Díky, Petruško !
Sylva Vaněček ŠauerováTak máme konečně nového šéfa ÚSTR. Jiří Pernes nastoupil dnes podle plánu do funkce ředitele ústavu, a nahradil tak pro mnohé nepřijatelného Pavla Žáčka. Cíle se podařilo dosáhnout, personální čistka provedena hned první den, „normalizace” může začít
.

Rozhodně to nešlo hladce : Jiří Pernes nesplnil podmínky výběrového řízení (nedoložil znalost angličtiny, protože ji doložit nemohl), měl chybu v prohlášení o prokázání spolehlivosti, radní mu ji dovolili opravit a pustili jej do druhého kola konkursu, v životopisu neuvedl (= zatajil) fakt, že studoval VUML. Rada přivřela oči nad námitkou části zaměstnanců, že Pernes v druhé polovině 90. let neuspěl v konkurzu na ředitele Ústavu pro soudobé dějiny kvůli údajnému plagiátorství, vzala zavděk kandidátem s nevyjasněnými kontatky na bývalou komunistickou tajnou policii a přehlédla námitku, že Pernes, který má garantovat politickou nestrannost ústavu, se angažuje v historické komisi ČSSD, v níž podle webových stránek soc. dem působí “řada odborníků kteří z nejrůznějších důvodů nejsou členy strany, ale souhlasí s dlouhodobým ideovým a programovým zaměřením ČSSD”. Aby toho nebylo dost, Rada nevzala v úvahu ani to, že zájemce o funkci veřejně napadá svého předchůdce, že trpí tu účelovou ztrátou paměti, tu bagatelizuje svou minulost a tu i tam docela otevřeně fabuluje. A stalo se do té doby nemožné : ještě než vkročil na půdu ústavu jako ředitel, dokázal Jiří Pernes rozpoltit nejen zaměstnance, ale i Radu ústavu, postavit proti sobě některé její členy, vypudit dva vážené členy vědecké rady ÚSTR (další odchod zvažují) a přimět řadu známých osobností k napsání petice proti jeho instalaci do funkce. Pernesovi zastánci nakonec museli překotně, den před předpokládaným nástupem do funkce, změnit jednací řád ÚSTR, neboť předsedkyně rady Naděžda Kavalírová odmítla podepsat jmenovací dekret nového ředitele. Změna řádu prošla těsně poměrem hlasů 4 ku 3. “To je 57 procent”, pravila členka rady Petruška Šustrová a osobně se ujala úkolu dekret podepsat, neboť nevidí důvod, “proč by se TO mělo odkládat”. Jak řekla, pověst ústavu jednáním rady a nepříliš korektní minulostí jeho ředitele neutrpí. "Já si myslím, že je TO naprosto v pořádku."

Co požadovala předsedkyně Rady Naděžda Kavalírová ?
Maličkost. "Žádám, aby bylo před eventuálním podpisem dekretu především objasněno, zda jmenovaný neměl kontakty s StB, jaké byly okolnosti pro jeho zařazení do studia Večerní univerzity marxismu-leninismu, proč v textu knihy o Slavkově vychází z pozitivního hodnocení komunistického režimu a konečně, čím byl veden při využití diplomové práce o E. Moravcovi ve vlastní práci, aniž v ní použití cizí práce výslovně uvedl," prohlásila, a když podmínky splněny nebyly, dekret odmítla podepsat.

Co vadilo členu vědecké rady, spisovateli a dlouholetému velvyslanci Jiřímu Grušovi ?
Výslovně hovořil o “politických tlacích” a uvedl : “Jsme země, kde se komunisté dostali k moci s hlasovacím lístkem v ruce a kde se většina národa rozhodla budovat sovětský systém. Všichni, kdo se tohoto budování zúčastnili, teď mají biografický problém. Právě od této části lidí pak vychází kritika úřadu. Oni se pokouší vědeckými argumenty dokazovat, že není správné, když ústav zveřejní nějaké informace. Přitom ústav by měl právě těmto lidem jejich minulost ne předhazovat, ale dokumentovat. Abychom některé chyby neopakovali”.

Jakou námitku uplatnil další člen vědecké rady, vojenský historik Eduard Stehlík ?
"Není možné, aby nový ředitel, který zítra nastupuje do funkce, vstupoval do výběrového řízení za situace, kdy bývalý ředitel mu dal maximální důvěru, byl zásobován informacemi”. Podle něj měl tak Pernes neoprávněně k dispozici interní informace o chodu instituce, které jej zároveň zvýhodňovaly ve výběrovém řízení. "Takto nabriefován se přihlásit do výběrového řízení proti člověku (Pavlu Žáčkovi), který vám vlastně dá důvěru a pomáhá vám, to já osobně beru jako určité lidské selhání pana docenta (Jiřího Pernese) a to je pro mě ten hlavní problém”.


Podívejme se tedy na hlavní problémy Jiřího Pernese
.

1) VUML (studium zahájeno v r. 1988). Není sporu o tom, že kvůli studiu VUMLu by Jiřímu Pernesovi nikdo hlavu netrhal. On ale fakt studia před radou zatajil, pokoušel se kličkovat, v různých médiích o něm vypovídal různě. Pro Respekt na otázku, zdali mu někdo řekl, že když na VUML nepůjde, tak přijde o post ředitele muzea, odpověděl doslova: „To si nepamatuji, je to dvacet let. To fakt nevím“ (Respekt, 28.2.2010). V Týdnu : „ … Myslíte, že jsem se dobrovolně přihlásil? Samozřejmě, že mě donutili. … Prostě to byla podmínka. Buď budu chodit do večerní univerzity, anebo nebudu dělat to, co dělám” (tyden.cz, 22.2.2010).

2) Kandidát tajné spolupráce StB (od r. 1984) , poznámka v registru svazků : problematika - Francie. “Takový člověk o svém zařazení do nějaké “estébácké evbidence” nemusel vůbec nic vědět a tudíž to o něm nic nevypovídá”, psala v této souvislosti naprostá většina tištěných médií. Opravdu ? A co o tom říká Jiří Pernes sám ? Znovu plete v tom, co sděluje médiím.

Týden : "Já jsem třeba nechtěl a odmítl spolupráci s StB" (tyden.cz, 22.2.2010).

Právo : O ničem nevěděl a "tajná policie ho ani neoslovila"(Právo, 25.2.2010).

Česká televize : “Mě odvezli několikrát na výslech, pak propustili. Potom mě místo na výslech začali vozit do restaurací, začali mi nabízet byt, dobrou práci, jenom když občas na lidi, které vyslýchali (na mé, jak jsme si říkali, sestry a bratry), něco řeknu. Z počátku jsem dával vyhýbavou odpověď, ale když už jsem prostě nemohl dál, řekl jsem, ne, že bych to pokládal za zradu těch lidí. … A opravdu od toho roku 1971 nebo 72 jsem už podobnou nabídku nedostal. Sice jsem pak s StB přišel do styku už jako ředitel muzea ve Slavkově, ale nikdy se mě nevyptávali, vždy to byly jenom pracovní kontakty” (ČT24, 11.2.2010).

MfD : “V roce 1971 jsme byli rozehnáni, někteří zatčeni. Já byl třikrát zadržen ve vazbě na 12 hodin, ale vždy mne poté propustili. Skončilo to tím, že mne odvezli do restaurace a nabídli spolupráci. Já to odmítl, řekl jsem, že se jich bojím. Oni řekli, že když z nich mám strach, že mne nemohou potřebovat. Tím to skončilo”. “Zřejmě ne úplně, když přece evidence KTS je z r. 1984”, zaskočil ho redaktor. “Ano, je podivné, že jsem byl evidován jako KTS až v roce 1984, po nástupu do muzea ve Slavkově. Tehdy měl přijet do Slavkova belgický princ a asi čtyři dny před jeho návštěvou přijel příslušník v civilu, který se vyptával, jestli je vše v pořádku, jestli na prince nemůže být spáchán atentát. Nepovažoval jsem to za nic mimořádného, ale vím, že ta evidence je z této doby. Nic bližšího nevím. Na známé, spolupracovníky či přátele se nikdo neptal” (MfD, 4.3.2010).

Brněnský deník : „Mluví se také o tom, že jste byl kandidátem na spolupráci se Státní bezpečností: “Ale to přece byli všichni, kdo tu tehdy žili” (!!) …”Pak mě vždycky propustili a časem mě už nevozili do Bohunic, ale do restaurací. Za podpis spolupráce a donášení mi slibovali pěkné zaměstnání, byt a kdovíco” (Brněnský deník, 14.3.2010).

Opravdu tedy Jiří Pernes o svém zařazení do “nějaké estébácké evbidence” nemusel vůbec nic vědět a tudíž to o něm “nic nevypovídá” ? Kdepak. O stycích s StB věděl a s estébáky se zřejmě docela čile stýkal, přestože se to na začátku snažil zapřít, přestože tvrdil, že “od r. 1971” už “nic” nebo že “StB se jej na nic nevyptávala”, na druhé straně to byly “vždy jen pracovní kontakty”. Apropos, vzpomíná si někdo, co to byly “pracovní kontakty” s StB ? J

Kdo to byl ? Žáček !!

Jiří Pernes se pak navíc pokusil se shodit odpovědnost za "provalení" informace na Pavla Žáčka : “Fakt, že mě Státní bezpečnost evidovala jako kandidáta a vzdor odmítnutí jsem takto veden, jsem neřekl nikomu. Je to taková dvojsečná věc. Jen jsem to uvedl v materiálech...vlastně ani tam jsem to neuvedl” (povedená kopa je ten pan Pernes - pozn. SŠ.). “Přesto se to objevilo ve sdělovacích prostředcích. Tak já nevím, kdo má přístup k takovým informacím. Tím netvrdím, že to dělá Žáček nebo někdo s jeho vědomím. Ale jiná možnost není. Vím to jen já a je to uloženo v tom ústavu. Já jsem to nezveřejnil” (tyden.cz, 27.2.2010). Záznam je ovšem veřejný a lze jej najít na stránkách Archivu bezpečnostních složek ČR už více než jeden rok. Zdá se, že toho nový ředitel o instituci, již má vést, příliš mnoho neví.


3) Plagiátor. Pernesovi odpůrci z řad zaměstnanců ústavu, „NeUSTRčení”, napsali v prohlášení, že Pernes v druhé polovině 90. let neuspěl v konkurzu na ředitele Ústavu pro soudobé dějiny kvůli údajnému plagiátorství a uvedli v něm, že "na základě srovnání malé ukázky diplomové práce Josefa Vytlačila s knihou Jiřího Pernese došli k závěru, že Pernesova práce splňuje definici plagiátu". Konkrétně jde o Pernesovu publikaci “Až na dno zrady: Emanuel Moravec” a “NeUSTRčení” argumentují stejným zjištěním historika Jana B. Uhlíře v časopise Historie a vojenství, ročník LV, číslo 2/2006 (MfD, 26.3.2010). Obě práce možno porovnat na stránkách iDnes.

4) Vlastní charakteristika : prostitut a zbabělec. „Pokud se člověk vyloženě neživil rukama, nemohl říct: Já na vás kašlu, vlezte mi na záda. Prostě tady jsme žili a každý se musel nějak způsobem prostituovat. … ukažte mi člověka mého věku, který za totality pracoval na místě, kde se neživil jako dělník, a do VUMLu nebo do nějaké takového nalejvárny nechodil” (tyden.cz, 22.2.2010). Opravdu ? Každý prostituoval ? Každý, kdo se neživil jako dělník, musel chodit do VUMLu nebo do něčeho podobného ? To je ovšem další mlžení, resp. nesprávná interpretace posledních let totality : Pokud by studium J.P. v roce 1988 (!) odmítl, rozhodně by to neznamenalo, že se bude živit fyzickou prací, maximálně byl měl potíže s další kariérou. Jak může takový nesmysl vyslovit člověk, který se chce profesionálně zabývat dobou nesvobody ? Jiří Pernes ovšem v posledních dvou měsících prokázal hlavně to, že nemá minulost příliš vyřešenou sám v sobě.

V knize, jež vyšla v r. 1987 (!) a jejímž je jediným autorem, Jiřím Pernes napsal : "Komunistické straně se dostávalo podpory od stále širších vrstev lidu a postupně i ti, kdož zpočátku váhali a neměli jasno, pochopili historickou oprávněnost vítězství pracujícího lidu" (LN, 26.2.2010). Jiří Pernes tvrdí, že uvedenou partii v knize nenapsal. “Ale posuzovaly to nadřízené orgány a poslední slovo měla Okresní komise regionálních dějin KSČ ve Vyškově, a když mi to přišlo zpátky, tak to bylo doplněno právě o těch několik málo vět slavících únorové vítězství. Já jsem to nenapsal, ale uznávám, že to je blbý argument, protože jsem pod tím podepsaný. Když jsem s tím nesouhlasil, tak jsem měl říct: „Nechci to tam, soudruzi." Nechal jsem to tam, protože jsem měl strach. Bylo to ze zbabělosti” (Instinkt, 4.3.2010).

=============================================================

V čele Úřadu pro studium totality dnešním dnem tedy stanul nový muž, který nám má napomoci pochopit nepříjemné stránky našich novodobých dějin
. Může to dokázat ten, kdo se v každém veřejném vystoupení tváří, jakoby totalitní minulost a spojení s ní neexistovalo, a popírá tak samotný smysl existence ústavu ? Může to dokázat kariérista, který vždycky v minulosti krom své profese dělal taky politiku, ne proto, že by jej zajímala nebo že by chtěl být veřejně prospěšný, nýbrž proto, že to bylo prospěšné pro něj ? A nakonec, může to dokázat člověk, který se sám pro výkon funkce diskvalifikoval - ne však primárně díky studiu VUMLu či nevyjasněným kontaktům s StB - ale svým chováním poté, co nevábné informace spatřily světlo světa ?

Petruška Šustrová se domnívá, že může. A má - kupodivu ještě dnes - tak dlouhé prsty, že to dokázala i zařídit. Díky, Petruško !

dovolím si malou informaci,

dovolím si malou informaci, pro ty kteří netuší co byl komunistický režim :
KOMUNISTICKÝ TOTALITNÍ REŽIM V ČESKOSLOVENSKU

ÚvodKomunistický režim v Československu je označení pro období, po které v Československu vládla KSČ. Zahájil je Únorový převrat na začátku roku 1948 a ukončila sametová revoluce v listopadu 1989. Některými je označován za jeden z nejtvrdších komunistických režimů panujících v Evropě mimo území SSSR.
Během tohoto režimu byly statisíce lidí z politických důvodů uvězněny, internovány nebo umístěny do pracovních či koncentračních táborů či PTP a tisíce dalších se staly obětí justičních vražd nebo zemřely ve vězení či při pokusu o překonání železné opony.

atd..

Dobrý pozdně velikonoční

Dobrý pozdně velikonoční podvečer,vážená paní Sylvo, po přečtení si některých komentářů,musí každý jeden zjistit, že chceme-li skutečnou demokracii, pak je nezbytně třeba, studovat VUML, jinak se skutečné demokracie zřejmě "nedobereme"..

To je O.K., paní Marie. Stará

To je O.K., paní Marie. Stará Stanová Kůže se pokusila posunout problém jinam. Tohle ale není článek o tom, jak úspěšně či neúspěšně řediteloval Pavel Žáček. To je pouze otazník nad tím, zda z (bohužel jen z pěti kandidátů, víc se jich nepřihlásilo) měl být instalován do funkce ausgerechnet Jiří Pernes. Posun diskuse k jinému tématu je nicméně v debatách na českých webech dost častým jevem, většinou jde o úmysl odpoutat pozornost od něčeho, co je pisateli nepříjemné nebo s čím nemůže souhlasit a řeší to tak, že poukáže na problém někoho jiného. Nic jiného bych v tom neviděla, paní Marie. Pěkný večer.

Dobrý večer, paní Sylvo, no

Dobrý večer, paní Sylvo, no nakrásně ono je to celé snaha všechno to odsunou stranou, vezměte už jen ten samotný název ústavu, jen nedej Bože, aby se tady neobjevilo něco příliš konkrétního, aby se to nedotklo komunistů. On už V.K. se vyhýbal všemu čím by se mohl dotknout komunistů. Vezměte jeho proklamace : nejsem "protikomunista", jsem nekomunista a jak to zdůrazňoval a dával si na tom velice záležet, aby si všichni všimli, že on není protikomunista, ale pouze není komunista, no a nyní s názvem toho ústavu je to nemlicht takové. Mějte se pěkně.

Právě jsem dočetl Občanské

Právě jsem dočetl Občanské fórum den první.Chovancův deník jsem četl asi před měsícem. Nejsem historik, ale změna ve stylu práce USTR byla nutná. Takové tendenční nedodělky nemůhou být výstupem studia tak citlivých dat. Zcela chybí některá fakta a zmocňuje se mne podezření, že účelem poublikace o OF byla jen a jen senzace kolem nešťastného J. Skalníka.
To se radši ani nevyjadřuji ke kvalitě práce A. Hradilka v kauze, kde se objevilo jméno Milana Kundery.
Nevím jestli pan Pernes bude dobrým ředitelem, ale již vím, že pan Žáček byl špatným.

Ale co by nebyl pan Pernes

Ale co by nebyl pan Pernes "dobrým ředitelem", kvalifikaci proto má :
"Večerní univerzita marx-leninismu - VUML :

"Rozvíjející se poznání marxismu-leninismu mělo upevňovat třídní vědomí posluchačů, vychovávat k samostatnému politickému myšlení, schopnosti správně se orientovat, k tvořivému uplatňování získaných znalostí ve vlastní politické práci a pobízet k aktivitě při uskutečňování politiky Komunistické strany Československa.

Získané teoretické a praktické znalosti po tříletém studiu měly<< v absolventovi upevnit komunistické přesvědčení >>a přimět ho k aktivnímu životnímu postoji".!!.

Je mi srdečně jedno, jestli

Je mi srdečně jedno, jestli pan Pernes absolvoval VUML stejně tak, jako je mi jedno jetli pan Žáček byl či nebyl angažován v SSM.
Není mi jedno, jestli výstupy z ústavu budou tak mizerné jako byly.
Mizerné byly až běda. Například se nikdo seriozně nezabývá obdobím privatizace - PČR to již nezajímá a USTR to neumí, přestože právě tam nás minulost dobíhá snad nejvíce. Transformace elit je tématem, nikoliv opatlávání lejnem těch nešťastníků, kteří podlehli vlastnímu strachu o své blízké (Skalník) či učinili cosi pravděpodobně zcela nevědomě (Kundera).

Ale milá Stanová Kůži,

Ale milá Stanová Kůži, nemusíte mít nižádné obavy že by "výstupy" informaci - vycházející z ÚSTR nebyly prvotřídní, nemohou být jíné. Vždyť nynější ředitel získal, byť jen nedokončeným studiem VUML - ale i přesto, teoretické a praktické znalosti - které v něm "upevnily" komunistické přesvědčení - schopnost správně se orientovat, k tvořivému uplatňování získaných znalostí a k aktivitě při uskutečňování politiky Komunistické strany..a to samé jej logicky přiměje k aktivnímu životnímu postoji.. a - tímto máte zcela zabezpečenou "KVALITU VÝSTUPŮ INFORMACÍ - z ÚSTR!!
Jo a stran Vašich obav o "opatlávání lejnem", si dovolím jen malou poznámku,: ti co "vlezli" do VUMLu se sami "opatlali lejnem", vážená Kůži..

Paní Marie, znám osoby, které

Paní Marie, znám osoby, které úspěšně absolvovaly VUML, jimž JÁ nesahám po kotníky. O kvalitách vaší vzácné osobnosti, lejnem zcela neopatlané, si tu netroufám diskutovat, ale za mnohé hovoří "kvalita" osobností (VUMLem rovněž neopatlaných), kterým tu dlouhodobě fandíte. ////

Respekt : co je to pro Boha

Respekt :
co je to pro Boha za zemi,ze z kazdeho "nestranickeho odbornika"ve vlade se vyloupne byvaly clen KSC a pro ustav,kde se ma odhalovat zlocinna komunisticka minulost neni jineho,lepsiho kandidata ,nez absolvent VUMLU...
12.3.2010 13:15:11, jofa"..

Kvůli Pernesovi, píše

Kvůli Pernesovi, píše Aktuálně.cz.,se rozpadá rada ústavu.
Jiří Gruša a Eduard Stehlík vystoupili z vědecké rady Ústavu pro studium totalitních režimů a projevili tak svůj nesouhlas se jmenováním nového šéfa ústavu Jiřího Pernese..
Z toho lze usuzovat, že právě proto - byl pan Pernes do čela tohoto ústavu jmenován, aby se dřívější tzv. nomenklaturní kádry, nyní sedící na vysokých postech, tohoto "obtížného ústavu" zbavili - ještě pár lidí a mají jej "z krku".!

Paní Marie, o Grušovi i

Paní Marie, o Grušovi i Stehlíkovi píši, dnes nově hlásí zpravodajské servery odchod proděkana Právnické fakulty UK Jana Kuklíka a pravděpodobně také Jiřího Gruntoráda, šéfa knihovny Libri prohibiti (zatím nepotvrzeno). Řekla bych ale, že s Petruškou nehne ani vůz tažený dvěma páry volů. Pěkný večer ... :-)

Dobrý večer paní Sylvo,

Dobrý večer paní Sylvo, domnívala jsem se, že paní Šustrová byla disident - tedy člověk nesouhlasící s komunistickým težimem, ale soudě, dle jejího nynějšího "konání" - se paní Petruška "jeví" spíše bývalý nomenklaturní kádr?

Soudruh kozel se stal panem

Soudruh kozel se stal panem zahradníkem.....

V rozsáhlé dokumentaci

V rozsáhlé dokumentaci aktivit pana Pernese chybí ještě jedna, možná okrajová, nicméně zajímavá .
Pan Pernes je členem nacionalistické strany Moravané, za kterou kadidoval v čele její kandidátky do krajských voleb v roce 2008 a dokonce i do EUparlamentu v roce 2009.Podrobnou analýzu programu strany Moravané lze najít v článku pana Jana Geberta v tištěném Reflexu z 1.4. 2010 a nejde o apríl.

Děkuji uctivě za informaci -

Děkuji uctivě za informaci - stran ÚSTR, paní Sylvo..Netušila jsem že tuto významnou instituci s názvem "Úřad pro studium totality", bude "řídit" tak vysoce kvalifikovaný odborník, jakým beze sporu je pan Jiří Pernes který problematiku totality zná z "rubu i z lícu".Určitě nemohl být nikdo vhodnějším kandidátem na šéfa ÚSTR, nežli ten kdo studoval : VEČERNÍ UNIVERZITU MARX LENINISMU a kandidát STB, nikdo nemůže totiž posoudit lépe, co byla totalita, nežli ten kdo se jí de facto účastnil zevniř!

Pěkné Velikonoce celé Vaší

Pěkné Velikonoce celé Vaší rodině, paní Marie.

Milá Sylvo, jsem

Milá Sylvo, jsem nezdvořilá,omlouvám se, přeji Vám všem hezký zbytek Velkonočních svátků.

Z Pernese a Šustrové je mi na

Z Pernese a Šustrové je mi na zvracení, z růžovorudých divošských tanců kolem ústavu je mi víc než úzko. Takhle nějak přece začínali komunisti po roce 1945. A i tehdy nad tím jedni jásali, protože "překazili rejdy" a druzí mávali rukou nad tou "prkotinou".

Paní Šustrová se na ČT 24,

Paní Šustrová se na ČT 24, zmínila, že pochyby radních, stran VUMLU a jiných aktivit pana Pernese, se po několika měsících "rozptýlí"..

Domnívá se, snad paní Šustrová, že nám "hloupým čechům" může namluvit cokoliv,a my, hloupí Češi, že budeme zcela samozřejmě věřit tomu, že pan Pernes bude po "pár měsících" čistý jako sklo?? Nebo že po těch 20 ti letech "zelené demokracie" - už je "to" všem lhostejné,jestli bude "student večerní školy marx- leninismu", šéfovat ústavu pro studium totality a vysvětlovat nám, kteří jsme ten VUML nestudovali a tedy nemáme "ty informace" - jak to za "té" totality - vlastně bylo a čím, že nám ta totalita de facto "prospěla" a že by možná nebylo od věci, kdyby se sem - do české kotliny - ta totalita zase trošinku vrátila? Nebo co jste nám mínila, paní, sdělit - tím že jste "prosadila" a schválila, do instituce vyšetřující totalitu, člověka, který se evidentně připravoval na dlouhý a "pohodlný život" v totalitě tím, že studoval MARX-LENINISMUS"??

Jde skutečně o nehoráznost,

Jde skutečně o nehoráznost, která by neměla zůstat bez odezvy, jenže pokud se spojí nositelé starých pořádků s jejich odpůrci, jak se to přihodilo Petruši Šustrové, pak není způsob na nápravu. Vždy a za všech okolností, i pokud by nebylo možno doložit některé prohřešky, musí dostat přednost člověk, který není ani smítkem zatížen komunistickou minulostí.
Článek, který v sobě odráží náročnost a preciznost v detailech autorky by bylo potřebné nabídnout též redakcím s větším dosahem na čtenáře.

přečetla jsem si v Lidovkách

přečetla jsem si v Lidovkách :

"Petruška Šustrová
po sametu jsem čítával její články v LN. Stále silněji jsem vnímal její odtržení od reálného světa, až jsem ji definitivně zařadil mezi nepoužitelné blázny a její články naprosto ignoroval. Vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby jednoho dne prohlásila, že nejlépe bylo vlastně za Husáka, protože k sobě měli lidé blíže ...

05.04.2010 07:21
M. Komárek"
¨

Komárek to vyjádřil ještě

Komárek to vyjádřil ještě příliš politicky korektně. Již při přečtení prvního odstavce libovolného článku P.Šustrové je totiž jasné, že je to neschopná pit*má kr*va. Avšak nemohu se ubránit dojmu, že ještě nedávno by pro mnohé zdejší rozhorlené kritiky byla dotyčná ideálním kandidátem na funkci ředitele onoho zbytečného ústavu. Zasloužilá disidentka, VUML nedělala (aspoň teda předpokládám ...) ////

BTW, jak se dostala do té své současné funkce? Dá se nějak zjistit, kdo a proč ji tam dosadil? Jakou na to měla kvalifikaci? Jaká je na to místo POŽADOVANÁ kvalifikace? ////

Paní Šauerová, přeci

Paní Šauerová,
přeci nechcete, aby teď, kdy se chystáme vstoupit do nové etapy budování socialismu v naší vlasti, zůstal takový ústav jako Úřad pro studium totality" mimo kontrolu strany a vlády?

Vzpomínáte? "Kdo kontroluje minulost, kontroluje i budoucnost".

Navíc, podívejte se na jméno toho úřadu.
Už to není studijní ústav pro studium zločinů kommunismu, nyní bude studovat "Totalitu".
Takže se můžeme těšit na rozsáhlé studie o úloze komunistické strany ve slovenském národním povstání, možná i na něco o historii dělnického hnutí v předválečném buržoazním Československu a možná i o objektivním pochopení Únorových událostí, zbaveném primitivního antikomunistického přístupu k historii.

Mimochodem, k té "totalitě".
Před několika lety jsem o tom napsal článek.
Všimla jste si toho posuvu, který začal již s naším prvním polistopadovým presidentem a jeho projevy na Václavském náměstí a na Letné?
Komunistický režim se již tehdy začal nazývat "Totalitní režim".
Přestalo se říkat "Za komunismu", začalo se říkat "za totality"
Komunistické zločiny přestaly pozvolna být zločiny komunismu, a staly se zločiny jakési abstraktní a anonymní "Totality".
Ujalo se to, dokonce to zlidovělo: "Za totáče".
A tak se nedivme, že si tu éru mladí lidé už ani nespojují s Komunistickou stranou.
A o to jde, i v tomto ústavu.

Tragický je pohled na

Tragický je pohled na disidenty co ztratili historickou paměť.Zapomněli na salámovou taktiku normalizace a předúnorové doby.Jsou už i ochotni měnit pravidla za pochodu - v čí prospěch?Jsou na nejlepší cestě zařadit se mezi t.zv.užitečné idioty.

Ostatně soudím,že socialismus musí být vymýcen

Pane Haasi, správně jste to

Pane Haasi,
správně jste to popsal.Moje 15 letá dcera se mně totiž zeptala,jak je to tedy s tou totalitou a jestli na ní měli komunisti podíl.Okamžitě jsem "vyrostl" a vcelku podrobně jsem ji vše popsal.Zkrátka a dobře jsem ji řekl,že komunisti a ti,co se na tom podíleli se baví o době totality,a my,kterých se to týkalo nejvíce tomu zase říkáme,že totalita je komunismus a komunismus je totalita.Od té doby s tím dcera nemá žádné problémy.

Tedy jak já si to pamatuji,

Tedy jak já si to pamatuji, tak jsme žili v socialismu. A sice v jeho odrůdě zvané reálný. Ke komunismu jsme se měli teprve pod vedením Strany probudovat. To se nám naštěstí nepodařilo. Jsem přesvědčen, že právě pro mladé bychom měli používat správný termín. I proto, že se Paroubek úmyslem budovat tu znovu socialismus nijak netají!

Smutné čtení. Co taky čekat

Smutné čtení.

Co taky čekat od dámy, které strana kdysi uhnula doleva.

Proletáři všech odstínů se zase spojují, zatímco ti druzí řeší, kdo, s kým, kde a kdy.

___________________________________________________________________________________