvizici neměla rozhodovat nákupní komise, kterou by jmenoval ministr či některý jemu podřízený úředník. Nákupní komise, která bude disponovat těmito prostředky, musí reprezentovat široké spektrum výtvarníků, kurátorů, kritiků a teoretiků a musí mít výrazné autonomní rysy. Jenom v takovém případě může dobře plnit svou funkci a jenom v takovém případě se může ministerstvo zbavit přímé odpovědnosti za rozhodování, k němuž není věcně kompetentní.

     Druhým ekonomicky definovaným typem je akvizice starého umění. Rozhraní lze určit různě. Když budu vycházet z definice zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, pak by to měla být umělecká díla starší třiceti let, respektive díla již zemřelých autorů, ale jde o formální stanovení této hranice, které by mělo být předmětem odborné diskuse. Podstatné je, že příležitost k podobným nákupům přichází zpravidla neočekávaně a vyžaduje často značně vysoké finanční částky, které musejí být k dispozici velmi rychle. Tento typ akvizice tedy lze plánovat jen velice přibližně. Po komisi, která o něm bude rozhodovat, nelze žádat přesné plnění plánu, neboť velká část těchto akvizic je prakticky nepředvídatelná. Proto by bylo vhodné, aby pro tento účel stát nalezl jinou formu financování než přímé napojení na kapitolu ministerstva kultury ve státním rozpočtu. Na druhou stranu v tomto případě naopak ministerstvo může a musí jmenovat svou nákupní komisi na základě všeobecně respektovaných kvalifikačních kritérií a nést odpovědnost za její činnost.

     Podíváme-li se tedy na budoucnost současného konglomerátu, známého jako Národní galerie v Praze, z tohoto hlediska, vychází jako logické řešení jeho rozdělení na státní Národní galerii, plnící úkoly centrální státní umělecké sbírky, a samosprávnou instituci, která by se ve stopách před sedmdesáti lety zrušené Moderní galerie ujala prezentace a nákupů současného umění. Připravit rozdělení stávajícího kolosu na tyto dvě instituce bude složitý úkol, který si vyžádá minimálně dva roky. Paradoxně by provoz obou galerií, které takto vzniknou, byl v souhrnu pravděpodobně levnější, než chod současné Národní galerie, což by určitě mělo zajímat i ekonomy. K důkladné přípravě takového radikálního řezu by však byl vhodnější spíše všeobecně respektovaný „úřednický“ ředitel (odborník, neboť úřednické vlády by měly být vládami odborníků) s časově omezeným mandátem. Do podobného úkolu se totiž musí pustit bez výrazných ambicí stát se zakladatelem kramářovského, kotalíkovského či knížákovského typu. Teprve po ukončení jeho mise by pak měl ministr jmenovat  na základě výběrového řízení definitivního ředitele Národní galerie a správní rada budoucí Moderní galerie by si zase měla zvolit „svého“ ředitele, do čehož by jí stát měl zasahovat jen minimálně. V době, kdy přinejmenším někteří hejtmani, ale i mnozí jiní potentáti dávají najevo okázalé pohrdání odbornými kritérii, se to však bohužel jeví jako neuskutečnitelná utopie.

Obávám se, že "široké

Obávám se, že "široké spektrum" odborníků, kurátorů, nákupčích a já nevím čeho všeho ještě s největší pravděpodobností nekoupí nic a přes media se nanejvýš dovíme, jak ten nebo onen člen tohoto širokého spektra (s největší pravděpodobnsotí s politickou orientací profesora Knížáka) je zkorumpovaný a nekompetenntní nedouk s bolševicko- estébáckou minulostí, v lepším případě hloupá modrá straka.

A upřímně řečeno: že bych byl odvázanej z toho, že Moderní galerie vystavuje jako největší počiny českých výtvarníků svatého Václava na chcíplým koni nebo Svatozář nad Hradčanama případně výkaly z Veletržního paláce , tak to teda opravdu, ale opravdu nejsem a zřejmě nikdy nebudu.

Na ty náhodné akvizice by měl být fond, účet, kapitola rozpočtu, která by se přenášela z nroku na rok a možná s trvalým přísunem peněz. Podotkl bych, že by se nemělo při náhodných akvizicích postupovat metodou dr Ratha, jakkoli si jeho nákupu té miniatury cením.

A dále soudím, že se spíše dočkáme soudné dne, než dne kdy MUDr. Rath neudělá nějakou křivárnu.

Ozubená pleš. Toto

Ozubená pleš. Toto pojmenování šéfa opozice je totiž vrcholem, na který je dnes kultura v tomto národě snad shopna ještě dosáhnout.
Pak si ještě pamatujeme happening pana profesora Klause, který se hodlal k Letné přikovat ocelovým řetězem, aby zabránil výstavbě nádherné moderní Kaplického knihovny.
No a teď ještě pan hradní Hájek, který vysvětluje chaos ve své hlavě tím, že všechno, co jiní vidí na vlastní oči, jsou pouhé fikce.

Pak se nedivme, že problémy Národní galerie jsou už jaksi mimo.

Copak jste viděl na vlastní

Copak jste viděl na vlastní oči? Jak zastřelili usámu? Hoj, statečný vojáku, za tu záslužnou misi zasloužíte metál, ale asi byste to takhle neměl vytrubovat do světa.

á pán je arbitr, čeho je

á pán je arbitr, čeho je kultura národa schopna dosáhnout...blábolista jste , nic víc.

To se Vám to mluví, když už

To se Vám to mluví, když už máte ohledně Národní galerie jasno, Tesák.

melete ovšem o něčem jiném.

melete ovšem o něčem jiném.

Melou jen Boží mlýny, Tesák.

Melou jen Boží mlýny, Tesák. Já se držím tématu, Vy pouze zuby nehty.

Já nejsem zodpovědný za Vaši

Já nejsem zodpovědný za Vaši absenci fantasie a představivosti, milý umisťovateli k míse. Na to co ještě jste, jste upozornil sám, šrote.

řekl bych, že vy ji máte

řekl bych, že vy ji máte přebujelou.

Všimnul jsem si také, že

Všimnul jsem si také, že tupcům se to tak jeví.

a dál ??

a dál ??

pokus o opičení mimo

pokus o opičení mimo mísu....Prostě nic, přebujelá fantazie je přebujelá fantazie.

Ruti tuti flek.

Ruti tuti flek.

Letadýlko s Tesáčkem půjdou

Letadýlko s Tesáčkem půjdou do hajan....

Medvěd, voni nejsou medvěd,

Medvěd, voni nejsou medvěd, ale kastrovanej symbol opačného směru akciových trhů.

Děkuji, Kolder. Vložil jste

Děkuji, Kolder. Vložil jste mi do kalhot klenot.

Vypadá to, že Drahomírovi

Vypadá to, že Drahomírovi vykastrovali cavum cranii :-)

Problém je, že sebevětší

Problém je, že sebevětší prohřešky a nekorektnosti v úzce odborné umělecké činnosti jsou pod prahem zájmu celostátních médií, aby na ně upozornili veřejnost. Kdysi prof. Knížák uměl vyprovokovat širší zájem na tomto úseku umění, ale jeho postupným odchodem do ústraní vzniklo nevyplněné vakuum. V poslední době se do podvědomí občanů snaží dostat architekti v souvislosti s pražskou výstavbou, ale na l.stránku zpráv to také není, jak se to podařilo v souvislosti projektu knihovny p. Kaplického.

Kam na ty kraviny chodíte ...

Kam na ty kraviny chodíte ... vzniklo nevyplněné vakuum
Co takhle vyplněné vakuum? To je zřejmě to, co máte v hlavě :-))

Pokud ta Vaše modrá, pardon,

Pokud ta Vaše modrá, pardon, moudrá hlava není schopná pochopit, že nevyplněné v.. je přídavné jméno zdůrazňující podstatné, jako třeba malý trpaslík, velký obr, nesmyslná blbost, pokud by Vás třeba více trklo nahrazení "nevyplněné" termínem "prázdné", tak jde o Váš problém. Jen dejte pozor, abyste nedopadl tak, že by bylo již možno vynechat přídavné jméno "primitivní" ve vztahu k označení mils. Šlo by jen o zdůraznění kvality tohoto pojmu.(Jsi jako mils postačuje, primitivní je doplněk stejného významu).

Tu nesmyslnou blbost bych

Tu nesmyslnou blbost bych opravil na blbou blbost nebo na nesmyslný nesmysl.
Jinak, tato diskuse souvisí se strukturováním mozků a jejich schopnosti odlišovat plevy od zrna. Vůbec bych to nedramatizoval. Někdo se pobavil, někdo urazil, někdo si odplivl, jiný pokrčil rameny. Obraťte list, nickaři!

Ještě byste mně tohle mohl

Ještě byste mně tohle mohl říci verbálně, žejo?
Já tušil, že jste nechápavej, ale že až takhle .... no nic, hlavě to zdravíčko.

Pokud nerozeznate rozdil mezi

Pokud nerozeznate rozdil mezi velkym obrem a treba suchou vodou (coz je opak mokre vody), bude problem asi v necem jinem. ;-)

Suchá voda není žádný opak

Suchá voda není žádný opak mokré vody. To je vodní absorber pro pěstitele rostlin.

Tak v tom je ten problém, že tady někteří diskutéři neví, o čem plácají.

To si ale nesmite plest prime

To si ale nesmite plest prime vyznamy od odvozenych, coz je zase uplne jina problematika. Kdyz uz jde o ten absorber pro zahradkare, suchou vodu, tak to treba vedci z Anglie skutecne objevili "suchou vodu" v roce 2010, a jsou z toho opravdu nadseni, protoze ta jejich sucha voda muze pomoci v boji se sklenikovymi plyny a globalnim oteplovanim. Na konferenci v Bostonu sef teto vyzkumne laboratore prohlasil, ze na svete neni nic obdobneho teto "suche vode", ktera obsahuje 95% mokre vody, a zbytek je kremikova silice, a vypada to jako praskovy cukr. Zvlaste ten obsah 95% mokre vody je sokujici u suche vody... "I kdyz jde o kontradikci terminu" (v tomto pripade oxymoron), "v teto forme sucha voda" (95% mokre vody) "skutecne existuje", napsal reporter The Telegraph. Dekuji za pobaveni.

Poznamka: Aby mohla existovat

Poznamka: Aby mohla existovat "sucha voda", musi obsahovat jiste procento mokre vody. Kdyby toto procento mokre vody bylo nula, uz nejde o vodu, protoze zadnou neobsahuje. Kdyby "sucha voda" ale obsahovala 100% mokre vody, pak je nejlepsi si dat panaka. LOL

Myslím, že stran vakua máme

Myslím, že stran vakua máme již materiál na jeden celý divadelní kus.

Vakuum je ze své podstaty

Vakuum je ze své podstaty nevyplněné. Pleonasmus může být nechtěný nebo záměrný, kravinou je ale spíš vaše snaha vyrobit pojem "vyplněné vakuum". Kam na to chodíte se vás ptát raději nebudu :-)

To je co mils prece rika, ze

To je co mils prece rika, ze "vyplnene vakuum" je vpodstate -- oxymoron (nesmysl, spojeni dvou slov, jejichz vyznam se vzajemne vylucuje). A proto treba "trouba, hlava zabednena" je v anglictine -- moron. LOL

No ale proč ho taková kravina

No ale proč ho taková kravina napadla? Koho napadne, když slyší "studený led", vymysled "teplý led"? A ještě to otloukat o hlavu tomu, kdo to neřekl?

Jinak, ta poust v Chile je

Jinak, ta poust v Chile je vopravdu, ale vopravdu sucha jak poust ! A to byste ani neverili jak je sucha! Od nevidim do nevidim. ;-)

Dokud to neuvidím, neuvěřím!!

Dokud to neuvidím, neuvěřím!!

Vakuum je prostě vakuum.

Vakuum je prostě vakuum. Prázdno. Prázdnota. Nemá žádné přívlastky, kromě toho, že i o ní lze donekonečna vést smysluplné dišputace.

Nesmyslná blbost(znáte

Nesmyslná blbost(znáte smyslnou blbost?).Přídavné jméno - nesmyslná má stejnou pozici jako nevyplněné vakuum, nebo také, prázdné vakuum. Výraz - Hloupý Medvěd už má jinou polohu, jelikož jsou i chytří medvědi.

A to vám nevěřím s těma

A to vám nevěřím s těma medvědama. Můžete dokázat, že existujou chytří medvědi? ;-)

He?! Gardnes. He?! Toto

He?! Gardnes. He?!
Toto vakuum asi nevyplníme, že?

Vám nevadí, že překrucujete,

Vám nevadí, že překrucujete, že ano, pane Gardnes? Naopak, je to Vaše hlavní metoda při vedení "diskusí".
Použil jsem přece slovo smysluplný, nikoliv nesmyslný.
Zase úlet z včelína.

Kde jste zahlédl Medvěd, že

Kde jste zahlédl Medvěd, že manipuluji s Vaší smysluplnou replikou?

Už si nepamatuji, Gardnes.

Už si nepamatuji, Gardnes. Ale já si vzpomenu!

Nejen že pooužité ve větě

Nejen že pooužité ve větě může mít přívlastky, ono má dokonce navíc ještě vlastnosti.

Však my do vás to vakuum

Však my do vás to vakuum napumpujeme, vy chytráci!!

No to je pravda, juras!

No to je pravda, juras! Vakuem se dokonce plní žárovky....

To není možné!? To je úžasné!

To není možné!? To je úžasné! Až tak nám věda pokročila?! Z vakua udělali prd? Vidím, že mi ujíždí Amadeus Mozart.

Ach jo, když se brebtavost

Ach jo, když se brebtavost nepodchytí v mládí, je z toho problém. A člověk by normálně řekl, že starý medvěd je bručoun. A přitom se to chová jak mladá vrana :-)

Alespoň vidíte, Juráš, kam až

Alespoň vidíte, Juráš, kam až Vás život může zavát kvůli jednomu pitomému vákuu.

S jednou podminkou, ze --

S jednou podminkou, ze -- vakuum ma vzdy jisty potencial ke zmene, takze i vakuum "neco" obsahuje.

Na tohle nechám reagovat

Na tohle nechám reagovat Hájka z Hradu.

Ale Klaus s ním nesouhlasí

Ale Klaus s ním nesouhlasí ... to je malér.

V tomhle by se mohli

V tomhle by se mohli shodnout. Tady si nemají co závidět.

a dál??

a dál??

___________________________________________________________________________________