Články autora Petr Štěpánek

V ČT se zbláznili

Petr Štěpánek

Je to, jako kdyby se na veřejnoprávní obrazovce v Událostech, komentářích zabývali nějakým závažným kriminálním případem, třeba vraždou, a jako analytiky znalé věci si k tomu přizvali vrahy Roubala a Kajínka. Přesně tohle mne napadlo, když jsem v pátek 26. 3. 2010 nevěřícně zíral na Českou televizi, jež v Událostech, komentářích vysílala analýzu (ano, takto to bylo avizováno) posledního dění v ODS a okolo Mirka Topolánka.

Koncesionářské poplatky jsou neefektivní

Petr Štěpánek

Existuje jedna jistota: pokud se v budoucnu rozhodneme, že Česká televize a Český rozhlas budou financovány ze státního rozpočtu, všechny peníze určené těmto veřejnoprávním institucím skutečně skončí na Kavčích horách, respektive na Vinohradské třídě.

Dnes, kdy hlavním a nejdůležitějším zdrojem jejich financování jsou tzv. koncesionářské poplatky, to tak zdaleka není. Nemalá část finančních prostředků vygenerovaných z televizních a rozhlasových poplatků končí někde úplně jinde než v televizi a rozhlase.

Koncesionářské poplatky jsou jenom pro zlost

Petr Štěpánek

Tolik dopis od jednoho koncesionáře. Někdo může říct, dobře mu tak, zavinil si to sám. Jenže tohle se může stát prakticky komukoli, stačí jedno opomenutí a chvilka nepozornosti. Opravdu chceme, aby veřejná instituce, kterou si financujeme, proti nám, televizním poplatníkům, postupovala tímto způsobem? Opravdu je správné bez jediné upomínky namísto 480,- Kč zkasírovat 17 920,- Kč?

Zrušení koncesionářských poplatků zvýší průhlednost veřejnoprávních médií

Petr Štěpánek

Milovníci tzv. koncesionářských poplatků se dopouštějí jedné fatální chyby, možná by se přímo dalo napsat podvodu. Tvrdí totiž, že změně financování veřejnoprávních médií, tedy zrušení televizních a rozhlasových poplatků a jejich nahrazení financováním České televize a Českého rozhlasu ze státního rozpočtu, musí předcházet diskuse o obsahu veřejné služby. Prý abychom přesně věděli, jaké je zadání, respektive co a v jakém rozsahu se má ze státního rozpočtu, to znamená z našich daní, platit.

Poplatky ano, či ne? aneb Dimunovský výsadek na Kavčích horách

Petr Štěpánek

Je to docela zajímavé čtení probírat se maily a čtenářskými reakcemi na sérii článků o zrušení tzv. koncesionářských poplatků, které jsem v poslední době napsal. V zásadě se dají rozdělit do tří skupin. První skupina - zdaleka největší - s nahrazením televizních a rozhlasových poplatků penězi ze státního rozpočtu souhlasí. Argumenty pro zrušení poplatků, ať už jde o efektivitu nebo racionalitu této změny či její sociální rozměr, pokládají lidé z první skupiny za logické a ztotožňují se s nimi.

Cinknuté průzkumy ovlivňují politickou scénu

Petr Štěpánek

Dennodenně jsme zaplavováni nějakými průzkumy veřejného mínění. Za normálních okolností by měly zobrazovat, co si lidé skutečně myslí. Ale je tomu opravdu tak? Neslouží agentury pro výzkum veřejného mínění – a zvláště pak některé z nich – spíše k formování veřejného mínění? Je napřed realita a za ní teprve následuje její statistický obraz, nebo je to naopak, že nejdříve je pokřivená "statistika" a realita teprve následně dohání cinknutý "průzkum"

Kolik potřebujeme mediálních rad?

Petr Štěpánek

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) – 13 členů, Rada České televize – 15 členů, Rada Českého rozhlasu – 9 členů, Rada České tiskové kanceláře – 7 členů, Rada Českého telekomunikačního úřadu – 5 členů. Pět rad, čtyřicet devět členů. Opravdu potřebujeme tolik mediálních rad a tolik mediálních radních?

Televizní a rozhlasové poplatky omezují naše ústavní práva

Petr Štěpánek

V souvislosti s mým seriálem článků o zrušení tzv. koncesionářských poplatků mi chodí zajímavé e-maily. Jeden čtenář se na stávající legislativní úpravu televizních a rozhlasových poplatků dívá z úplně jiného právního pohledu, než je ten dnešní, všeobecně akceptovaný. Myslím, že jeho vývody jsou natolik zajímavé, že stojí za to nenechat si je jenom pro sebe.

Česká televize sabotuje veřejnou diskusi o České televizi

Petr Štěpánek

Také jste si toho všimli? Řada médií a na prvním místě veřejnoprávní Česká televize některá předvolební témata – eufemisticky řečeno – opomíjí, řečeno natvrdo, cenzuruje. Snad se shodneme, že obecně by asi mělo platit – a zvláště pak v předvolebním období –, že politici a politické strany nabízejí nápady, témata, pojmenovávají problémy a nabízejí jejich řešení, a média o tom informují, diskutují, hodnotí, analyzují, komentují atd.

Sloučení Českého rozhlasu a České televize je na pořadu dne

Petr Štěpánek

Radiojournal, coby předchůdce Československého rozhlasu, začal vysílat v roce 1923. Na Československý rozhlas po zániku Československa navázal Český rozhlas. Zrození Československé televize se datuje k roku 1953 a její nástupnickou organizací v českých zemích je Česká televize. Obě instituce – rozhlas a televize – se u nás rozvíjely odděleně. V některých zemích je to ale jinak, veřejnoprávní televize a rozhlas jsou součástí jedné organizace, např. ve Velké Británii BBC, v Rakousku ORF.

___________________________________________________________________________________