Zelení propagandisté nás matou
Jiří Hanzlíček

Zveřejněno bylo mnoho úvah o škodlivosti skleníkových plynů, zastoupených především oxidem uhličitým, přičemž některé nebyly ani z vědeckého světa, s dopady na klimatické změny v atmosféře. Některé a to absurdní, spíše propagandistické, jsou pak spojovány s výskytem současných povodní.

Ke své úvaze o vlivu oxidu uhličitého na klimatické změny, bych rád citoval několik myšlenek z aktuálního článku pana Mike Davise, známého amerického vydavatele Natural News a Health Ranger. Reaguje zde na poslední, snad důvěryhodná a silně propagovaná šetření, že koncentrace oxidu uhličitého v naší atmosféře mírně stoupá. Kladem může však být i přínos tolik potřebného oxidu uhličitého rostlinám a lesům celého světa. Současné množství 400 mikrogramů na kilogram, odborně ppm, je totiž v podstatě kritická koncentrace, která může byt pro řadu rostlin velmi nízká.

Oxid uhličitý je skutečně základní živinou pro rostliny. Přes všechny názory lidí, kteří se nechali jednostranně ovlivňovat zelenou demagogií a mnoha placenými vědci a aktivisty, zůstává skutečností, že koncentrace oxidu uhličitého je základním předpokladem pro růst rostlin a umožní naší planetě, aby se znovu v mnoha oblastech zazelenala.

Možná, že mnoho čtenářů nebude s tímto tvrzením souhlasit a bude poukazovat na stratosférický výskyt tohoto plynu v atmosféře. Na druhé straně jsou však poznatky, o kterých se v souvislosti s klimatickými změnami raději neinformuje,. Je možné, že zvyšování koncentrace tohoto plynu může být ve skutečnosti nezbytné, chceme-li v budoucnu na Zemi přežít?

Omezování jeho vypouštění do ovzduší, stojí ročně miliardové částky veškeré technologie a průmysl na celém světě. Částečně jde o odbornou i převládající politickou diskusi. Nemusí být však to pravé co Evropská unii a odborné agentury ukládají a doporučují. Rovněž poukazování výhradně na zhoubný vliv lidské činnosti na přírodní klimatické změny není komplexně prokázán..

Současná koncentrace oxidu uhličitéhov zemské atmosféře je asi kolem 400 ppm ( odborně částic v milionu). Jen pro srovnání je kyslíku v atmosféře 210 000 ppm. A když vydechujete, váš dech obsahuje 40 000 ppm. V bytech, ve školách a kancelářích dosahují koncentrace běžně 3000 ppm.

Na závěr připomenu, že značné a nekontrolovatelné emise skleníkových plynů, především v Číně, Indii a v USA neúčelné snižování emisí oxidu uhličitého pouze v Evropské unii vysoko překonají. Jde doslova o souboj s větrnými mlýny. Bez málo pravděpodobné dohody s těmito státy nemá snižování oxidu uhličitého ve smyslu této úvahy žádný věcný smysl.

Pro zájemce - k tématu

Pro zájemce - k tématu dlouhodobě píše pěkné blogy pan Drábek: http://drabek.bigbloger.lidovky.cz/c/192175/Varovani-z-doby-ledove.html

Teplotní výkyvy byly na zemi vždycky. Bez ohledu na to, kdo to způsobil (člověk nebo příroda), teplo vždycky znamenalo období hojnosti (více CO2, tedy lepší růst vegetace a více jídla), zima naopak strádání a hlad. Strašícím klimatologům jde o něco jiného, než co prezentují. Většinou asi o prachy.

Nikoli ASI, jde jen a jen o

Nikoli ASI, jde jen a jen o peníze, o hodně peněz.... a našich.....
Přes zelenou demagogii uplatňuje svoji doktrínu Římský klub se svými myšlenkami malthusiánství....

Důsledky jsou hrůzné nejen

Důsledky jsou hrůzné nejen finančně, ale i životně, na zdraví, zničená krajina, zbytečné vyčerpávání půdy energetickými plodinami, apod. Fotovoltaika, biopaliva, hnusné legální krádeže nesrovnatelných rozměrů s čímkoliv v minulosti.

___________________________________________________________________________________