Kultura

Když klejete, nekoktáte!

Josef Mlejnek

O oscarovém filmu Králova řeč (2010) se můžeme dočíst, že byl natočen podle prý neuvěřitelné „skutečné události“, což je nemístná a poněkud zavádějící zkratka. Britsko-americký dramatik David Seidler, autor filmového scénáře, napsal svůj text nejprve jako divadelní hru, ta však byla dána do oběhu až v roce 2012. Nejde tedy, jak by se při současné inflaci podobných počinů mohlo zdát, o scénický remake původně filmového díla.

Europa Jagellonica v evropském kontextu: Jiří Fajt a Diag Human

Jana Dědečková

Nejen knihy, ale ale také články mívají své osudy. Následující text jsem měla prakticky dopsaný několik dní před nečekaným odvoláním ing. Vladimíra Rösela z postu generálního ředitele Národní galerie v Praze. Chtěla jsem si jen ověřit některé detaily a především si nechat vysvětlit od zasvěcených, v tomto případě od právníků, problematiku imunity dočasně zapůjčených uměleckých děl před zabavením („Immunity from Seizure“), složitou nejen pro laika. Nespěchala jsem s tím, protože se věc nezdála nijak naléhavá. Vlastně jsem jen chtěla uzavřít problematiku, kterou jsem začala rozkrývat v souvislosti s výběrem Jany Šorfové do čela GASKu. Tak se stalo, že mě vývoj události předběhl. Na druhou stranu nenadále dodal mému pátrání na aktuálnosti. Ostatně, posuďte sami.

Taylor Stevensová: Neviňátko


Další akcí a napětím nabitý thriller, jehož hlavní protagonistkou je hrdinka Lovkyně informací (Knižní klub, 2012), provokativní a asociální Vanessa Michael Munroeová, žena bez nervů, ale i bez pudu sebezáchovy. Před osmi roky byla pětiletá Hannah unesena za mexické hranice, do světa kultu Vyvolených.

Není to drahé, je to drahoušek: Europa Jagellonica ve světle čísel

Jana Dědečková

 Dne 26. listopadu 2012 schválila Rada Středočeského kraje svým usnesením č. 034-45/2012/RK rozpočtové opatření č. 410/06/2012, jímž zvýšila rozpočtovou kapitolu 06 (kultura) o rovných deset milionů korun z účelové dotace Ministerstva kultury České republiky. O účelu této dotace není v příslušném usnesení ani slovo. Také ministerstvo kultury se jejím přidělením na svých stránkách nechlubí. Příčina je jednoduchá:.........

O odpovědnosti umělce – Maritain aktuální po padesáti letech

Josef Mlejnek

Francouzský filosof Jacques Maritain (1882–1973) pocházel z francouzských liberálně protestantských vyšších kruhů: byl vnukem významného politika druhého císařství Julesa Favra, který podepisoval po bitvě u Sedanu v roce 1870 Bismarckovi potupnou francouzskou kapitulaci

GASK: Reakce na rozhovor J. Fajta pro Kutnohorský deník ze dne 12. 10. 2012


Vzhledem ke skutečnosti, že i po skončení návštěvnicky velmi úspěšného projektu Europa Jagellonica má pan Fajt potřebu se vyjadřovat k nekompetentnosti řízení celého projektu ze strany GASKu, nezbývá nám než se k této situaci také vyjádřit. Záměrně jsme tak dosud neučinili, abychom význam této výstavy a vynaložené práce nezastínili malichernými mediálním šarvátkami.

pozn. K tématu se vrátím příští týden. JD

Národní galerie rok a půl poté: Veletržní palác od Batlinera k Pištěkovi

Jana Dědečková

Nechtěla jsem se poslední dobou vyjadřovat k dění v Národní galerii, které jsem v uplynulých letech věnovala velkou pozornost. Pro posouzení podstatných změn takto velké a dlouhodobě plánující instituce je totiž zapotřebí minimálně jednoho, ale spíše dvou let, aby byly vidět reálné výsledky, za které nese odpovědnost současné vedení. 

Nemám žádnou budoucnost

Žaloudek Petr

To nejsou slova z nějakého hororu nebo odněkud z velké dálky či země, kde se žije úplně jinak, než „u nás“. Uvedený rozhovor přesně v tomto znění se opravdu uskutečnil. Ve Vídni na nádraží. Známá rakouská dokumentaristka Elisabeth T. Spira,  „grande dame“  filmových cyklů o Rakušanech žijících na pomezí, kde se tzv. civilizovaná a kulturně vyspělá společnost se svou tolerantností střetává s těmi, kteří žijí „pod úroveň“. 

Toruňský Kontakt 2012 o lidské identitě

Josef Mlejnek

Ve dnech 19. –25. května 2012 proběhl v polské Toruni po dvouleté přestávce divadelní festival Kontakt. Od roku 1992 se tu konal každoročně, před dvěma roky vedení festivalu rozhodlo, že se napříště uskuteční každý druhý rok, v alternaci s Festivalem Dialog ve Vratislavi. Ve srovnání s předchozími dvaceti ročníky měl letošní Kontakt skromnější dramaturgii i výpravu – i tištěný (pouze) černobílý program se omezil na nejnutnější informace. Vzhledem k přízraku krize, který se vznáší nad celou Evropou, se, jak vidno, okázale i méně okázale šetří na kultuře nejenom u nás. Kontakt však zůstal i nadále soutěžní přehlídkou, ale i počet členů poroty se tu snížil z pěti na tři osoby. V průběhu týdne se ve městě ležícím na dolním toku Visly představilo dvanáct scén z deseti evropských zemí. Společným jmenovatelem všech představení bylo hledání lidské identity v tom nejširším, „nejroztažitelnějším“ smyslu, a tedy identity etnické nebo národní, identity sexuální,  politickohistorické a v poslední řadě také identity existenciální.

Začátek moudrosti spočívá v tom, že se necháme poučit

Josef Mlejnek

Rozhovor s Juliánou Jirousovou

Malířka Juliana Jirousová (1943) žije ve Staré Říši. Je dcerou akademického malíře Otto Stritzka, její maminka Marie byla jedním z dětí Josefa Floriana, a sama také malovala. Na rozhovoru pro Kontexty jsme se Julianou domluvili již v loňském roce a měl se týkat především jejího dědečka, neboť od smrti vydavatele Dobrého díla uplynulo o minulých vánocích sedmdesát let, a toho, jak ona sama vnímá jeho dědictví a jak se odkaz této mimořádné osobnosti promítl do jejího života i osudů širšího rodinného společenství.

Syndikovat obsah

___________________________________________________________________________________