Jak se projevuje "Paroubkův paradox"? Poradci a imagemakeři jej sice naučili sebevědomému vystupování a  zatlačování protivníků do bahna, ale nenaučili jej státotvornosti. Proto také   Paroubek sice úspěšně  dokázal svrhnout Topolánkovu  vládu, ale současně poškodil obraz České republiky v době jejího předsednictví Evropské unii před celým světem. Tím podrazil  i sebe.