Kdo má čisté svědomí, nemusí se bát kontrol
Rudolf Fiala

Připravované rozšíření kompetencí Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) také na města a obce považuji za dobré a prospěšné rozhodnutí. Nemůžeme jen o transparentnosti mluvit, ale musíme také pro ni něco konkrétního udělat.

Někteří starostové obcí mohou argumentovat proti tomuto rozhodnutí již tak velkou stávající kontrolní zátěží. V mnoha obcích ale jen stěží funguje kontrolní výbor zastupitelstva zřizovaný ze zákona o obcích a stává se, že jsou tomuto výboru neochotně předávány podklady pro kontrolní činnost. Nefungují ani útvary vnitřního auditu a některé obce tento útvar ani nezřizují. Přitom právě vícestupňová kontrola má smysl a každý správný hospodář by měl mít zájem na pořádku v hospodaření veřejných financí.

To samé platí o výběrových řízeních. Mnohdy se stává, že v soutěžích o zakázky vyhrávají v obcích opakovaně ne vždy ty nejlepší firmy, a můžeme si oprávněně položit otázku: proč tomu tak je? Z dlouholetých vazeb s těmito firmami je pak navíc patrná neochota obce pouštět se s nimi do smluvních sporů při odstraňování kolaudačních závad, nebo do plnění smluvních sankčních ujednání při nesplnění termínů za strany dodavatele.

Do měst a obcí směřuje sice ze zákona každý rok audit, ale podívejme se na osnovu auditu: Doklady se kontrolují namátkově a zcela se vytrácí věcná správnost. A když vše popsané sečteme, audit nakonec dopadne dobře... A tak se může stát, že si "šikovný" zaměstnanec města či obce může vesele dál nechat proplácet doklady za zboží, které město či obec nikdy neodebraly.

Zvýšením kompetencí NKÚ by v žádném případě nevedlo k tomu, jak někteří starostové argumentují, že budou vysvětlovat, proč je chodník vlevo a ne vpravo, a proč se opravovala jejich škola. Tato rozhodnutí jsou samozřejmě v kompetenci obce. Jednalo by se zejména o kontrolu výběrových řízení, a to ve smyslu dodržování zákonných podmínek.

Už jen samotný fakt, že do obce či města může přijít kontrola NKÚ, by mnoho věcí narovnala při rozhodování současných samospráv.

___________________________________________________________________________________